Pagarba žmogui — valstybės gyvavimo pamatas

Varnių miesto gyventoją Eugeniją Rimkevičienę sveikina Telšių rajono meras Kęstutis Gusarovas, Varnių klebonas Domas Gatautas, Varnių seniūnas Rolandas Bružas su socialine darbuotoja Ingrida Višpulskiene.

Telšių rajono savivaldybės vadovai nuolat aplanko ir pagerbia asmenines sukaktis mininčius Telšių rajono gyventojus: tuos, kurie mini garbingus jubiliejus bei kitas sukaktis. Tokie susitikimai — puiki proga pabendrauti su rajono gyventojais: išklausyti jų lūkesčius, prašymus ir tiesiog maloniai pasišnekučiuoti apie prabėgusius gyvenimo metus.
Telšių rajono meras Kęstutis Gusarovas pagerbė prasmingą devyniasdešimtąją sukaktį mininčią Varnių miesto gyventoją Eugeniją Rimkevičienę. Senjorę taip pat aplankė Varnių klebonas Domas Gatautas ir Varnių seniūnas Rolandas Bružas su socialine darbuotoja Ingrida Višpulskiene. Garbingą jubiliejų senjorė minėjo vasario 9 dieną. Šia proga meras K.Gusarovas jubiliatei linkėjo svarbiausio: sveikatos ir artimųjų paramos. Sveikata devyniasdešimtmetė nesiskundžia — nors praeityje yra tekę susidurti su problemomis, šiuo metu savijauta yra puiki. Artimųjų šilumos varniškei taip pat netrūksta: didmiesčiuose gyvenantys vaikai aplanko kiekvieną savaitgalį, širdį džiugina ir 5 anūkų draugija.
Varnių klebonas D.Gatautas parapijietei linkėjo Viešpaties palaimos ir dėkojo už pamaldumą — senjorė kiekvieną savaitę meldžiasi Varnių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčioje. Kartu į pamaldas ateina ir senjorės atžalos. Varnių seniūnas R.Bružas su socialine darbuotoja I.Višpulskiene sukaktuvininkei linkėjo ilgų gyvenimo metų — sulaukti 95-ojo, o už dešimties metų — ir šimtojo gimtadienio. Varniškė svečius ir kitąkart ragina neaplenkti jos namų — juk Telšių rajono merą Kęstutį Gusarovą prisimena dar nuo jo vaikystės: abu — iš to paties, gerų žmonių krašto Varnių.
Gražų jubiliejų sutiko Telšių miesto gyventojas Leonas Kentra. Energingas, puikiai nusiteikęs Leonas svečius iš Telšių rajono savivaldybės pasitiko savo namuose, kuriuose jau žydi nuostabią šventę primenantys gėlių žiedai. L.Kentra švenčia 95-ąjį jubiliejų. Namuose senolis turi sportui skirtą dviratį, mėgsta skaityti laikraščius ir džiaugiasi kiekviena gyvenimo dovanojama galimybe.
L.Kentra turi du vaikus — sūnų ir dukterį, kurie gyvena ne Telšiuose, tačiau visada atvažiuoja pas tėvelį ir kartu leidžia kaip galima daugiau laiko. Paklaustas, kaip sulaukęs tokio garbingo jubiliejaus, L.Kentra su šypsena atsakė, kad turbūt dėl to, jog visada užteko tiek, kiek turėjęs. Jubiliato tėvelis kilęs iš Šilutės, tad Leonas save laikantis tikru ir tvirtu žemaičiu.
Telšių rajono savivaldybės mero K.Gusarovo sveikinimus ir palinkėjimus L.Kentrai perdavė ir gražaus jubiliejaus proga pasveikino Savivaldybės mero pavaduotojas Kazys Lečkauskas bei Telšių miesto seniūnas Česlovas Ubartas.
Sveikiname jubiliatus ir linkime ilgų ir prasmingų gyvenimo metų! (Telšių rajono savivaldybės inf.)

1 komentaras

Daugiau nekomentuojama.