Susipažinkite su VšĮ „Gyvenk kartu“ (grupinio gyvenimo namai proto ir psichikos negalią turintiems asmenims)

Grupiniai gyvenimo namai įkurti Rainių miestelyje, Telšių rajone, daugiabučiame keturių aukštų name. Negalią turintys asmenys yra apgyvendinti ketvirtame pastato aukšte, kur jiems skirti 6 kambariai: 4 kambarių ir 2 kambarių būstuose. Butai yra vienas priešais kitą. Neįgaliesiems gyventi yra pritaikyti vienviečiai ir dviviečiai kambariai. Sukurtos puikios sąlygos gyventi arčiau sveikų žmonių, kad visi pasijustų lygūs.

TEIKIAMOS PASLAUGOS, REIKALINGOS ASMENIUI PAGAL JO SAVARANKIŠKUMO LYGĮ

* Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa;
* Konsultavimas;
* Informavimas;
* Tarpininkavimas ir atstovavimas;
* Kasdienių gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas;
* Darbinių įgūdžių ugdymas;
* Laisvalaikio organizavimas;
* Sveikatos priežiūros paslaugos ir kitos paslaugos;
* Pagalba rengiantis, maitinantis ir kt. pobūdžio pagalba;
* Asmens higienos paslaugų organizavimas.

SIŪLOMI ŠIE UŽSIĖMIMAI
* Meninė saviraiška;
* Dailės terapija;
* Edukaciniai užsiėmimai;
* Darbinė veikla.

