Nuomos nemokėjo dešimt metų, o valdžia prabudo tik dabar

Patalpų, kurias kavinei nuomojosi „Justlina“, dalis priklauso Savivaldybei, o dalis — Telšių vyskupijai. Tokia priklausomybė kelia Savivaldybei problemų norint išnuomoti savo patalpų dalį. Sakykim, kas nors laimi Savivaldybės surengtą konkursą dėl jos patalpų dalies nuomos, tačiau Telšių vyskupija labiau pageidauja kito nuomotojo. Kaip tuomet?

Galbūt mažai kam žinoma Telšiuose veikianti uždaroji akcinė bendrovė „Justlina“. Bendrovė buvo susijusi su Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus vedėja Lendra Bukauskiene ir jos artimaisiais. Bendrovė savo kavinėms nuomojosi patalpas Regioninėje Telšių ligoninėje ir Žemaitės dramos teatre. Dėl nuomos reikalų teatrui priklausančioje patalpoje surinktą medžiagą Savivaldybės administracijos sudaryta darbo grupė pasiūlė perduoti teisėsaugos institucijoms dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo.

Alvydas Ivoncius

Darbo grupė įžvelgė pažeidimus
Savivaldybės administracijos darbo grupė nustatė, kad su UAB „Justlina“ Žemaitės dramos teatras sudarė patalpų nuomos sutartį. Čia esama keistokos situacijos: dalis patalpų, kurioje veikė kavinė, priklauso teatrui, o dalis — Telšių vyskupijai. „Justlina“ nuomojosi patalpas ir iš teatro, ir iš Telšių vyskupijos.

Teatras „Justlinai“ patalpas išnuomojo dar 2010 metais. Buvo skelbti du nuomos konkursai. Pirmajame konkurse vieno kvadratinio metro kaina buvo 20 litų. Tokią kainą buvo nustačiusi, leisdama išnuomoti patalpas, Savivaldybės taryba. Prireikė konkursą skelbti antrą kartą. Tuomet pradinė nuomos kaina liko tik 10 litų už kvadratinį metrą. Vadinasi, kaina iš karto sumažinta 50 procentų. Vadovaujantis Savivaldybės tarybos patvirtintu Turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo aprašu, taip sumažinti kainos nebuvo galima. Net ir trečią kartą skelbiant konkursą, kaina gali būti sumažinta tik 30 procentų, o skelbiant ketvirtą kartą — 50 procentų. „Justlina“ dalyvavo antrą kartą paskelbtame patalpų nuomos konkurse ir jį laimėjo, pasiūlydama 10 litų už vieną kvadratinį metrą. Per mėnesį už teatrui priklausančių patalpų nuomą bendra suma sudarė 1000 litų.
Pagal Savivaldybės administracijos darbo grupės parengtą išvadą, 2010 metų lapkričio mėnesį UAB „Justlina“ pateikė Žemaitės dramos teatrui prašymą dėl atleidimo nuo nuompinigių mokėjimo. Bendrovė prašymą grindė tuo, kad savo lėšomis atliko nuomojamų patalpų kapitalinį remontą už 129 tūkst. 437 litus. „Justlina“ paprašė atleisti nuo nuompinigių nuo sutarties pasirašymo dienos: nuo 2010 metų balandžio 27 iki 2020 metų balandžio 27 dienos.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 43 (10255)