Valstybę auginkime kasdien ir kiekvienas!

Bėgime už Laisvę gausiai dalyvavo jaunieji telšiškiai.

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimo renginiai Telšiuose vyko kovo 10 ir 11 dienomis, subūrę telšiškius giesmei ir šventei.

Algirdas Dačkevičius

Kovo 10-ąją 14 valandą Telšių Šv. Antano Paduviečio katedroje buvo giedami Žemaičių Kalvarijos Kalnai. „Ši tradicija, kurios iniciatorius vyskupas emeritas Jonas Boruta, tuomet dar nebuvęs Telšių vyskupu, gyvuoja 32 metus — nuo pat Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo pradžios“,— sakė kanauninkas Andriejus Sabaliauskas, uolus Žemaičių Kalvarijos Kalnų giedotojas.

Kovo 11-oji, plazdant vėliavoms, iš Nepriklausomybės aikštės prasidėjo bėgimu už Laisvę, kuriame gausiai dalyvavo jaunieji telšiškiai.
„Kai kalbėjimas slepia niekšybę, skambesys iki kraujo baisus, aš — lietuvis, bet velniškai skauda, nors nesu Ukrainos sūnus“,— tokiomis poeto Marijaus Budraičio eilutėmis renginio vedėjai prabilo į susirinkusius telšiškius.
Nuskambėjus Lietuvos himnui ir pakilus šalia Ukrainos vėliavos mūsų šalies trispalvei, Ukrainos kovotojai, žuvę už savo šalies laisvę, pagerbti Tylos minute.
Su švente pasveikinęs rajono meras Kęstutis Gusarovas, pasmerkė Rusijos invaziją į Ukrainą ir pakvietė visus padėti šios šalies piliečiams, vildamasis, jog tiesa prieš melą ir neapykantą nugalės. Rajono vadovui antrino Kovo 11-osios Nepriklausomybės atkūrimo akto signataras Vytautas Puplauskas, Rusijos imperines užmačias pavadinęs blogio slibinu, pradėjusiu šliaužti per Europą. Kalbėtojas pakvietė branginti laisvę ir visokeriopai remti ukrainiečius, siekiančius išsaugoti savo šalies nepriklausomybę.
Po patriotinės Ukrainos atstovo kalbos žodį tarė Žemaitijos verslo centro direktorė Reda Raginskienė, pranešusi, jog kuriamas fondas Ukrainai paremti.
Minėjime skambėjo Telšių kultūros centro vokalinės studijos „Šaltinis“ atlikėjų Samantos, Deimantės ir Mato bei jų vadovės Ernestos Dargužienės dainos.
12 valandą Šv. Antano Paduviečio katedroje vyko šv. Mišios už Lietuvos ir Ukrainos laisvę. Vėliau Žemaitės dramos teatre LR vėliavomis ir gėlėmis apdovanoti pilietiškiausi rajono gimnazistai: Ugnė Batakytė („Džiugo“ gimnazija), Evelina Bičevojutė (Luokės Vytauto Kleivos gimnazija), Gintarė Daubarytė (Žemaitės gimnazija), Vakaris Juška (Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazija), Gabrielė Juškevičiūtė (Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazija) ir Daumantas Lukša (Vincento Borisevičiaus gimnazija).
Šventiniame koncerte „Kvėpuoju laisve“ pasirodė atlikėjai Alekna ir Otreya. Vėliau visi žiūrėjo filmą „Šuolis“.