Privati įstaiga dykai naudojasi Savivaldybės patalpomis

Kaip Savivaldybės administracija sugeba valdyti savo turtą ir tvarkyti teisinius reikalus, rodo situacija dėl viešosios įstaigos „Telšių krizių centras“. Nors nustatyta, kad Savivaldybė nebuvo šios įstaigos dalininkė, neieškota, kurie valdininkai dėl to atsakingi. Pasirodo, įstaigai nebuvo galima perduoti panaudos pagrindais ir patalpų, tačiau ši problema neišspręsta iki šiol, tarsi bandant vilkinti, kažko lūkuriuojant.

Alvydas Ivoncius

Neatlygintinai naudojasi patalpomis
Dar pernai A.Bacevičius kreipėsi į Antikorupcijos komisiją dėl Savivaldybės statuso viešojoje įstaigoje „Telšių krizių centras“. Pasirodo, beveik dešimt metų, dėl Savivaldybės administracijos aplaidumo, manyta, kad Savivaldybė yra šios įstaigos dalininkė. Tačiau pernai nustatyta, kad Savivaldybė niekada nebuvo įstaigos dalininkė, nes, kaip reikalauja teisės aktai, neįmokėjo įnašo. Manyta, kad įnašas yra įstaigai suteiktos patalpos pastate Respublikos gatvėje. Tačiau patalpos negalėjo būti vertinamos kaip įnašas. Kai kurie valdininkai nesugebėjo ar patingėjo kruopščiau paanalizuoti teisės aktus, kol šiuo reikalu nesusidomėta rimčiau. Paaiškėjus, kad Savivaldybė niekada nebuvo įstaigos dalininkė, kilo abejonių dėl jai per dešimtmetį skirtų pinigų. A.Bacevičiaus skunde rašoma, kad vien 2000-2007 metais skirta per 300 tūkst. eurų. Be to, įstaiga neatlygintinai naudojosi Savivaldybės suteiktomis patalpomis.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 52 (10264)

3 Komentarai

  1. ko neklesteti šiai istaigai, kai tokios privilegijos ir tokie pinigai ir placios patalpos nemokamai? ar gali be tokios paramos kitos organizacijos konkuruoti?

Komentarai nepriimami.