Dėl „šventos ramybės“ negaila rajono pinigų

Telšių vyskupija pretenduoja į šioje kavinėje esančias Savivaldybei priklausančias patalpas.

Mūsiškė valdžia garsėja visokiausių komisijų sudarymu. Štai net vicemeras Mantas Serva guodėsi: neva kiek turi daug darbų, gausybei komisijų vadovauja. Tačiau, regis, kartais tos komisijos sudaromos vien tam, kad ant sviesto užteptų sviesto.

Alvydas Ivoncius

Sudarė net dvi komisijas
Žemaitės dramos teatro pastatas kadaise priklausė Telšių vyskupijai. Sovietinės valdžios buvo nacionalizuotas. Atkūrus nepriklausomybę, religinėms bendruomenėms buvo grąžinti ne visi pastatai.
Dabar Telšių vyskupijai pastate priklauso tik dalis patalpų, kuriose yra įsikūrusi kavinė. Kita jos patalpų dalis priklauso Savivaldybei. Vyskupija prašo grąžinti tas kavinės patalpas, kurios priklauso Savivaldybei. Situacija dėl kavinės savotiška: vyskupijai priklausančiose patalpose yra klientų aptarnavimo salė, o Savivaldybės patalpose — kavinės virtuvė. Savivaldybė šias patalpas išnuomojo, vyskupija — taip pat tam pačiam verslininkui.
Telšių vyskupija kartą paprašė grąžinti Žemaitės dramos teatre esančias patalpas. Meras sudarė komisiją, kuriai vadovavo tuometis jo pavaduotojas Kazys Lečkauskas. Komisija svarstė, svarstė, bet nutarė, kad patalpų grąžinti neleidžia teisės aktai.
Pasikeitė vyskupas. Savivaldybė vėl gavo prašymą grąžinti tas patalpas. Meras vėl sudarė komisiją, kuriai šįsyk vadovavo jo pavaduotojas M.Serva. Komisija svarstė, svarstė, nusprendė, kad patalpų grąžinti neleidžia teisės aktai.

Dviejų komisijų — negana, dar samdo teisininką
Dvi komisijos, rezultatas — tas pats. Abu prašymai buvo tokie pat. Jei K.Lečkausko vadovaujama komisija nutarė, kad patalpų grąžinti negalima, tai kurių galų, gavus pakartotinį prašymą, vėl reikėjo sudaryti komisiją, gaišti laiką? Meras K.Gusarovas nepasitikėjo K.Lečkausko vadovaujama komisija?
Negana to, M.Servos komisijai nutarus, kad patalpų grąžinti negalima, meras vis viena, matyt, nepasitiki komisija ir jos išvada. Nutarta samdyti teisininką. Savivaldybė, kaip žinome, mėgsta samdyti teisininkus net paprastiems skundams rašyti ir už tai mokėti tūkstančius eurų.
Savivaldybės administracijoje dirba, atrodo, trys teisininkai. Reikia manyti, jie buvo K.Lečkausko ir M.Servos komisijų nariais. Bet K.Gusarovas tikriausiai nepasitiki ir Savivaldybės administracijos teisininkais. Antraip ko samdyti teisininką ir išleisti, atrodo, penkis šimtus eurų. Tiesa, meras nemokės. Bene gaila. Kas tie penki šimtai eurų…

Komisijos buvo šališkos?
Merui pateikėme klausimus. Gavome atsakymus.
— Pone mere, kodėl kas kartą, paprašius Telšių vyskupijai, sudarote komisijas: juk išvadą jau buvo pateikusi K.Lečkausko vadovauta komisija?
— K.Lečkausko vadovauta komisija pateikė išvadas ir su jomis buvo supažindinta Telšių vyskupijos kurija. Tačiau jos Kurijos netenkino, todėl tęsiantis patalpų grąžinimo/negrąžinimo klausimui, gautų naujų minėtosios įstaigos raštų pagrindu buvo suformuota komisija esamai situacijai, naujai pateiktiems Kurijos dokumentams išanalizuoti ir pateikti išvadas.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 93 (10405)