Idėjų ir iniciatyvų badmetis pavertė Tarybos ataskaitas mumijomis

Savivaldybės taryboje aplaidžiai žiūrima į grėsmingą rajono skolą, į didėjančias išlaidas valdymui, atskirtį tarp daug ir mažai uždirbančių. Matyt, dėl tokių problemų valdantiesiems nei galvas, nei širdis gelia.

Dabartinė rajono valdžia ir Savivaldybės tarybos valdančioji koalicija badauja. Ne dėl maisto, o dėl idėjų, iniciatyvų stokos. Susibūrusi dauguma iki šiol nesugebėjo parengti ir visuomenei pateikti savo veiklos programos. Greičiausiai dėl ištikusio idėjų ir iniciatyvų badmečio. O kadangi tas badmetis tęsiasi daugybę metų, jis labai ryškiai matomas Savivaldybės tarybos ataskaitose.

Alvydas Ivoncius

Analizė ir įžvalgos — neįveikiama našta
Telšių rajono savivaldybės tarybos atskaitos sparčiau ėmė „lieknėti“, kai meru dirbo socialdemokratas Vytautas Kleiva. O dirbant meru Petrui Kuizinui, ataskaitos tapo jau ne „lieknos“, o „suliesėjo“ iki „klipatų“ lygio. P.Kuizino komanda įstengdavo parengti vien blankų skaičių kratinį, kurį iškilmingai pavadindavo „Telšių rajono savivaldybės tarybos ataskaita“. Pasirodo, jokio noro „nupenėti“ ataskaitą neturėjo ir dabartinis meras Kęstutis Gusarovas bei Tarybos valdančioji koalicija. Praėjusių metų Savivaldybės tarybos ataskaita yra „sudžiūvusių“ skaičiukų kratinys. Jau turime ne ataskaitą, o „mumiją“. Nieko kito tikėtis iš valdžios, nesugebančios parengti ir visuomenei pateikti net savo veiklos programos, neverta.
Ataskaitoje tingėta arba nesugebėta parengti jokių įžvalgų, Savivaldybės tarybos veiklos ir jos reikšmės apibendrinimų. Nėra šioje Tarybos „mumijoje“ jokios informacijos, kaip priimti Savivaldybės tarybos sprendimai veikė rajoną ar bent Savivaldybės kuruojamas sritis. Savaime suprantama, nėra jokios informacijos, kaip Taryba kontroliavo jai pavaldžias įstaigas bei įmones, apskritai, kokių rezultatų siekta ir pasiekta.
Kadangi ataskaita yra tik skaičiukų kratinys, laikantis principo „svarbiausia — munduras“, nepateikta nė kiek informacijos, kokie klausimai svarstyti Etikos ir Antikorupcijos komisijose. Parengtą Savivaldybės tarybos ataskaitą galime įvertinti kaip mero ir jo komandos, valdančiosios koalicijos itin ryškų nesugebėjimą įvertinti, analizuoti praėjusį laikotarpį, suformuoti įžvalgas. Kitaip sakant, Taryba nė pati nežino, ką ir kodėl tiek laiko darė. Tiesa, už ataskaitos parengimą atsakingas meras Kęstutis Gusarovas net čia nesugebėjo nieko naujo sugalvoti: jis su savo komanda paprasčiausiai nukopijavo „kuiziniškų“ ataskaitų struktūrą. Matyt, daugiau nesugebėjo padaryti. Jei kas netiki, tegul pasižiūri 2018 metų Savivaldybės tarybos „suklipatėjusią“ ataskaitą.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 3 (10215)