Įpusėjo Savivaldybės tarybos kadencija. Kaip politikams sekėsi tesėti savo įsipareigojimus?

Į „Kalvotosios Žemaitijos“ klausimus atsako meras Kęstutis Gusarovas

Savivaldybės taryba renkama ketveriems metams. Jau praėjo dveji šios kadencijos metai. Ką politikams pavyko pasiekti ir ko ne? Kokius tikslus kelia likusiam kadencijos laikotarpiui? Kaip jie vertina praėjusius metus? Kadencijos įpusėjimo proga kai kuriuos Savivaldybės tarybos narius paprašėme atsakyti į klausimus. Dabar skelbiame interviu su meru Kęstučiu Gusarovu.

— Įpusėjo Savivaldybės tarybos kadencija. Kaip vertinate Savivaldybės tarybos veiklą, rajono ekonominę, socialinę bei kitų Savivaldybės kuruojamų sričių būklę? Kuo ji pagerėjo ar pablogėjo, lyginant su ankstesniu laikotarpiu?
— Pasakyti, kad viskas vyko ir vyksta visiškai sklandžiai, negaliu. Tačiau, manau, kad per šiuos dvejus kadencijos metus skirtingose srityse pavyko priimti ne vieną sprendimą, kuris leido pagerinti jų veiklą, funkcionalumą bei rezultatus.
Verta paminėti: patvirtinti nauji Savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymo nuostatai, kurie ne tik leido teisingiau apskaičiuoti tenkantį rinkliavos dydį, bet ir didžiajai daliai gyventojų sumažinti šią rinkliavą.
Toliau įgyvendinama švietimo įstaigų tinklo pertvarka, kuri sudarys sąlygas ne tik sumažinti administracines įstaigų išlaikymo išlaidas, bet ir pagerinti paslaugų kokybę. Pirmą kartą įsteigti socialinio pedagogo etatai ikimokyklinio ugdymo įstaigose: 0,5 etato Telšių „Žemaituko“ darželyje ir 0,25 etato — Telšių „Eglutės“ darželyje. Padidintas logopedų ir specialiųjų pedagogų etatų skaičius. 2020 m. įsteigtos 3 naujos ikimokyklinio ugdymo grupės, į kurias priimti 45 rajono vaikai.
Savivaldybė optimizavo turto valdymą ir tokiu būdu ne tik sutaupėme biudžeto lėšų jo priežiūrai, bet ir gavome pajamų iš pardavimo. Per dvejus metus parduota nenaudingo Savivaldybei priklausiusio turto: 17 butų, 2 gyvenamieji namai, 11 negyvenamųjų patalpų.
Sėkmingai pradėtas rengti Savivaldybės 2021-2030 m. strateginis plėtros planas.
Baigėme įgyvendinti 17 projektų, kurie buvo finansuojami Europos Sąjungos struktūrinio fondo lėšomis, o 11 projektų pradėjome įgyvendinti naujai (pasirašėme finansavimo sutartis). Pavyzdžiui, baigėme Varnių miesto viešųjų erdvių atnaujinimą, Viešvėnų kultūros centro pastato kapitalinį remontą, Kaunatavos kaimo kultūros namų pastato kapitalinį remontą, pritaikant bendruomenės poreikiams, Telšių miesto Pramonės gatvės rekonstravimą bei kita. Įgyvendiname dalyvaujamąjį biudžetą rajone, Telšių ješiboto pastato išsaugojimą, pritaikant jį edukacinėms ir kitoms veikloms, institucinės globos pertvarką rajone, darnaus judumo priemonių diegimą Telšių mieste bei kitus projektus.
Ekonomikos augimą stabdė pasaulį sukaustęs virusas, todėl 2020 metais Savivaldybės tarybos sprendimais buvo suteiktos mokesčių lengvatos, palengvinusios verslui neigiamas COVID-19 pasekmes. O dabar parengėme kompleksinį Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) sukeltų pasekmių mažinimo priemonių planą, kuris padės verslui išsaugoti likvidumą, užtikrinti Savivaldybės biudžeto likvidumą, stiprinti visuomenės ir Savivaldybės administracijos darbuotojų sveikatos apsaugą ir saugumą, stiprinti švietimo sistemą ir pagerinti sąlygas nuotoliniam moksleivių mokymuisi.
Statybos srityje 2020 metai išsiskyrė gatvių remonto bei asfaltavimo darbų gausa. Iš viso rajono gatvėse per metus naujai įrengtos asfalto dangos ilgis siekia beveik 5,5 kilometro, prasidėjo Tryškių pagrindinės gatvės rekonstrukcija, o dabar jau pasiektas ir dar vienas tikslas — buvo sudaryta valstybinė statybos baigimo komisija ir pasirašytas Telšių arenos statybos baigimo aktas.
Sustiprinta socialinė sritis. Telšių rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą nuo 2021 metų pradžios mokėti po 2 bazines socialines išmokas (80 eurų) globėjams už vieno ir daugiau vaikų globą šeimoje, nepriklausomai nuo giminystės ryšių. Per dvejus metus rajone Savivaldybės biudžeto lėšomis įsteigti 4 nauji vaikų dienos centrai.
Tai dalis priimtų sprendimų, atliktų darbų, tačiau ne visose srityse iškelti tikslai bei darbai pasiekė lauktų rezultatų. Žinoma, dalį darbų koregavo jau metus laiko besitęsianti pandeminė situacija, akivaizdūs trūkumai matomi statybos srityje: netenkino pagrindinės miesto gatvės rekonstravimo tempas, užsitęsę ir vangiai judantys ginčai su rangovais, einamųjų bei smulkių darbų įgyvendinimo operatyvumas. Tai lėtino Savivaldybės darbus, kėlė nepatogumų gyventojams ir neprisidėjo prie siekio stiprinti pasitikėjimą Savivaldybe.
