Pagal V.Rumšienės „logiką“, V.Rumšienė yra… tinginė?

Savivaldybės Tarybos narė Vilma Rumšienė nepanoro atsakyti į klausimą, kodėl jos 2017 metų uždirbtos pajamos prilygo varguolio metinėms pajamoms.

Telšių rajono valstiečių lyderė Vilma Rumšienė pareiškė: jei neturtingas, tai — tinginys. Apie šį Savivaldybės tarybos narės daugybę žmonių įžeidusį pareiškimą jau rašėme.

Alvydas Ivoncius

Visi dalyvaujantys rinkimuose privalo pateikti turto ir pajamų deklaracijas. Taigi ir ponia Rumšienė pernai, dalyvaudama Savivaldybės tarybos rinkimuose, pateikė pajamų ir turto deklaraciją už 2019 metus.
Pagal deklaraciją, V.Rumšienė tais metais turėjo privalomo registruoti turto už 55 tūkst. 940 eurų, santaupų — 5 tūkst. eurų. O 2017 metais, kaip Evaldo Rumšo ūkio administratorė, uždirbo vos 2 tūkst. 298 eurus. Ir sumokėjo nulį gyventojų pajamų mokesčio.
Jei spręstume vien iš V.Rumšienės deklaracijos, tai ji nepriklausė turtuolių luomui. Tokios vertės registruojamą turtą rajone turi daugybė žmonių, tačiau tai nereiškia, kad gyvena pasiturinčiai. Turi mieste namą, ir jau esi toks pat „turtingas“, kaip ir V.Rumšienė.
Tarybos narė posėdyje pareiškė: „Kodėl jie turtingi, o kodėl neturtingi? Aš galvoju, neturtingi gal todėl, kad dirbti tingi“.
Rašėme, kad dėl daugybės priežasčių didžioji dalis Lietuvos gyventojų nepriskirtini turtingųjų luomui. Ir tokie yra ne dėl tingumo. Jei vadovautumės Telšių rajono „valstiečių“ lyderės „logika“, tai ją pačią pagal turto ir pajamų deklaraciją turėtume priskirti tinginiams. O įdėmiau pasižvalgę po politikuojančių rajono kitų ūkininkų deklaracijas, pamatytume, kad mūsų „darbštuoliai“ sumoka kur kas mažiau mokesčių, nei dauguma nedidelius atlyginimus gaunančių žmonių. Štai 2017 metais Telšių rajono „valstiečių“ patriarchas Algirdas Tarvainis sumokėjo bene tik 17 eurų gyventojų pajamų mokesčio. Taip yra todėl, kad ūkininkai, pagal savo individualios veiklos pažymą, gali daugeliu išlaidų sumažinti sumą, nuo kurios reikia mokėti gyventojų pajamų mokestį.
Apskritai daugumos Telšių rajono savivaldybės tarybos narių pajamos tokios, kad jų tikrai negalima priskirti turtingiesiems. O jei nėra turtingi, tai ar tinginiai? Pagal V.Rumšienės „logiką“, Savivaldybės taryboje knibždėte knibžda… tinginių.
Sąvoka „neturtingas“ gali būti suvokiama ir kaip „skurdžius“ ir „kaip daug turto neturintis žmogus“. Deja, skursta net 25 procentai Lietuvos gyventojų. Negi tiek daug turime tinginių?
V.Rumšienei pateikėme tokį klausimą: „Jūs Savivaldybės tarybos posėdyje pareiškėte, kad žmonės neturtingi gal todėl, kad dirbti tingi. Tačiau Jūsų pačios pernai, kaip kandidatės Savivaldybės tarybos rinkimuose, anketoje nurodomas, sakyčiau, nedidelis privalomas registruoti turtas, santaupų turėjote vos 5000 eurų, per metus uždirbote vos 2 tūkst. 298 eurus. Ypač stebina menka pajamų suma. Ar tiek uždirbdavote ir anksčiau, ar tiek, o gal panašiai, gaunate ir dabar? Pagal santaupas nesate turtinga, o pagal pajamas Jūs esate neturtinga, netgi vargšė, jei taikytume skurdo lygio standartą vienam asmeniui. Suprantu, kad Jūsų šeima nėra varguoliai. Sakykite, kodėl 2017 metais tiek mažai uždirbote: gal tingėjote daugiau uždirbti? Gal nesugebėjote?“
V.Rumšienė į klausimą neatsakė. Telšių rajono „valstiečių“ lyderė apskritai nenori atsakinėti į „Kalvotosios Žemaitijos“ klausimus.

2 komentarai

Daugiau nekomentuojama.