Telšių miesto Garbės piliečio vardai — Stanislavai Kochanauskaitei ir Vytautui Puplauskui

Vytautas Puplauskas ir Stanislava Kochanauskaitė.

Pagal Telšių miesto Garbės piliečio vardo suteikimo nuostatus, Garbės piliečio vardas gali būti suteiktas LR piliečiams, taip pat užsieniečiams, pasižymėjusiems iškiliais darbais ir nuopelnais ūkio, verslo plėtros, kultūros, meno, švietimo, sporto, medicinos, labdaros ir paramos, publicistikos, nusikalstamumo prevencijos, aplinkosaugos, aplinkos tvarkymo ir kitose srityse arba už ilgalaikę visuomeninę veiklą bei kilnius poelgius, padariusius teigiamą poveikį visuomenei, taip pat už nuopelnus garsinant Telšių miesto vardą šalyje ir pasaulyje.

Algirdas Dačkevičius

Šiemet pagerbtos net trys iškilios asmenybės
Praėjusiame Savivaldybės tarybos posėdyje Telšių miesto Garbės piliečio vardai suteikti ilgametei pedagogei Stanislavai Kochanauskaitei ir Kovo 11-osios Nepriklausomybės akto signatarui Vytautui Puplauskui.
Šis garbingas vardas Stanislavai Kochanauskaitei suteiktas už gyvenimo nuopelnus, mokytojo profesijos įprasminimą, asmeninį pasiaukojimą jaunajai kartai, už aukštą profesionalumą bei neeilinius gebėjimus perduoti ne tik profesines žinias, bet ir asmeninę gyvenimo patirtį, asmenybių ugdymą, jos unikalius gebėjimus savo mokiniuose įžvelgti mąstantį, kuriantį žmogų, asmenybę.
Kovo 11-osios Nepriklausomybės akto signataras Vytautas Puplauskas pagerbtas už gyvenimo nuopelnus, aktyvią veiklą atkuriant ir įtvirtinant Lietuvos nepriklausomą valstybę, pasišventimą ir prasmingus darbus Telšių krašto žmonėms.
Šiemet birželio mėnesio Savivaldybės tarybos posėdyje Telšių miesto Garbės piliečio vardas suteiktas buvusiam Telšių vyskupui, o šiuo metu Kauno arkivyskupui metropolitui Kęstučiui Kėvalui.
Garbiam dvasininkui šis vardas suteiktas už įgyvendintus reikšmingus, išliekamąją vertę turinčius, įsimintinus darbus Žemaitijai. Už nuopelnus ir pasiekimus įvairiose veiklose, stiprinančiose Žemaitijos tapatybę, istorinę atmintį, kalbą, Žemaitijos kaip istorinės Europos žemės gyvybingumą šiuolaikiniame pasaulyje.

