Telšiai — pirmauja, bet neapsidžiaugsite

Telšiai Lietuvoje pirmauja pagal dar vieną komponentą — šilumos kainą. Miestas pagal jos dydį praėjusių metų gruodį užėmė „garbingą“ trečiąją vietą Lietuvoje, nepaisant to, kad ūkis išnuomotas, šilumos energiją gamina du nepriklausomi gamintojai. Primename, kad šalia tokio rezultato, Savivaldybė pernai buvo viena labiausiai prasiskolinusių regione, yra viena pirmaujančių pagal Savivaldybės administracijos darbuotojų, susijusių giminystės ryšiais, skaičių.

Alvydas Ivoncius

Nustatė bazinę kainą trejiems metams
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos duomenimis, praėjusių metų gruodžio 1 dieną vienanarės šilumos energijos kaina Telšiuose sudarė 7,43 cento už kilovatvalandę. Šilumos energiją ir karštą vandenį Telšiuose tiekia UAB „Litesko“, bet be šios bendrovės dar yra ir du nepriklausomi šilumos energijos gamintojai: UAB „Žemaitijos energija“ ir UAB „Biozona“. Praėjusių metų gruodžio 1 dienos patvirtinta UAB „Žemaitijos energija“ superkamos šilumos energijos kaina buvo 2,70 cento už kilovatvalandę.
Praėjusių metų rugsėjo pradžioje Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba nustatė bazinę UAB „Litesko“ filialo „Telšių šiluma“ kainą naujam trejų metų reguliavimo periodui — 5,67 cento be PVM už kilovatvalandę. Tuo metu galiojanti bazinė kaina buvo 6,16 cento už kilovatvalandę be PVM. Tarybos suskaičiuotos bazinės naujo trejų metų periodo kainos struktūra: 0,40 cento — nusidėvėjimas (amortizacija), 0,39 cento — einamasis remontas, 1,18 cento personalo sąnaudos, 0,29 cento investicijų grąža, 0,27 cento — kitos išlaidos, 3,14 cento — kuras, perkama šiluma.
„Litesko“ iš nepriklausomų šilumos gamintojų šilumos energiją privalo supirkti, jei ji yra mažesnė nei pačios įmonės filiale „Telšių šiluma“ gaminama. „Telšių šiluma“ dalyvauja konkurse dėl šilumos energijos supirkimo, o čia konkurentai yra „Žemaitijos energija“ ir „Biozona“. Praėjusių metų rugsėjo mėnesį Valstybinė energetikos reguliavimo taryba paskelbė pranešimą dėl UAB „Litesko“ filialo naujo periodo bazinės kainos:
„Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, įvertinusi ankstesniais laikotarpiais UAB „Litesko“ filialo „Telšių šiluma“ gautas papildomas pajamas dėl faktinių ir šilumos kainoje įskaitytų kuro bei šilumos įsigijimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų sąnaudų skirtumo bei bendrovės nesusirinktas, tačiau faktiškai patirtas veiklos sąnaudas, konstatavo, kad bendra vartotojams grąžintinų pajamų suma, mažinant šilumos kainą ateities laikotarpiais, yra 393,99 tūkst. eurų. Laikotarpį, per kurį ši suma bus grąžinta vartotojams, nustatys Telšių rajono savivaldybės taryba, tvirtindama šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 6 (10218)