Telšių nakvynės ir savarankiško gyvenimo namai — saugus prieglobstis neturintiems nuolatinės gyvenamosios vietos

Telšių nakvynės ir savarankiško gyvenimo namai.

Telšių nakvynės ir savarankiško gyvenimo namai ne vienam mirtingajam tapo saugia priebėga. Čia apgyvendinami asmenys, paleisti iš įkalinimo vietų, socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigų, valkataujantys, elgetaujantys, neturintys nuolatinės gyvenamosios vietos, taip pat asmenys, kurie dėl smurto ar kitokios prievartos laikinai pasitraukia iš nuolatinės gyvenamosios vietos.

Justina Lukošienė

Telšių nakvynės ir savarankiško gyvenimo namai — 30 vietų Telšių socialinių paslaugų centro padalinys, kuriame teikiamos šios paslaugos: socialinės priežiūros paslauga — laikinas apnakvindinimas ir laikinas apgyvendinimas; apnakvindinimas vienos nakties kambaryje. Taip pat teikiamos informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo paslaugos, kasdienių gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos, organizuojamos minimalios higienos ir buitinės paslaugos, esant poreikiui, taip pat organizuojamos sveikatos priežiūros ir apsaugos paslaugos.
Pasak įstaigos direktorės Rasos Gustienės, nakvynės namai įsteigti 2004 metais, kaip ir Telšių socialinių paslaugų centras. Pirminis patalpų vaizdas priminė rūsį — buvo nejauku, niūru, todėl 2006 metais parašytas projektas. „Gavus finansavimą, padarėme remontą vienoje pastato dalyje, o po to — kitoje, kur buvo įkurti savarankiško gyvenimo namai krizinėse situacijose atsidūrusiems žmonėms. Šiuo metu čia gyvena pensinio amžiaus asmenys ir asmenys, turintys negalią, neturintys nuolatinės gyvenamosios vietos ar giminaičių, kurie jais pasirūpintų“,— kalbėjo Telšių socialinių paslaugų centro direktorė, kuri su pavaduotoja Daiva Navickiene pasisiūlė aprodyti padalinio patalpas.
Nors daug kur reikalingas remontas, visose patalpose tvarkinga ir švaru. „Tai nėra viešbutis ar senelių globos namai, bet čia atėjęs žmogus gali rasti švarią lovą su patalyne, dušą, virtuvėlę, kurioje gali pasigaminti pavalgyti. Nors ir nėra didelės prabangos, bent jau stogas virš galvos yra ir nereikia gatvėje miegoti“,— sakė D.Navickienė. Visgi Telšių socialinių paslaugų centro komanda stengiasi ieškoti būdų, kaip pagerinti gyvenimo sąlygas Telšių nakvynės ir savarankiško gyvenimo namuose apgyvendintiems asmenims, todėl susitarė su Telšių regioninio profesinio mokymo centru, jog profesiniame centre besimokantys apdailininkai galėtų čia praktikuotis, atlikdami vidaus apdailos darbus.
Trejus metus nakvynės namuose gyvenantis Petras tvirtina, kad čia gyvenimo sąlygos jį tenkina. Vyras šiuo metu kambarį dalinasi, kaip jis pats sako, su dar vienu kolega, tačiau abu sugyvena bei stengiasi laikytis vidaus tvarkos taisyklių. Petras gimė ir augo Telšiuose, po to kurį laiką gyveno Mažeikiuose, kur dirbo naftos perdirbimo gamykloje. „Vėliau pasiūlė padirbėti Rusijos naftos perdirbimo gamykloje. Buvo neblogas uždarbis, todėl susigundžiau ir išvykau. Šešerius metus ten dirbau. Per tai praradau šeimą — žmona išvyko į užsienį. Po to grįžau į Telšius, nuomojausi butą. Tuo metu nedirbau, negalėjau mokėti nuomos mokesčio, todėl buvau iškraustytas iš buto“,— apie gyvenimo aplinkybes, atvedusias į nakvynės namus, pasakojo Petras.
Anot D.Navickienės, dažniausiai čia patenka asmenys, kurie turi vienokių ar kitokių priklausomybių ir dėl to nebeturi kur gyventi, arba žmonės, kurie, nors ir kabinosi į gyvenimą, bet, atsidūrę krizinėje situacijoje, nesugebėjo iš jos išsikapstyti ir palūžo.
