Svarbiausia Telšių socialinių paslaugų centro misija — teikti įvairiapusę pagalbą

Telšių socialinių paslaugų centro direktorė Rasa Gustienė.

Telšių socialinių paslaugų centras socialines paslaugas Telšių rajono gyventojams teikia beveik du dešimtmečius — septyniolika metų. Svarbiausia centro misija — didinti rajono bendruomenės narių galimybę gyventi orumo nežeminančiomis sąlygomis, teikti socialines paslaugas įvairių socialinės rizikos grupių asmenims ir sunkumus bei krizes išgyvenančioms šeimoms.

Apie centro padalinius, teikiamas paslaugas ir pagalbą kitiems pasakoja šio centro direktorė Rasa Gustienė ir projekto „Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai organizavimas ir teikimas Telšių rajono savivaldybėje“ Bendruomeninių šeimos namų socialinė darbuotoja Daiva Bikniuvienė.

Visoms padalinių veikloms — vienodai svarbus dėmesys
2004 metais pradėjusiam veikti Telšių socialinių paslaugų centrui nuo pat jo įsikūrimo iki šiol vadovauja direktorė Rasa Gustienė. Žinoma, per tiek metų įvyko gausybė pokyčių: padidėjo kolektyvas, Centrui priskirti padaliniai, gyventojams siūlomas vis didesnis paslaugų spektras.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 32 (10344)