Siūlo steigti dar vieną viešąją įstaigą

Savivaldybės tarybos kolegijos posėdyje aptartos prie Degaičių esančio aerodromo plėtros galimybės, aviatorių sporto klubo „Telšių aeroklubas“ perspektyvos.
Savivaldybė perėmė aerodromą, kitą turtą. Tačiau juo „Telšių aeroklubas“ naudojasi ir dabar, nors teisiniai reikalai nėra sutvarkyti. Kolegijos posėdyje Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Šarūnė Žebrauskaitė-Lekavičienė trumpai priminė aviacijos Telšiuose istoriją, kurios ištakos siekia 1935 metus. Dabar yra parengtas aerodromo detalusis planas.
Posėdyje dalyvavo ir „Telšių aeroklubo“ atstovai Antanas Baublys, Artūras Pilvinis. Kolegijos nariams pristatyta aviacijos sporto mūsų rajone padėtis. Klubas organizuoja skraidymo sklandytuvais ir lėktuvais mokymus vaikams bei suaugusiems, dalyvauja Lietuvos ir Europos varžybose. Nors daugelis panašių aviacijos sporto klubų Lietuvoje išnyko, telšiškiai aviatoriai daugiausia savo pastangomis klubą ir šią sporto šaką išsaugojo.
Tačiau dabar reikia spręsti kasdienes problemas. Kolegijos posėdyje buvo pasiūlyta įsteigti viešąją įstaigą, kurios dalininke taptų Savivaldybė. Visi Kolegijos nariai tam pritarė. Siūloma sudaryti darbo grupę, kuri parengtų visa, kas reikalinga viešajai įstaigai įsteigti. Aviatoriai šiai idėjai taipogi pritaria. Jų manymu, reikia tik vieno — įstaigos vadovo — etato, perduoti įstaigai turtą, kadangi be jo negalima dalyvauti projektinėje veikloje.
Viešoji įstaiga tęstų įprastas „Telšių aeroklubui“ veiklas, rūpintųsi lėktuvais ir sklandytuvais, pastatais.
Tuo tarpu aerodromo modernizavimas — užduotis ateičiai, kadangi modernizavimas kainuotų apie du milijonus eurų. („KŽ“ inf.)