Kiti Telšių miesto Garbės piliečiai
Gerhard Lange — kunigas, gimė 1918 metų liepos 27 dieną, kilęs iš Arnsbergo. Pagrindinis Vyskupo Vincento Borisevičiaus gimnazijos priestato statybos rėmėjas. Jo dėka Telšiuose skamba Šv. Antano Paduviečio katedros varpai. 1996 m. gruodžio mėn., švenčiant Telšių miesto savivaldos 205 m. sukaktį, suteiktas Telšių miesto Garbės piliečio vardas. Mirė 2016 m. Vokietijoje.
Franz Josef Dick gimė 1934 metais. Kilęs iš Vokietijos miesto Smalenbergo. Daugiau kaip 10 metų rėmė Telšių rajono bendruomenę. 1996 m. gruodžio mėn., švenčiant Telšių miesto savivaldos 205 m. sukaktį, suteiktas Telšių miesto Garbės piliečio vardas.
Arne Hanzen — švedas, gyveno Smolando krašte, Savsjo komunoje. Nuolat vežė Telšiams įvairios labdaros: vaistų, medicininės įrangos, invalidų vežimėlių, baldų ir kt. Jo pastangomis Telšiams atvežtos dvi mašinos: gaisrinės mašina, ligoninei — greitosios pagalbos mašina. Rūpinosi Telšių vaikų namais ir jų auklėtiniais. 1996 m. gruodžio mėn., švenčiant Telšių miesto savivaldos 205 m. sukaktį, suteiktas Telšių miesto Garbės piliečio vardas. Mirė 2016 m.
Egon Beckers — kunigas, vokietis iš Diuseldorfo. Jo vadovaujama parapija rėmė Telšių neįgaliųjų draugiją „Viltis“, ligoninę, Kunigų seminariją, Vyskupo Vincento Borisevičiaus gimnaziją. 1996 m. gruodžio mėn., švenčiant Telšių miesto savivaldos 205 m. sukaktį, suteiktas Telšių miesto Garbės piliečio vardas.
Antanas Vaičius — Telšių vyskupas, gimė 1926 m. balandžio 5 d. Šačių parapijos Geidučių kaime (Telšių vyskupija, Skuodo r.). 1996 m., minint Telšių miesto savivaldos 205-ąsias metines, vyskupui Antanui Vaičiui suteiktas Telšių miesto Garbės piliečio vardas. Mirė 2008 m.
Vytautas Konstantinas Savickas — tautodailininkas, gimė 1936 m. lapkričio 3 d. Klaipėdos r., Judrėnų apylinkėje, Šakėnų kaime. Jo dovanoti medžio drožiniai puošia ne tik Žemaičių muziejų „Alka“, Telšių miesto mokyklas, bibliotekas, kaimo gyvenvietes, bet ir daugelį kitų Žemaitijos bei Lietuvos muziejų, nemaža dalis menininko kūrinių išvežta į užsienį. 2000 metais, minint Telšių vardo pirmojo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose 550 m. jubiliejų, suteiktas Telšių miesto Garbės piliečio vardas.
Jurgis Gaižauskas — kompozitorius, gimė 1922 m. spalio 25 d. Karužalaukyje, Molėtų rajone. 2000 m., švenčiant Telšių vardo pirmojo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose 550 m. jubiliejų, suteiktas Telšių miesto Garbės piliečio vardas. Mirė 2009 m.
Jonas Kauneckas — vyskupas, gimė 1938 m. birželio 6 d. Trajoniškio kaime (Pasvalio r.). 2005 m., minint Telšių vardo pirmojo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose 555 m. sukaktį, suteiktas Telšių miesto Garbės piliečio vardas.
Mečislovas Šilinskas — fotografas, tautodailininkas, pelnytai vadinamas Telšių metraštininku. Savo iniciatyva išleido fotoalbumų apie Žemaitijos sostinę, atvirukų ir kt., reprezentuojančių Telšius ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Gimė 1931 m. vasario 22 d. Telšių apskrities Alsėdžių valsčiaus Skirpsčių kaime. 2005 m., švenčiant Telšių vardo pirmojo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose 555 m. sukaktį, suteiktas Telšių miesto Garbės piliečio vardas.
Alfredas Algirdas Jonušas — menininkas, turintis tarptautinį juvelyriko sertifikatą. Kraštotyrininkas, pokario kovų tyrinėtojas, statė atminimo kryžius ir paminklus partizanams. Gimė 1940 metų birželio 23 dieną Telšiuose. 2005 m., minint Telšių vardo pirmojo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose 555 m. sukaktį, suteiktas Telšių miesto Garbės piliečio vardas.
Ona Skaistutė Idzelevičienė-Pajėdaitė. Ji — tarptautinės klasės sportinių šokių šokėja, Lietuvos nusipelniusi kultūros ir švietimo darbuotoja (1985), Lietuvos nusipelniusi artistė (1990), tarptautinės kategorijos šokių sporto teisėja (1995), Lietuvos nusipelniusi trenerė (1996), sportinių šokių klubo „Žuvėdra“ įkūrėja. Gimė 1941 metų rugsėjo 24 dieną Lieplaukėje, Telšių rajone. 2006 m. Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimu suteiktas Telšių miesto Garbės piliečio vardas.
Vytautas Giedraitis gimė 1923 metų gruodžio 21 dieną Telšių mieste. Jis — Nacionalinės kategorijos stalo teniso teisėjas, 1990 metais suteiktas Lietuvos Nusipelniusio stalo teniso trenerio vardas, taip pat apdovanotas Lietuvos stalo teniso asociacijos garbės nario ženklu. 2006 m. gegužės 25 d. Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimu suteiktas Telšių miesto Garbės piliečio vardas. Mirė 2010 m.
Alfredas Bumblauskas — gimė 1956 m. lapkričio 18 d. Telšiuose. Lietuvos istorijos mokslo panoramoje prof. A.Bumblauskas yra išskirtinė asmenybė, aprėpusi platų mokslinio, pedagoginio, mokslo organizavimo, teisės aktų rengimo darbų spektrą. 2006 metų gegužės 25 dienos Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimu suteiktas Telšių miesto Garbės piliečio vardas.
Rolandas Paksas — 2003 m. išrinktas Lietuvos Respublikos Prezidentu, gimė 1956 metų birželio 10 dieną Telšiuose. 2006 m. Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimu jam suteiktas Telšių miesto Garbės piliečio vardas.
Bronislavas Banys gimė 1951 m. rugpjūčio 15 d. Petraičių k., Nevarėnų sen., Telšių r. B.Banys — Lietuvoje turintis autoritetą ilgametis miškininkas. 2006 m. Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimu suteiktas Telšių miesto Garbės piliečio vardas.
Jonas Boruta — vyskupas, gimė 1944 m. spalio 11 d. Kaune. 2007 m. Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Jonui Borutai suteiktas Telšių miesto Garbės piliečio vardas.
Adomas Butrimas. Profesoriaus mokslinė ir švietėjiška veikla skirta Žemaitijai. Gimė 1955 m. rugpjūčio 16 d. Telšuose. 2013 m. Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejaus paminėjimo proga suteiktas Telšių miesto Garbės piliečio vardas.
Juozas Šiurys — bažn. t. dr., prelatas, Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos dėstytojas, Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios klebonas. Gimė 1954 m. liepos 4 d. 2013 m. Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejaus paminėjimo proga suteiktas Telšių miesto Garbės piliečio vardas.
Algirdas Žebrauskas — prof., architektas, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas. Gimė 1955 m. sausio 5 d. 2015 m. suteiktas Telšių miesto Garbės piliečio vardas.
Algirdas Pažemeckas — vienos didžiausių ir moderniausių pieno perdirbimo įmonių Lietuvoje „Žemaitijos pieno“ įkūrėjas, ilgametis vadovas, nusipelnęs Lietuvos pramonės darbuotojas. Gimė 1951 m. lapkričio 12 d. 2016 m. gruodžio 6 d., minint Magdeburgo teisių Telšių miestui suteikimo 225-ąsias metines, suteiktas Garbės piliečio vardas.