Rainių tragedija nepamirštama

Kasmet Joninių išvakarėse telšiškiai pamini Rainių tragedijos įvykius, kai 1941 metų birželio 23-iąją buvo žiauriai nukankinti patriotiškai nusiteikę žemaičiai. Nuo tų visą Lietuvą šiurpinusių žudynių prabėgo 79-eri metai.

Pirmiausia minėjimas vyko Telšių senosiose kapinėse. Prasmingai kalbėjo Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios klebonas prelatas Juozas Šiurys. Dvasininkas pakvietė tikinčiuosius sekti Šv.Jono pavyzdžiu ir kasdieniame gyvenime nepulti į pesimizmą, o su malda ir viltimi žvelgti į ateitį.
Vėliau visi vyko į Rainių žudynių vietą miškelyje pagerbti kankinių, meldėsi Rainių Kančios koplyčioje. Renginį vedė Telšių kultūros centro režisierė Agnė Jakavičiutė, giesmes žuvusiems atminti atliko Telšių kultūros centro tremtinių ir politinių kalinių choras „Tremties aidai“, vadovaujamas Mildos Ulkštinaitės, ir mėgėjų meno kolektyvas „Bočiai“. („KŽ“ inf.)