Meras ir Savivaldybės taryba numojo ranka į vyskupo Jono Kaunecko paraginimą

Savivaldybės taryba nutarė Telšių miesto garbės piliečio vardą suteikti buvusiam Telšių vyskupui Kęstučiui Kėvalui. Tiesa, būta ir kitų pasiūlymų. Algirdas Bacevičius ragino šį vardą suteikti dainų kūrėjui ir atlikėjui Kęstučiui Jablonskiui, o Faustas Meiženis teikė iš karto net tris kandidatus: K.Kėvalo, Gedimino Vagnoriaus, Vytauto Puplausko. K.Kėvalo kandidatūrą pasiūlė vicemeras Kazys Lečkauskas. Nors Garbės piliečio vardo suteikimo nuostatai reikalauja išskirtinių kandidatų nuopelnų, šįsyk užteko to, kad K.Kėvalas tiesiog tapo Telšių vyskupu. Be to, komisijos, kuri nutaria kam suteikti vardą, svarstymuose išlindo akivaizdžiausia veidmainystė ir dvigubi standartai.

Alvydas Ivoncius

Vienas nuopelnų… turistų apgyvendinimas
Taigi, kokie vyskupo K.Kėvalo nuopelnai Telšiams. Kaip matysime, komisijos nariai stengėsi tuos nuopelnus įvardinti gana aptakiai, o kai kuriais atvejais net dirbtinai. Konservatorė Janina Bucevičė tikino, kad Bažnyčia tapo atviresnė. Vadinasi, anksčiau ji kažkodėl buvo uždaresnė, tačiau nepaisant to, garbės piliečio vardai Telšių vyskupams buvo suteikiami. Be to, anot J.Bucevičės, Bažnyčia savo erdvėse laikinai leido įsikurti Žemaičių muziejui „Alka“. Tačiau „topinis“ Savivaldybės tarybos narės, konservatorės pateiktas K.Kėvalo nuopelnas miestui štai toks: „Taipogi visi arkivyskupo pasisakymai apie Žemaitiją, pačiam nebūnant žemaičiu, skamba labai patriotiškai. Toks mūsų kraštui palankumas yra sveikintinas“. Iš šio J.Bucevičės pareiškimo galėtume suprasti, kad gerai viešai pasisakyti apie Žemaitiją reikia didžiulės drąsos, tarsi gyventume valstybėje, kurioje žemaitiškumas nuožmiai persekiojamas.
Gal kiti pateikė rimtesnių K.Kėvalo nuopelnų Telšiams? Komisijos narys A.Žebrauskas samprotavo, kad K.Kėvalas yra „Be galo šviesi, imli asmenybė. Tapęs Telšių vyskupijos ordinaru, labai gilinosi į Žemaitijos istoriją, kultūrą. Kaip vyskupo, jo tikslas buvo, kad Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija taptų svarbiu edukaciniu centru — atviru ir lankomu. Taip pat arkivyskupo Kęstučio Kėvalo nuopelnas yra, kad Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje atsirado galimybė apgyvendinti miesto svečius, turistus autentiškoje vietoje“.
Komisijos nariai Petras Kuizinas ir Valė Beržienė pabrėžė Kunigų seminarijos reikšmę miestui. Kultūros skyriaus vedėja Eglė Macienė aptiko ne ką svaresnių nuopelnų nei J.Bucevičė ar A.Žebrauskas: „Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo neabejingumas miesto plėtros naudai pasako, kad tai tikrai yra šviesi asmenybė“.

Dėl K.Jablonskio komisija prisiminė nuostatus
Tačiau tapti miesto garbės piliečiu neturėtų pakakti vien būti geru gydytoju, mokytoju, kunigu ar dar kuo nors. Telšių miesto garbės piliečio vardo suteikimo nuostatuose rašoma: „Garbės piliečio vardas gali būti suteikiamas Lietuvos Respublikos bei užsienio valstybių piliečiams už ypatingus nuopelnus ir pastangas bei išskirtinį indėlį į Telšių rajono švietimo, kultūros, mokslo, sporto, ekonomikos, socialinės plėtros, paveldo išsaugojimo, technikos, žemės ūkio bei kitas sritis ir aktyvią visuomeninę veiklą“. Kaip matėte iš komisijos narių svarstymų, K.Kėvalas nuostatuose išvardintų nuopelnų neturi. Kaip skaitysite vėliau, tokių nuopelnų neturėjo ir daugiau asmenų, kuriems buvo suteiktas Telšių miesto garbės piliečio vardas.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 53 (10265)