„Skurstantys“ Savivaldybės administracijos valdininkai

Anksčiau kreipėmės į Savivaldybės administraciją, kai jai dar vadovavo Imantas Motiejūnas, prašydami pateikti duomenis apie skyrių vedėjų atlyginimus, nurodant vien sumas, be pavardžių ir skyrių pavadinimų. Gavome Teisės ir administravimo skyriaus vedėjo Edmundo Vaitkevičiaus atsakymą neva galima skelbti vien apibendrintus atlyginimų duomenis — vidurkius. Tai liudijo, kad Savivaldybės administracija atkakliai norėjo slėpti informaciją, kiek uždirba skyrių vedėjai. O štai šiemet Teisės aktų registre aptikome Savivaldybės administracijos direktoriaus Tomo Katkaus įsakymus „Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijos darbuotojų pareigybių sąrašo tvirtinimo“. Registre kartu, kaip priedai, paskelbti pareigybių sąrašai kartu su atlyginimų sumomis. Kur dingo ankstesnė „teorija“ apie „asmens duomenis“, „apibendrintus duomenis“, matyt, neverta nė klausti. Manytume, ji buvo išgalvota.

Alvydas Ivoncius

Teisininkas tyčia klaidino ar pats neišmanė?
Ne kartą vietiniai politikai išsijuosę įrodinėjo, kad Savivaldybės administracijoje atlyginimai maži, todėl niekas čia nenori dirbti. Tiesa, konkursai į pareigas dažnai rodo ką kita: dalyvaujančių nestokojama, yra iš ko rinktis.
Šių metų kovo, birželio, liepos, rugpjūčio mėnesiais Savivaldybės administracijos direktorius T.Katkaus įsakymais tvirtino pareigybių sąrašus.

Kartu su įsakymais Teisės aktų registre paskelbti priedai, kuriuose surašytos visos pareigybės su atlyginimais, jų koeficientais, darbo stažu, priedais už darbo stažą. Pagal šiuos sąrašus, aišku, neįmanoma identifikuoti visų darbuotojų. Bet štai šiame sąraše išvardinti ir skyrių vedėjai, apie kurių atlyginimus anksčiau mums atsisakyta teikti informaciją. Jei tokia informacija dabar paskelbta viešai, tai Teisės ir administravimo skyriaus vedėjo E.Vaitkevičiaus aiškinimai, kad mums negalima teikti prašomos informacijos, tebuvo klaidinimas.
Dabar galime paanalizuoti, kokie atlyginimai yra Savivaldybės administracijoje, o ne vien jų vidurkiai, kurie paskelbiami Savivaldybės internetinėje svetainėje. Čia daugiausia pateikiame duomenis apie valdininkus — valstybės tarnautojus. Kita darbuotojų grupė priskiriama dirbantiems pagal darbo sutartis. Ir šios grupės atlyginimai gerokai mažesni nei valdininkų: maždaug 1 tūkst. 100-1 tūkst. 300 eurų. Kaip matysite, atlyginimų skirtumai tarp dirbančių pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojų yra gana dideli, nors, reikia manyti, dažnai laisvai samdomi darbuotojai dirba ne mažiau, ne blogiau ir lygiai tokios pat atsakomybės darbą kaip ir valstybės tarnautojai.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 72 (10384)