Su įstaigos veikla galima susipažinti „Facebook“ puslapyje — VšĮ „Gyvenk kartu“. Grupinių gyvenimo namų gyventojai mokomi pasigaminti maistą, planuoti savo dienotvarkę, laisvalaikį. Bendrauti su miestelio gyventojais, planuoti darbus ir kitas veiklas jiems padeda visą parą dirbantis personalas, kuris yra orientuotas į konkretų klientą ir padeda tiek, kiek jam tuo metu to reikia. Tokiu būdu skatinamas savarankiškumas, pagalba ugdant socialinius ryšius bei pasitikėjimą savimi.
Gyventojai dalyvauja Rainių bendruomenės gyvenime, džiaugiasi būdami jos dalimi. VšĮ „Gyvenk kartu“ darbuotojai yra bendruomeniniuose namuose gyvenančių asmenų padėjėjai, tačiau be jų pačių noro pažinti, išmokti, suprasti, domėtis, džiaugtis, šypsotis, o kartais ir liūdėti, nebūtų prasmingos veiklos.
Grupinių namų direktorė Audronė Rusteikienė džiaugiasi, kad įstaigos gyventojai po truputį laužo stereotipus ir vis labiau įsilieja į visuomeninį gyvenimą. Du kartus per savaitę, padedant treneriams, sportuoja sporto klube „Vitaminas“. Dalyvauja užimtumo (darbinėse) veiklose. Lanko VšĮ „Soneima“, kurioje gamina atvirutes, siuvinėja, programuoja kompiuteriu, gamina dirbinius iš medienos. Kartą per savaitę vyksta į „Telšių sutrikusios psichikos žmonių globos bendriją“. Lavina pažintinius įgūdžius (bendrųjų žinių, dėmesio valdymo, įvairiais žaidimais lavinama atmintis).
VšĮ „Gyvenk kartu“ turi automobilį ir labai mėgsta keliauti. Per metus jau spėjo pabuvoti Šventojoje, Klaipėdoje, Palangoje, Klaipėdos Dino parke, Plateliuose. Aplankytas Šatrijos kalnas, Plungės Oginskio dvaras, Mosėdžio akmenų muziejus, Renavo, Biržuvėnų dvarai, Papilės jūros periodo atodanga, apžvalgos bokštas, Jomantų takas, visi Telšių apskrities muziejai, ežerai, Jūros muziejus, delfinariumas.
VšĮ „Gyvenk kartu“ direktorės Audronės Rusteikienės svajonė buvo įsteigti grupinius gyvenimo namus proto ir psichikos negalią turintiems asmenims, suburti darnią, savo darbą mylinčią ir pasiaukojančią komandą. Ji siekė plėsti savo veiklą ir padėti tiems, nuo kurių kiti nusigręžia, dalyvavo projekte ir jį laimėjo. Projekto tikslas — sukurti namus, kur žmonės su negalia jaustųsi kuo visavertiškiau. Bendruomenių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų su proto ir psichikos negalia plėtros Telšių rajone siekis toks pat kaip ir VšĮ „Gyvenk kartu“ komandos — negalią turintiems asmenims padėti integruotis į visuomenę ir skatinti visavertiškesnį žmogaus socialinį funkcionavimą. Įstaigos paskirtis — sudaryti žmogaus orumo nežeminančias sąlygas ir užtikrinti globos reikalaujantiems žmonėms kiek įmanoma kokybišką gyvenimą, skatinti jų sugebėjimą pasirūpinti savimi.
„Mūsų įstaigai būtina užtikrinti savo gyventojams pagrindines teises į gyvenimo kokybę, saugią ir efektyvią globą. Per visus nuo įstaigos įsikūrimo metus pastebėta, jog bendruomenėje vis dar labai gaji stigma neįgaliųjų atžvilgiu, todėl labai svarbus visuomenės švietimas šiais klausimais. Reiktų pripažinti, kad šia tema galėtų ir turėtų būti daugiau kalbama, diskutuojama tiek viešoje erdvėje (spaudoje, televizijoje), tiek susitikimuose su atskiromis bendruomenėmis. Svarbi ir kitų šalių patirtis šioje srityje. Būtų tikslinga ištransliuoti žmonių, jau gyvenančių kaimynystėje su negalią turinčiais žmonėmis, nuomonę, kuri suteiktų papildomai žinių, saugumo jausmo ir taip neigiama reakcija palaipsniui keistųsi“,— apie bendruomeninių namų svarbą kalba direktorė Audronė Rusteikienė.
Telšių rajono savivaldybės administracija kartu su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra yra pasirašiusi projekto „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų su proto ir psichikos negalia plėtra Telšių rajone“ sutartį. Projektas bus įgyvendinamas kartu su partneriais VšĮ „Gyvenk kartu“, Telšių sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija, Telšių centru „Viltis“, Žemaitijos psichikos negalią turinčių žmonių klubu „Telšių atjauta“ ir Dūseikių socialinės globos namais.
Siekiant veiksmingo ir tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų, kurios skatintų paslaugos gavėjų savarankiškumą ir visapusišką dalyvavimą bendruomenėje, Telšių regione bus sukurta bendruomeninio apgyvendinimo ir dienos užimtumo paslaugų infrastruktūra.
Projekto sutartis turi būti įgyvendinta iki 2023 m. kovo 30 d.
Finansavimo sutartyje numatyta:
* Įkurti specializuotus slaugos ir globos namus;
* Įsteigti 3 grupinio ir 1 savarankiško gyvenimo namus;
* Įkurti apsaugoto būsto paslaugas;
* Įsteigti dienos centrą;
* Įsteigti dienos užimtumo centrą/socialines dirbtuves.
Projektu bus siekiama sudaryti galimybes kiekvienam neįgaliajam gauti individualias, pagal poreikius, paslaugas ir reikiamą pagalbą, įsitraukti į bendruomenės gyvenimą ir, nepatiriant socialinės atskirties, dalyvauti jame. Telšių rajono savivaldybės administracija jau yra pradėjusi Projektų veiklų įgyvendinimą ir ieško galimybių įsigyti reikalingą butą ir gyvenamuosius namus.
Bendruomeniniai namai ir paslaugos užtikrina galimybę negalią turinčiam asmeniui gyventi tarp mūsų visų ir tuo pačiu gauti specializuotą pagalbą, atitinkančią individualius asmens poreikius. Gyvendamas kartu su kitais bendruomenės nariais, negalią turintis žmogus tampa savarankiškesnis, greičiau socializuojasi, turi visas galimybes dalyvauti bendruomenės gyvenime. Kiekvienas turime nepamiršti, jog esame atsakingi už šalia mūsų esančius žmones. Visi mes esame skirtingi, tačiau turintys tokią pačią teisę gyventi visavertį gyvenimą. (Telšių r. sav. inf.)