Nauji mokslo metai: kokių iššūkių laukti?

Telšių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Lina Leinartienė.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija pateikė rekomendacijas, nurodančias, kaip reikėtų organizuoti ugdymo procesą ugdymo įstaigose. Nors mokslo metai prasidės įprastu būdu — mokyklų patalpose, tačiau bus keliami didesni saugumo reikalavimai, su kuriais supažindino Telšių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Lina Leinartienė.

Justina Lukošienė

— Kokie ugdymo proceso organizavimo ypatumai numatyti naujiems mokslo metams?
— Šiuos mokslo metus pradėsime kiek kitaip nei buvo įprasta. Mokyklos ugdymą organizuos vykdydamos Sveikatos apsaugos ministro — valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo — atskirus sprendimus.
Viena svarbiausių sąlygų — mokyklose turės būti laikomasi numatytų saugos priemonių, ribojami mokinių kontaktai, laikomasi saugaus atstumo. Siekiant tai užtikrinti, nuo kabinetinės sistemos bus pereita prie mokymosi klasėse. Specializuotuose kabinetuose vyks tik tos pamokos, kurios negali vykti klasėse, bei kurioms organizuoti yra būtina speciali įranga. Mokyklos ruošiasi klases išdėstyti koncentrais, kad būtų išvengta skirtingo amžiaus vaikų kontakto, pasirūpins mokinių judėjimo krypčių žemėlapiais mokyklose, jog galėtų reguliuoti mokinių srautus, saugiai priimti vaikus ir organizuoti ugdymo procesą.
— Pagrindinis principas organizuojant ugdymą — valdyti mokinių srautus. Ar visos Telšių rajono ugdymo įstaigos galės tai užtikrinti?
— Kiekvienos mokyklos skirtinga situacija, turima infrastruktūra, tad ir sprendimai konkrečiose mokyklose bus skirtingi. Tose mokyklose, kur dėl patalpų stokos ir jų išdėstymo sudėtinga reguliuoti srautus, bus galima pasinaudoti Bendrųjų ugdymo planų nuorodomis ir dalį ugdymo proceso įgyvendinti nuotoliniu būdu.
— Kokių pakeitimų bus šių mokslo metų pamokų tvarkaraščiuose?
— Mokyklos, sudarinėdamos šių metų tvarkaraščius, planuoja dažniau organizuoti po dvi to paties dalyko pamokas iš eilės.
— Kokia yra numatyta tvarka, organizuojant mokinių maitinimą bei vežiojimą?
— Mokiniai bus maitinami mokyklų valgyklose. Mokyklose, atsižvelgiant į mokyklos vaikų skaičių ir darbo specifiką, bus ilginamas maitinimo pertraukų laikas, reguliuojamas vaikų, kurie valgys mokyklos valgykloje, srautas, laikomasi rekomenduojamų atstumų tarp stalų ir (ar) vietos prie stalo, dezinfekuojami stalai. Atkreiptinas dėmesys į būtinybę prieš valgį plauti ir (ar) dezinfekuoti rankas. Mokiniai į mokyklas ir iš jų bus vežiojami maršrutiniais autobusais ir mokyklų mokykliniais geltonaisiais autobusais, laikantis visų saugumo reikalavimų (viešojo transporto keleiviai viešajame transporte privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, leidžiama nedėvėti nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių neįgalumą turintiems asmenims).
— Kokių priemonių bus imtasi COVID-19 atveju ugdymo įstaigoje?
— Įvykus COVID-19 atvejui, mokyklos ugdymą organizuos vykdydamos sveikatos apsaugos ministro — valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimus.
— Ar nuotolinio mokymo atveju bus užtikrintas pakankamas informacinių technologijų priemonių kiekis nepasiturinčioms šeimoms?
— Telšių rajonas balandžio mėnesį iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos gavo 560 planšetinių kompiuterių ir 21 nešiojamąjį kompiuterį, kurie buvo paskirstyti rajono mokykloms. Rugsėjo mėnesį rajonas turėtų gauti 36 nešiojamuosius kompiuterius mokytojo darbo vietai pagerinti, kurie bus išdalinti rajono mokykloms. Rajono mokyklos turi pakankamai informacinių technologijų priemonių, kad būtų aprūpintos nepasiturinčios šeimos užtikrinant nuotolinį ugdymą.
— Dėkoju už pokalbį.

1 komentaras

Daugiau nekomentuojama.