Nakvynės namuose dirba 6 darbuotojai: socialinio darbo organizatorė, socialinė darbuotoja ir 4 socialinio darbuotojo padėjėjai. Socialiniai darbuotojai padeda laikinai apgyvendintiems asmenims, praradusiems socialinius ryšius, grįžti į visavertį gyvenimą, skatina juos susirasti nuolatinę gyvenamąją vietą, integruotis į darbo rinką, motyvuoja gydytis priklausomybės ligas, padeda atstatyti prarastus ryšius su artimaisiais. Kiekvieną dieną socialinio darbo organizatorė ir socialinė darbuotoja sprendžia įvairias paslaugų gavėjų problemas. „Kai turime naują paslaugos gavėją, žiūrime, kad būtų užsiregistravęs arba padedame užsiregistruoti užimtumo tarnyboje, pas šeimos gydytoją, padedame sutvarkyti visas priklausančias socialines išmokas. Naujus paslaugos gavėjus iškart siunčiame medicininiam patikrinimui. Beveik visus reikia aprūpinti asmens higienos reikmenimis, būtinaisiais maisto produktais, kuriuos gauname iš „Maisto banko“,— vardijo nakvynės namų socialinio darbo organizatorė Renata Fabijonavičienė.
Nakvynės ir savarankiško gyvenimo namuose laikinai apgyvendinami neturintys kur apsistoti, pilnametystės sulaukę asmenys iš vaikų globos namų. R.Fabijonavičienė pasakojo, jog labai džiaugiamasi, jei pavyksta šių namų paslaugų gavėjams sugrįžti į visuomenę, gyventi savarankiškai ar sukurti šeimas. Pernai viena pora susipažino nakvynės namuose, susituokė ir išėjo gyventi savarankiškai. Vyras susirado darbą ir iki šiol sėkmingai dirba. Tai yra didelis pasiekimas.
Nakvynės ir savarankiško gyvenimo namuose organizuojamos išvykos, popietės, pokalbiai kalendorinių ir kitų švenčių progomis, primenant jų gyvavimą, tradicijas, kilimo šaknis. Pavasario, vasaros, rudens metu organizuojamos talkos aplinkai tvarkyti, gyvenamosioms patalpoms valyti. Nuolat tvarkant nakvynės namų aplinką, stengiamasi, kad čia gyvenantys žmonės jaustųsi patogiai ir maloniai. Nakvynės ir savarankiško gyvenimo namų paslaugų gavėjai įtraukiami į veiklas, mažinančias socialinę atskirtį: bendraujama ir bendradarbiaujama su AA draugijos nariais, visuomenės sveikatos biuro specialistais, Žemaitijos psichikos negalią turinčių žmonių klubu „Telšių atjauta“, asociacija „Telšių bičiulių ratas“, Telšių apskrities policijos komisariatu.
Telšių socialinių paslaugų centro nakvynės namų teritorijoje yra pastatyti du gyvenamieji vagonėliai, kuriuose teikiama laikino apnakvindinimo ir saugios nakvynės paslauga neblaiviems ar apsvaigusiems asmenims, siekiant, kad šių asmenų sveikatai ir gyvybei nekiltų grėsmė bei būtų užtikrinima viešoji tvarka mieste. „Sudarėme sutartį su policija, kad jeigu jie randa gatvėje gulintį neblaivų asmenį, atveža jį čia, jog šis galėtų saugiai pernakvoti ir rytą išvykti į namus. Tokia paslauga yra labai reikalinga, nes žmonėms nereikia miegoti po medžiu ar ant suoliuko“,— teigė R.Gustienė bei pridūrė, kad artimiausiuose planuose numatyta sudaryti darbuotojų komandas, kurios vykdys gatvės darbą — prisidės prie policijos pareigūnų veiklos, surenkant neblaivius valkataujančius asmenis. „Socialinio darbo praktika parodė, kad ši problema tik gilėja, o saugios vietos pernakvoti tokiems asmenims nėra. Mes gerbiame kiekvieną žmogų, nežiūrint, kiek jis žemai nusiritęs. Juk jis vis tiek yra žmogus“,— konstatavo D.Navickienė.
Per šiuos metus iki rugsėjo mėnesio nakvynės namuose apgyvendintas 21 asmuo, savarankiško gyvenimo namuose — 9 asmenys. Laikinas apnakvindinimas suteiktas 21 asmeniui 28 kartus. Įdarbinti 4 asmenys nuolatiniam darbui ir 3 asmenys sezoniniam darbui, padėta susirasti būstą 4 asmenims.
Norint apsigyventi nakvynės namuose, reikia kreiptis į Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyrių Karaliaus Mindaugo g. 36, Telšiuose.

1 Comment

  1. Patiko straipsnio pabaiga, cituoju: Norint apsigyventi nakvynės namuose, reikia kreiptis į Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyrių.
    Visi tvorom – tvorom, aš be poros 🤣😂

Comments are closed.