Pastatys kelio ženklus, bet objektus sutvarkyti pamiršo

Matome, kad piliakalnis senokai tvarkytas, nes medžiais apaugo sovietinis paveldo vertybės ženklas.

Savivaldybės tarybai parengtas sprendimo projektas dėl rajono lankytinų objektų. Nieko naujo: tokie sprendimai priimami vos ne kasmet. Prieš keletą metų rašėme apie lankytinų objektų sąrašą, konstatuodami, kad tuos objektus nėra lengva rasti, o kai kurie, ypač piliakalniai, taip apžėlę, kad vos matomi.

Alvydas Ivoncius

Neva bus geriau turistams
Rašėme, kad iki lankytinų objektų trūksta informacinių nuorodų, o prie jų nėra stendų.
Sprendimo projekte sakoma, kad priimtas sąrašas bus kaip teisinis pagrindas maršrutinio orientavimosi į lankytinas vietas kelio ženklų įrengimo procedūroms. Ženkluose bus nurodomas Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintas pavadinimas. Neva įrengus ženklus, pagerės maršrutinio orientavimo į aktyviai Lietuvos ir užsienio turistų lankomas vietas sąlygos.
Tarsi tie ženklai būtų vienintelė sąlyga turistams sugundyti. Dar reikia objektus sutvarkyti.
Į sąrašą įtrauktas Buožėnų piliakalnis. Prieš keletą metų jį buvo sunku rasti. Piliakalnio pakraščiai buvo užžėlę medžiais ir krūmais. Gali būti, Buožėnų piliakalnis pirmą kartą paminėtas 1253 metais, Kalavijuočių ordinui ir Livonijos vyskupui dalijantis grobį — kuršių žemes. Akte minima vietovė „Duzenen“, kažkodėl sutapatinta su Gadūnavo senuoju pavadinimu — Degeniais. „D“ pavertę „B“ gauname „Buzenen“, kas istorinio konteksto atveju būtų labiau pagrįsta nei Gadūnavas, kur nėra piliakalnio.
Įrašyta į sąrašą poeto, publicisto, muziejininko Prano Genio gimtinės vieta. Ją net pasiekti sunku.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 28 (10240)