Imantas Motiejūnas dėl jo pradėtų tyrimų tapo „rekordininku“

Imantas Motiejūnas, palikęs policiją, įsidarbino Tryškių seniūnu, kai Savivaldybės administracijai vadovavo socialdemokratas Saulius Urbonas. I.Motiejūnas tapo socialdemokratu („Facebook“ nuotraukoje socialdemokratai K.Gusarovas ir I.Motiejūnas). 2019 metais „valstiečiai“ pasiūlė jį skirti Savivaldybės administracijos direktoriumi. I.Motiejūnas jau buvo palikęs socialdemokratus. 2019 metų pradžioje skiriamas į pareigas I.Motiejūnas aiškino neva sutikęs eiti pareigas, kad nebūtų toliau žlugdomas Savivaldybės administracijos ir Savivaldybės įvaizdis. Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimai yra priešingybė pernai pasakytiems I.Motiejūno žodžiams.

Savivaldybės administracijos direktorių Imantą Motiejūną vėl užklupo nemalonumai. Nors I.Motiejūnas ne kartą gyrėsi baigęs teisės studijas, nors dirbo policijoje, nemalonumai, kaip sykis, susiję su galimu teisės aktų nepaisymu. Valstybinė tarnybinės etikos komisija pranešė pradėjusi jau trečią šiais metais tyrimą dėl to, kad I.Motiejūnas galėjo pažeisti Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą.

Alvydas Ivoncius

Pats sukūrė prielaidas tyrimui
Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pranešime skelbiama: „Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Imanto Motiejūno elgesio. Bus aiškinamasi, ar šis politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas nepažeidė iki 2019-12-31 galiojusio Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus — nusišalinti.
Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą pernai, spalį, I.Motiejūnas įsakymu remonto darbams skyrė 3 tūkst. Eur Savivaldybės biudžeto lėšų Telšių „Ateities“ progimnazijai, nors šiai švietimo įstaigai vadovauja jo sutuoktinė.
Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą“.
Kad I.Motiejūnas dar kartą taptų VTEK klientu, pasistengė Savivaldybės tarybos narys Algirdas Bacevičius. Jis birželio 4 dienos raštu VTEK pranešė, kad I.Motiejūnas, kaip Savivaldybės administracijos direktorius, 2019 metų spalio 8 dienos įsakymu Nr. A1-1621 skyrė 3 tūkst. eurų „Ateities“ progimnazijai, kurios direktore dirba Rita Motiejūnienė. Tuo pačiu įsakymu I.Motiejūnas savo sutuoktinę įpareigojo Buhalterinės apskaitos skyriui pateikti programos sąmatą.
Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatos reikalauja vengti interesų konflikto. Problema ne ta, kad I.Motiejūnas skyrė pinigų „Ateities“ progimnazijai, o ta, kad už tų pinigų panaudojimą buvo atsakinga jo sutuoktinė. Įstatymas reikalauja vengti veiksmų, sprendimų ir situacijų, galinčių sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą. Įstatymu siekiama užkardyti protekcionizmą, neskaidrius sprendimus. Jei už pinigų panaudojimą yra atsakingas sutuoktinis, jei jis atsiskaito, kaip panaudoti pinigai, ar galime būti tikri, kad viskas daryta sąžiningai?
I.Motiejūnas Savivaldybės administracijai vadovavo ne pirmas mėnuo. Kita vertus, vos paskirtas į pareigas, turėjo žinoti, kokie sprendimai gali sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą, juo labiau, kad Savivaldybės administracijos direktorius yra sakęs, jog baigė teisės studijas.

Į klausimus neatsakė
I.Motiejūnui pateikėme klausimus: „Norėtume sužinoti, kaip vertinate pradėtą tyrimą, ar manote, kad dar kartą galėjote pažeisti Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas? Jūs baigėte teisės studijas, tai kodėl nesugebate išvengti tokių situacijų, kuriose galima įžvelgti viešų ir privačių interesų konfliktą?“

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 50 (10262)