Čorumo mieste įvyko baigiamasis projekto „Pažangaus miesto planas“ susitikimas

Oficialiai patvirtinamas projekto įgyvendinimas.

Užbaigtas lygiai metus trukęs projektas „Pažangaus miesto planas“ (angl. „A roadmap for smart city“), kuriame Telšių rajono savivaldybė dalyvavo partnerio teisėmis.

Projekto pagrindinis pareiškėjas ir koordinatorius — Čorumo savivaldybė (Turkija).
Bendri pareiškėjai: Europos Sąjungos šalys: Telšių rajono savivaldybė (Lietuva) ir Sarvašo savivaldybė (Vengrija), Turkija: Čorumo savivaldybė, Hetitų universitetas bei Čorumo prekybos ir pramonės rūmai.
Baigiamajame šio projekto susitikime Čorumo mieste dalyvavo Telšių rajono savivaldybės meras Kęstutis Gusarovas bei mero patarėja, Lietuvos ambasadorius Turkijoje Audrius Bruzga, Vengrijos ambasadorius Turkijoje, Čorumo bei Sarvašo miestų merai ir kiti projekto veiklose dalyvavę atstovai. Susitikimo metu pristatyti gauti rezultatai, surengta spaudos konferencija, kurios metu visų trijų savivaldybių merai diskutavo apie projekto pasiekimus ir ateities vizijas. Šiuo metu rengiamos galutinės išvados, pastebėjimai ir pasiūlymai, atsižvelgiant į kiekvienos savivaldybės savitumą.
Per metus įvyko ne vienas susitikimas ir tęstinis darbas skirtingose šalyse. Kovo pradžioje vizito Čorumo mieste metu susipažinta su įgyvendintais pokyčiais bendruomenės aplinkos tvarkymo srityje, akademine aplinka, o svarbiausia — pasisemta gerosios patirties iš Savivaldybės, taikant įvairius strateginius miesto valdymo modelius.
Balandžio mėnesį įvyko seminaras Ankaroje, kurio metu savivaldybių administracijų darbuotojai pagilino žinias apie pažangią/išmaniąją miesto infrastruktūrą, apie galimybę plėtoti pažangaus miesto planavimo strateginę programą.
Vizito Sarvašo savivaldybėje metu projekto dalyviams buvo suteikta galimybė iš arčiau pažinti čia veikiančias organizacijas ir jų taikomas veiklos metodikas. Dalis projektų veiklų įgyvendinta Telšiuose. Čia projekto dalyviai susipažino su mūsų savivaldybės struktūra, veiklos modeliu, jiems buvo pristatytas modernus Varnių profesinio mokymo centro Statybos sektoriaus praktinio mokymo padalinys. Taip pat atlikta apklausa, kurios tikslas — išsiaiškinti regiono prioritetus, sudarant geriausią pažangaus miesto plėtros strategijos modelį. Kiekviena pažangaus miesto iniciatyva yra vis kitokia, būdinga tik tam tikrai gyvenamajai teritorijai, priklausomai nuo jos geografinės, klimato, ekonominės ir kultūrinės padėties. Kitas itin naudingas ir daug naujų idėjų generuoti leidęs vizitas — į Nyderlandų sostinę Amsterdamą.
Baigiantis projektui ir formuojant galutines išvadas, matoma, kad kiekviena šalis ir jos savivaldybės turi tikrai sėkmingų ir didelę naudą generuojančių įgyvendintų sprendimų, kuriais dalinantis tarpusavyje, galima kurti stipresnį ir išmanesnį rytojų. Šiandienos kompleksiškai įgyvendinami projektai yra puiki investicija į visų mūsų ateitį, nes XXI amžius moko telkti jėgas, patirtį ir ja dalintis. (Telšių rajono savivaldybės inf.)