— 2019 metais per rinkimus Jūs ir Jūsų partijos Telšių rajono skyrius kėlė tikslus, uždavinius. Ką pavyko įgyvendinti, ko ne ir kodėl?
— Dalis numatytų darbų jau įgyvendinta, tačiau ne ką mažiau jų yra likę. Džiugu, kad rajone pavyko išasfaltuoti ne vieną seniai remonto laukusią gatvę, gana sklandžiai vyksta vasaros stovyklos Ubiškės mokyklos-darželio patalpose įrengimo procesas, pradėjo veikti dvi naujos didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės (Tryškiuose ir Varniuose), pagaliau išasfaltuota automobilių stovėjimo aikštelė šalia kapinių Varniuose, tęsiama gydytojų rezidentų finansinė parama, pradėta „Ateities“ progimnazijos baseino rekonstrukcija, baigti statybos darbai Telšių kultūros centro patalpose. Tikiuosi, kad dalis tikslų bus įgyvendinta netgi labiau nei planuota. Tačiau labai plėstis nederėtų, nes visgi daug darbų šiuo metu tebevyksta, o man, kaip merui, svarbiausia atstovauti kiekvienam rajono gyventojui ir įgyvendinti kuo daugiau gerų darbų rajone.
— Kokias savo, kaip Tarybos nario ir mero, reikšmingas rajonui iniciatyvas galėtumėte paminėti?
— Pirmiausia, norėčiau pasikartoti, jog tikriausiai kiekvieną iškeltą idėją, iniciatyvą ar darbą nei aš, nei kas kitas neįgyvendintų be komandinio darbo pagalbos. Visgi, manau, jog pasiektas svarbus rezultatas — iš Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervo buvo ne tik gautas finansavimas, bet ir toliau tęsiama Respublikos gatvės rekonstrukcija, bus įveiklintas rekonstruotas Telšių ješiboto (buvusios žydų rabinų mokyklos) pastatas, taip pat, pradėjęs eiti rajono mero pareigas, kėliau tikslą periodiškai lankyti rajone veikiančias įmones. Šios iniciatyvos dėka išspręsta tuomet išryškėjusi problema dėl poreikio išasfaltuoti Geležinkelio gatvę, kuri šiandien jau visiškai naujai suremontuota. Taip pat stipriai atnaujintas, išplėstas ir sustiprintas Savivaldybės partnerių tinklas (pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su AB „ORLEN Lietuva“, Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Telšių vyskupijos kurija, Lietuvos skautija, Klaipėdos valstybine kolegija, Žemaičių muziejumi „Alka“). Svarbu, kad pavyko į rajoną pritraukti organizaciją, kuri Viekšnalių daugiafunkciame centre įsteigs senelių globos namus, todėl bus beveik per pusę sumažinta eilė senjorų, laukiančių vietos tokioje priežiūros įstaigoje. Pavyko rajone pradėti teikti socialinio taksi paslaugą. Taip pat atgaivinta tradicija rengti padėkos vakarą verslo bendruomenei, įsteigta naujovė — Telšių miesto ambasadoriai. Tiesa, pastarųjų dviejų iniciatyvų sklandus tolimesnis įgyvendinimas suvaržytas dėl pandeminės situacijos. Ir pabaigoje norėčiau paminėti vieną savo darbe kasdien siektą įgyvendinti tikslą — visos rajone veikiančios ir ne tik Savivaldybei pavaldžios įstaigos turėtų dirbti bendrai. Užklupusi pandemija tai labai aiškiai parodė ir džiugu, kad dabar jau tenka išgirsti, jog mūsų rajonas giriamas už tą komandinį darbą.
— Kokie Savivaldybei dabar būtų svarbiausi tikslai, kuriuos reikėtų pasiekti per likusius Savivaldybės tarybos kadencijos metus?
— Esame pusiaukelėje. Žinoma, prieš dvejus metus kelti tikslai, suplanuoti darbai yra neišvengiamai koreguojami dėl COVID-19 pandemijos. Visgi, per dvejus artimiausius metus itin svarbu gyventojams pagaliau atverti Telšių kultūros centrą, iš naujo tęsti Telšių menų mokyklos statybą, sklandžiai baigti Respublikos, Muziejaus bei Alyvų gatvių rekonstravimo darbus, gauti Valstybės investicijų programos finansavimą rajono mokyklų („Kranto“ progimnazijos bei kitų), kultūros centrų (vienas jų — Ryškėnų) remontams atlikti, parengti šilumos ūkio perėmimo Savivaldybės žinion planą, įdiegti e-bilieto, internetinio vaikų priėmimo į ugdymo įstaigas sistemą, peržiūrėti ir atlikti ne vieną Telšių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimą, ieškoti naujų galimybių, siekiant į rajoną pritraukti investicijų, jaunų specialistų. Taip pat svarbu atgaivinti Biržuvėnų dvaro veiklą. Šiuo metu taip pat yra planų ir siekių, apie kuriuos kalbėti garsiai dar šiek tiek ankstoka, tačiau jeigu viskas vyks sklandžiai, būtinai apie tai informuosiu visuomenę.
— Dėkojame už pokalbį.

3 Comments

Comments are closed.