Aštuntasis Pasaulio žemaičių parodos medalis įsikūrė Telšiuose

Jadvygai Mačiūnienei apdovanojimą įteikė Žemaičių dailės muziejaus direktorius A.Bakanauskas.

Telšių kultūros centre pristatyta Pasaulio žemaičių tautodailės paroda, kurioje eksponuojami visos Lietuvos ir gyvenančių už Lietuvos ribų žemaičių tautodailininkų kūriniai. Parodoje galima apžiūrėti per 300 darbų, kuriuos sukūrė 106 autoriai. Ši tautodailės žanrų darbų ekspozicija — aštuntoji Pasaulio žemaičių dailės parodos „Prisimenant Žemaitiją“ dalis. Profesionaliojo ir šiuolaikinio meno autorių darbai pristatomi Plungėje, Žemaičių dailės muziejuje.

Donata Kazlauskienė
Telšių kultūros centro viešųjų ryšių organizatorė

Dešimtmečius trunkanti iniciatyva
Pasaulio žemaičių tautodailės paroda — XX a. Nepriklausomos Lietuvos kultūros gyvenimo palydovė. Tai menininkų sambūris, užgimęs iš siekio puoselėti ir parodyti pasauliui savitą žemaičių kultūrą. Telkti žemaičių menininkus pirmasis XX a. 4-ajame dešimtmetyje pradėjo visuomenininkas, poetas ir muziejininkas Pranas Genys. Jo rūpesčiu 1938 m. rugpjūčio 25-rugsėjo 5 d. Telšių pradžios mokykloje duris atvėrė „I Žemaičių meno paroda“. Tada 17 autorių pristatė 115 tapybos, grafikos, skulptūros ir keramikos darbų.
Lietuvos tautodailininkų sąjungos Telšių skyrius tęsia šias puikias tradicijas ir siekia vienyti po pasaulį ir Lietuvą išsibarsčiusius žemaičius liaudies menininkus ir parodyti jų kūrybą. Šiais metais prie Lietuvoje kuriančių tautodailininkų prisijungė autoriai iš Norvegijos bei Airijos.

Sveikino pasaulio žemaičius
Pasveikinti liaudies meno puoselėtojų ir parodos dalyvių pakviestas Žemaičių dailės muziejaus direktorius Alvidas Bakanauskas. Jis linkėjo saugoti ir išlaikyti tautos kultūrą. „Kas yra profesionalioji dailė ir kas tai yra tautodailė? Jie visi menininkai ir neturi būti skirstomi. Pažiūrėkite, kaip nupiešta troba — nereikia jokių diplomų, reikia meilės ir išraiškos“,— žavėjosi A.Bakanauskas ir nuoširdžiai linkėjo, kad kultūra turėtų didesnį finansavimą. Renginyje dalyvavęs Telšių rajono savivaldybės meras Kęstutis Gusarovas džiaugėsi tarp Plungės ir Telšių vykstančiais meno mainais, linkėjo gerų įspūdžių, džiaugėsi paroda, jos atidarymu ir akcentavo, jog žemaičiai yra, buvo ir bus!
Nė vienas žemaitiškas renginys neįsivaizduojamas be Žemaičių kultūros draugijos primininko Stasio Kasparavičiaus. „Čia eksponuojami darbai įrodo, kad žemaičiai yra, kad virsmas vyksta. Dėkoju už puikią parodą, linkiu sveikatos ir kūrybinio įkvėpimo“,— žemaitiška kūryba žavėdamasis, kalbėjo pirmininkas.
Pasaulio žemaičių tautodailės parodos iniciatorė ir kuratorė — Telšių kultūros centro etnografė, Lietuvos tautodailininkų sąjungos Telšių skyriaus pirmininkė Sigita Dacienė. Ji pasidžiaugė, kad tautodailės žanrai ne nyksta, o yra sėkmingai puoselėjami ir kupinais padėkos žodžiais kreipėsi į parodos dalyvius: „Tik Jūsų dėka mes šiandien atrodome taip gražiai.“
Susirinkusiuosius sveikindamas Telšių kultūros centro direktorius Linas Ulkštinas džiaugėsi, jog būtent ši paroda buvo smarkus postūmis į priekį, kad įstaigai būtų suteikta galimybė pasinaudoti bent dalimi naujųjų Telšių kultūros centro patalpų. „Kūrėjų darbų gausa parodė, kad kokybiškai dirbti ir įgyvendinti veiklas Telšių kultūros centrui yra labai reikalingos didesnės patalpos, todėl džiaugiamės atgavę bent dalį jų, kuriose šiuo metu ir yra eksponuojami kūrėjų darbai. Džiugu, jog tautodailininkai gyvuoja, kuria kiekvienas savo erdvėje ir galiausiai susiburia štai į tokias parodas bei parodo, ką yra sukūrę.“
Parodos atidaryme dalyvavo Etninės kultūros globos tarybos (EKGT) prie LR Seimo Žemaitijos regiono vyr. specialistė Agnė Jakavičiutė. Ji S.Dacienei perdavė EKGT primininkės Dalios Urbanavičienės padėką bei puokštę gėlių už milžinišką indėlį organizuojant parodą. Gausiai į parodos atidarymą susirinkę žiūrovai vos tilpo. Muzikinius kūrinius atidarymo renginyje atliko Telšių kultūros centro vaikų ir jaunimo folkloro ansamblis „Čiučiuruks“ (vad. Rita Macijauskienė) bei žemaitiškai dainuojantis ir kuriantis Andrius Jokubauskas.

