Almantas Lukavičius lieka be priedo

Laikinajam Savivaldybės administracijos direktoriui Almantui Lukavičiui siūlyta paskirti 40 procentų dydžio pareiginės algos priedą. Mat, atleidus I.Motiejūną, jis turi dirbti ir savo, ir Savivaldybės administracijos direktoriaus darbą. Savivaldybės taryboje balsavimas dėl šio pasiūlymo parodė, kad Taryba skilusi į dvi dalis, be to, atsiskleidė, kad kai kurie „saviškiai“ visai ne „saviškiai“.

Alvydas Ivoncius

Neskirti A.Lukavičiui tokio dydžio priedo buvo nusiteikę socialdemokratai, darbiečiai, tiesa, ne visi. Konservatoriai, nepartiniai Algirdas Bacevičius, Martinas Leščiauskas manė, kad visai nereikia skirti jokio priedo.
Darbietis Rimantas Adomaitis pareiškė, kad 40 procentų priedas yra maksimali suma, kurią galima skirti. R.Adomaičio manymu, A.Lukavičiaus veikla nėra be priekaištų: nesuformuotos naujos įmonių valdybos. Giedrė Nagienė pareiškė, kad, konservatorių manymu, A.Lukavičiui už darbą pakanka dabartino atlyginimo. M.Leščiauskas priminė, kad komiteto posėdyje, svarstant šį pasiūlymą, A.Lukavičius elgėsi nemandagiai. A.Bacevičius priminė, kad Taryba praėjusiame posėdyje nutarė skolintis milijonus, iš kurių nemaža dalis bus skirta algoms mokėti, o A.Lukavičius dirbo blogai, yra nemandagus. Be to, kai kuriems Savivaldybės administracijos darbuotojams, kam nors laikinai palikus darbą, krūvis išdalijamas, nieko neprimokant. Šią temą plėtojo ir socialdemokratas Remigijus Macas. Savivaldybės administracijoje, perskirsčius krūvius, vieniems mokami nedideli priedai, kitiems — ne. R.Maco manymu, tai yra socialiai neteisinga. Socialdemokratas Tomas Katkus siūlė skirti perpus mažesnį priedą.
A.Lukavičiaus buvo klausiama, jei gautų mažesnį priedą, tai ar dirbtų blogiau, ar paliktų darbą? A.Lukavičius atsakė, kad dėl to jo darbo kokybė nesikeistų. O įmonių valdybų neva laiku negalima buvo suformuoti dėl besikeičiančių įstatymų. „Jau metus voliojate šį klausimą“,— suirzo laikinasis Savivaldybės administracijos vadovas. Jis aiškino, kad darbą pradeda septintą valandą ryto, o baigia — devynioliktą.
Darbietis Petras Kuizinas saviškiams parodė, kad yra visai ne „saviškis“. Jis pareiškė, kad A.Lukavičius dirba gerai, sąžiningai. Nenorintiems tokio didelio priedo skirti socialdemokratams K.Gusarovas parodė, kad nėra „saviškis“: jis siūlė priedą skirti. A.Lukavičiui 40 procentų dydžio priedą skirti ragino jo politinės stovyklos atstovai „valstietis“ Algirdas Tarvainis, liberalė Jolanta Rupeikienė, nepartinis Algirdas Žebrauskas. Beje, kai kurie jų oponentai neteigė, kad nereikia visai priedo skirti, tik siūlė gerokai mažesnius 10 ar 20 procentų dydžio priedus.
Nors K.Gusarovas, Kazys Lečkauskas, Petras Kuizinas, skirtingai nei jų „saviškiai“, balsavo už 40 procentų priedą, jo A.Lukavičiui paskirti nepavyko, nes neužteko balsų. A.Lukavičius, kaip pavaduotojas, antrą ketvirtį gaudavo 2830 eurų atlyginimą. Bet sprendimo aiškinamajame rašte sakoma, kad pavaduotojo atlyginimo koeficientas yra 15. Kadangi vienas koeficientas lygus 176 eurams, gauname 2640 eurų sumą. Paskyrus priedą, kaip teigiama sprendimo aiškinamajame rašte, atlyginimas turėjo padidėti 1056 eurais. Vadinasi, A.Lukavičiaus, kaip laikino vadovo, mėnesinė alga būtų buvusi 3696 eurai.

1 komentaras

  1. gal Lukavičių-pavaduotoją išleisti nemokamų atostogų, o Lukavičių-lepdirektorius tegu dirba– reikia taupyti, ar ne, ponai iš savivaldybės?

Daugiau nekomentuojama.