Išvadinimą teroristais Tarybos narys suvokia kaip humorą

Kęstutis Trečiokas savo leptelėjimą įvardijo kaip „juodą“ humorą. Anksčiau Etikos komisijoje buvo svarstomas Tarybos narys Algirdas Tarvainis, Algirdą Bacevičių išvadinęs „tūpu ir buku“. Etikos komisija taipogi nieko blogo neįžvelgė. Matyt, klostosi, vietos politikų ir jų Etikos komisijos manymu, leistinų kreipinių praktika. Tik kažin, kaip pasijustų patys išrinktieji, jei kas nors į juos kreiptųsi: „Labas, tūpi ir buki teroristai“.

Savivaldybės tarybos Kolegijos posėdyje Kęstutis Trečiokas Saugomų teritorijų tarnybą pavadino teroristine organizacija. Ir už tai susilaukė svarstymo Etikos komisijoje, į kurią dėl Tarybos nario „įžvalgos“ kreipėsi Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktorius Albertas Stanislovaitis bei Tarybos narys Linas Šedvilas.

Alvydas Ivoncius

Kreipėsi į Etikos komisiją
Skunde Etikos komisijai A.Stanislovaitis rašo, kad K.Trečiokas Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą teroristine organizacija pavadino kovo 15 dienos posėdyje. Lyg maža to, dar pareiškė esą ši tarnyba daugybę metų neįsteigta dėl to, kad būtų reikėję turėti reikalų su teroristais (tarnybos darbuotojais).
Skunde A.Stanislovaitis rašo, kad Tarptautinių žodžių žodynas teroristą apibūdina kaip teroro aktų šalininką ir jo dalyvį, o terorą — kaip bauginimo politiką, priešininkų slopinimą prievartos, smurto priemonėmis iki jų fizinio sunaikinimo. Anot A.Stanislovaičio, K.Trečiokas, buvęs aplinkos ministras, kuriam pavaldi buvo ši tarnyba, apkaltino ją ir jos darbuotojus nusikalstama veikla, pakenkė ir tebekenkia tarnybos ir jos darbuotojų reputacijai.
A.Stanislovaitis skunde primena, kad Tarybos narys yra valstybės politikas, todėl turi laikytis valstybės politikų elgesio kodekso principų.
L.Šedvilas taipogi pasijuto įžeistas, kadangi dirba Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai pavaldžioje Varnių regioninio parko direkcijoje. L.Šedvilas supratęs, kad, anot K.Trečioko, jis taipogi priklauso teroristinei organizacijai.
Savivaldybės tarybos Etikos komisija praėjusią savaitę posėdyje svarstė, ar pradėti tyrimą. Komisijos narys, socialdemokratas Kazys Lečkauskas neva nematė ko tirti. Kitiems irgi, regis, nelabai užkliuvo Tarybos nario leptelėjimas.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 27 (10438)