Liberalė tapo Antikorupcijos komisijos pirmininke

Savivaldybės taryboje prasidėjus politinėms peštynėms dėl valdžios, pakriko Antikorupcijos komisijos veikla. Komisijai vadovavęs konservatorius Mantas Serva atsistatydino, nes priklausė valdančiajai daugumai. Galiausiai Taryba Antikorupcijos komisijos pirmininke paskyrė Jolantą Rupeikienę.

Tarybos narys Algirdas Bacevičius, prieš balsuojant už liberalės paskyrimą komisijos pirmininke, reikalavo, kad ji išdėstytų savo veiklos programą. A.Bacevičius priminė, kad J.Rupeikienė kartą jau vadovo Antikorupcijos komisijai, tačiau buvo neveikli, surengė vos vieną posėdį. O vėliau, būdama šios komisijos nare, praleidinėjo posėdžius.
J.Rupeikienė atkirto, kad ji, skirtingai nei A.Bacevičius, skundų nerašys, o į ką kreips dėmesį Antikorupcijos komisija, rišliai nė nepaaiškino. Pasak J.Rupeikienės, ji, vadovaudama Antikorupcijos komisijai, surengė tik vieną posėdį, kadangi artėjo rinkimai ir nenorėjo, kad komisijoje būtų „politikuojama“.
Sakytume, įdomus pareiškimas. Komisija nebeveikia, nes artėja rinkimai. Ką bendro rinkimai turi su komisijos veikla, neaišku. Jei J.Rupeikienei atrodo, kad komisijos posėdžiuose bus „politikuojama“, tai prieš kiekvienus rinkimus, turėtų savo veiklą bent pusmečiui sustabdyti ir Savivaldybės taryba, o meras su vicemeru pasiimti nemokamų atostogų, nes „politikuos“. Tiesą sakant, aktyvi Antikorupcijos veikla nenaudinga nei valdantiesiems, nei opozicijai. Valdantiesiems dėl kokių nors naujų, o opozicijai — dėl senų veiklos epizodų.
Savivaldybės taryboje užkaito aistros ne tik dėl Antikorupcijos komisijos, bet ir dėl Tarybos komitetų. Mat dauguma Tarybos narių veržiasi į Verslo, finansų ir ekonomikos komitetą, bet nelabai nori dalyvauti švietimu, kultūra, sveikatos apsauga, socialiniais reikalais besirūpinančių komitetų veikloje. Ir kažkodėl dėl to keistai buvo peikiamas meras Kęstutis Gusarovas, tarsi jis tame Verslo, finansų ir ekonomikos komitete būtų pažėręs saldainių, kuriuos veržiasi susirinkti Tarybos nariai.
Vilma Rumšienė, Imantas Motiejūnas, Kęstutis Trečiokas piktinosi esą komitetuose neišlaikytos proporcijos. O kas jas draudžia išlaikyti, gal K.Gusarovas prievarta verčia visus rinktis Verslo, finansų ir ekonomikos komitetą? Kuriame komitete dalyvauti, ne mero, o Tarybos narių valia ir pasirinkimas. Tai Tarybos nariams priminė ir J.Rupeikienė. („KŽ“ inf.)