„Sek paskui mane“

Tai, kad Jėzus suranda žmogų ten, kur jis yra su visais jo reikalais, sunkumais leidžia ne išsiginti savęs, o būtent sekti Jį vis labiau tampant savimi. „Mokytojau, aš seksiu paskui tave, kur tik tu eitum“. Kur šiandien Jėzus eina, kur šiandien Jį seksiu? Kiekvieną kartą, kai drįstu prie Jo prieiti, prisiartinti, kviečia vis iš naujo: „Sek paskui mane“. Ses. Juozapa Živilė Mieliauskaitė SF.

Kiekvienas iš mūsų į bažnyčią būname pašaukti unikaliu būdu, bet turbūt labiausiai išsiskiria du pagrindiniai keliai į tikėjimą — atsivertimo malonė ir nuo mažų dienų vaiką lydinti tradicija, kurios pamatas — krikščioniška šeima.

Edita Barsienė
Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos „Carito“ reikalų koordinatorė

Telšių Mažosios parapijos „Carito“ ir parapijos jaunimo grupelės „Tikėjimo sparnai“ savanoriai paskutinę šių metų liepos savaitę suorganizavo parapijos vaikams dieninę krikščionišką stovyklą, kurios pagrindinis tikslas buvo kurti tokią aplinką, kad ugdomos vertybės neštų ramios sąžinės ir smagios bendrystės džiaugsmą, skatintų ir mokytų vaikus ne tik gerai praleisti laiką, bet ir savo širdimi pajausti Dievą, stiprinti ryšį su juo, padėtų atrasti ir formuoti save kaip asmenybę.
Kiekvieną rytą 25 vaikai ir jų vadovai, susirinkę į parapijos šventoriuje esantį namelį, savo dienos veiklas pradėdavo malda, ryto arbata ir žaidimais. Pirmoji stovyklos diena, džiuginusi geru ir saulėtu oru, buvo kupina įspūdžių, nes vaikai dalyvavo smagiose judriose estafetėse, žaidė įvairius susipažinimo žaidimus, išmėgino šlapiąjį „slydobolą“ ir dieną baigė susikaupimu šv. Mišiose.
Visas likusias stovyklos dienas oras stovyklautojų nelepino, bet tai nebuvo kliūtis linksmai ir prasmingai leisti laiką. Viešnagė Varniuose, Vyskupystės muziejuje, įdomios Varnių bažnyčių istorijos ir Mažosios bažnytėlės vikaro kun. Egidijaus Kumžos aukotos šv. Mišios Varnių Šv. Aleksandro bažnyčioje, piliakalnių lankymas ir pačių vaikų įkurtas „palapinių miestelis“ Gamtos mokyklėlės sodelyje, parapijos klebono, prelato Juozo Šiurio atvežtos picos ir skanumynai vaikams labai patiko!
Kitą dieną plaukiojimas Masčio ežere, nepaisant vėjo ir nemažų bangelių, buvo puiki proga pamatyti miestą kitu kampu. Vakare vaikų laukė užduotėlės apie šventuosius.
Edukacijos Žemaičių muziejaus „Alka“ Žemaitijos kaimo ekspozicijoje metu stovyklautojai ne tik susipažino su žemaičių buitimi, bet ir buvo supažindinti su žemaitiškų raštuotų juostų audimu, įvairiais tautiniais simboliais, galėjo patys nusipinti draugystės apyrankes.
Parapijos jaunimo grupelės „Tikėjimo sparnai“ nariai, kurių dalis yra ir skautai, mokė vaikus kepti skautišką duonelę. Nepaisant vis smarkiau ir dažniau lyjančio lietučio, laužas buvo užkurtas ir duonelė, iškepta pačių stovyklautojų, gardžiai pakvipo! Grįžę į parapijos namelį, stovyklautojai, padedami jaunųjų vadovų, pynėsi savo rožančių. Visus pasigamintus rožančius pašventino prelatas Juozas Šiurys ir palinkėjo vaikams būti nuoširdžiais Mažosios bažnytėlės bendruomenės nariais.
Stovyklautojai taip pat atliko gerąjį darbelį parapijai — grėbė žolę net per lietų! Paskutinę stovyklos dieną vaikai turėjo įdomių kūrybinių užduočių: gamino žibintus, lipdė angeliukus, dekoravo puodelius, iš vilnos darė švelnius „malonės rutuliukus“. Savanoris Matas net stovyklos filmą spėjo „susukti“! Šį filmą „Sek paskui mane“ visi norintys galės pamatyti socialinio tinklo „Facebook“ puslapyje „Telšių Mažoji parapija“.
Į paskutinę stovyklėlės dieną vykusią agapę parapijos namelyje rinkosi vaikų tėveliai ir globėjai. Netrūko gražių palinkėjimų, padėkų, nuoširdžių pokalbių, skanių vaišių ir tikėjimo, kad vaikai, aktyviai prisilietę prie parapijos gyvenimo, susiradę bendraminčių bei draugų, brangins ir augins savo tikėjimą. O patirti įspūdžiai — tai kiekvieno iš jų savivertės ugdymas ir drąsa augti maldoje ir pagarboje šalia esančiam.

1 komentaras

Daugiau nekomentuojama.