Telšių rajono savivaldybės mero vizitas į Europos Sąjungos institucijas Briuselyje

Dvidešimt keturių Lietuvos savivaldybių merų vizitas į Europos Sąjungos institucijas Briuselyje.

Telšių rajono savivaldybės meras Kęstutis Gusarovas kartu su 23 kitų savivaldybių merais vasario pirmąją savaitę vyko į Europos Sąjungos institucijas Briuselyje. Vizito metu vyko susitikimai su už skirtingas politikos sritis atsakingais Europos Sąjungos politikais ir ES institucijų darbuotojais.

Vizitą organizavo Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje, bendradarbiaudama su Lietuvos savivaldybių asociacija. Europos Sąjungos institucijoje lankėsi Akmenės, Alytaus, Kretingos, Palangos, Plungės bei kitų savivaldybių merai. Vizito metu vyko susitikimas su už aplinką, vandenynus ir žuvininkystę atsakingu Europos Komisijos nariu Virginijumi Sinkevičiumi ir su Europos Komisijos Aplinkos generalinio direktorato direktoriumi Kęstučiu Sadausku, atsakingu už žiedinę ekonomiką ir žaliąjį augimą. Su jais vizito dalyviai aptarė naujausią Europos žaliojo kurso iniciatyvą ir potencialias galimybes kiekvienam regionui Europai siekiant pereiti prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos.
Europos Komisijos prioritetus vizito metu savivaldybių merams pristatė Europos Komisijos Komunikacijos generalinio direktorato vadovė Pia Ahrenkilde-Hansen. Taip pat vyko susitikimas, kurio metu Lietuvos savivaldybių vadovai su Europos Komisijos Regioninės ir miestų plėtros generalinio direktoriaus pavaduotoju Normunds’u Popens’u analizavo Europos Sąjungos regioninę politiką 2021-2027 m. daugiametės finansinės perspektyvos kontekste.
Visiems Lietuvos savivaldybių merams, kurie atstovauja savo rajonams, svarbus vizito tikslas — Europos regioninės politikos ateitis, kurią pristatė Europos Parlamento Regioninio vystymosi komiteto pirmininko pavaduotojas Krzysztof’as Hetman’as. Taip pat vyko susitikimas su Europos Regionų komiteto generaliniu sekretoriumi Petr’u Bližkovsky’iu, kurio metu diskutuota apie regionų vaidmenį ir įtaką Europos Sąjungos teisės aktų priėmimo ir įgyvendinimo procese.
Lietuvos savivaldybių vadovai lankėsi Lietuvos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje. Čia susitiko su šios atstovybės vadove ambasadore Jovita Neliupšiene ir aptarė svarbiausius Lietuvos prioritetus Europos Sąjungoje. Taip pat savivaldybių vadovai susitiko su Lietuvos Europos parlamentarais. Susitikime dalyvavo Petras Auštrevičius, Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Liudas Mažylis, Juozas Olekas, Bronis Ropė.
Vizito metu vyko svarbūs pokyčiai, susiję su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Todėl šio vizito metu taip pat buvo pristatyta naujausia ir aktualiausia informacija, susijusi su šiuo vykstančiu procesu ir būsimais santykiais tarp Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės.
„Pirmiausia aiškiai matomas bendras siekis, kad visa Europos Sąjunga juda žalios ir aplinkai draugiškos ekonomikos link. Tai labai svarbus ir tuo pat metu sudėtingas procesas, kuriame reikalingas bendras sutarimas ir kiekvieno šios didelės struktūros dalyvio prisidėjimas. Todėl diskusija ir nuolatinė komunikacija su rajonais, manau, yra labai svarbi ir naudinga. Taip pat prasidėję procesai dėl Europos Sąjungos narės išstojimo kelia daugybę klausimų, į kuriuos teisingiausi sprendimai turi būti rasti. Todėl tokių vizitų metu pasidalinama informacija leidžia dirbti kryptingai su visa Europos Sąjunga“,— vizitą į Europos Sąjungos institucijas apibendrina Telšių rajono savivaldybės meras Kęstutis Gusarovas. (Telšių rajono savivaldybės inf.)