Laureatė — telšiškė
Atidarymo šventėje organizatoriai visiems dalyviams įteikė padėkos raštus, išskirtinai pagerbė ir padovanojo žemaičių vėliavas tautodailininkų kuratoriams iš visų Žemaitijos regione esančių rajonų. Įsteigtais specialiaisiais Telšių kultūros centro ir Žemaičių dailės muziejaus prizais apdovanoti net 10 tautodailininkų, kuriuos vertino komisija: Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto dėstytoja docentė, daktarė Liepa Griciūtė-Šverebienė (pirmininkė), Žemaičių dailės muziejaus direktoriaus pavaduotoja dr. Jolanta Skurdauskienė ir vyr. dailininkė-dizainerė Jūratė Motužienė, Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos Gamtos ir kultūros paveldo skyriaus vyr. specialistė Aldona Kuprelytė ir Telšių menų mokyklos dailininkė Solveiga Šiškauskienė. Darbus komisija vertino atsižvelgdama į keletą kriterijų: tradicijų išlaikymą, naują interpretaciją, autorių darbštumą, kūrybinį polėkį.
Nugalėtojus paskelbė ir komisijos priimtą sprendimą apžvelgė J.Skurdauskienė: „Savo darbais mes parodome, kokia yra Žemaitija. Gerų kaimynų ir bičiulių dėka Telšiuose atidaryta tautodailės darbų ekspozicija. Svarbu yra tai, kad parodoje dalyvauja tiek liaudies dailininkai, tiek profesionaliojo, tiek šiuolaikinio meno atstovai. Džiugu, kad nemažėja nei kūrėjų entuziazmas, nei noras kurti.“
Specialieji įvertinimai atiteko: medžio drožėjams Rūtai Kavaliauskienei (Plungės r.), Steponui Kaminui (Telšiai), Kazimierui Striaupai (Plungė), tapytojai Vilmai Sendrauskienei (Mažeikiai), grafikos, piešimo žanro atstovei Jovitai Eidėnienei (Klaipėdos r.), karpytojai Almai Stugienei (Kuršėnai), tekstilininkei Genovaitei Baltrušaitienei (Raseiniai), audėjoms Zitai Paulikienei (Gargždai), Reginai Vaišnorienei (Šiauliai), mezgėjai Daliai Jakštienei (Plungės r.).
Aštuntasis Pasaulio Žemaičių dailės parodos „Prisimenant Žemaitiją“ už žemaičių paprotinio liaudies meno tradicijų puoselėjimą laureato įvertinimas ir medalis atiteko telšiškei tautodailininkei margučių skutinėtojai ir tapytojai Jadvygai Mačiūnienei. Apdovanojimą menininkei įteikė Žemaičių dailės muziejaus direktorius A.Bakanauskas. Pasak tautodailininkės, tapyba jai ne tik atgaiva sielai, bet ir grožio dalinimasis su aplinkiniais, o margučius skutinėja, norėdama išsaugoti senovės tradicijas paprotiniuose menuose. Kūrėja rengia autorines parodas, dalyvauja respublikinėse ir tarptautinėse tautodailės parodose, tapybos pleneruose.