Prie gyvulininkystės pastatų — atokvėpio oazė

Išpuoselėta aplinka prie gyvulininkystės pastatų pakelia nuotaiką geriau dirbti. Jos kūrėja — nuolat medelius sodinanti ūkio šeimininkė Audronė.

Telšių rajone, Viešvėnuose, gyvenantys Audronė ir Romualdas Lukošiai ne tik puikiai ūkininkauja, bet ir rūpestingai bei sumaniai prie gyvulininkystės pastatų puoselėja aplinką. Ten nuvykęs pasijunti žaliuojančiame gamtos prieglobstyje, kur prie tvenkinio stūkso židinys, o šalia — ir sūpynės.

Algirdas Dačkevičius

Lukošių šeima turi gilias bendradarbiavimo su „Žemaitijos pienu“ tradicijas. Jas pradėjo tėvas Antanas Lukošius, o dabar tęsia sūnus Romualdas. Apie sėkmingą ūkininkavimą liudija konkurso „Metų ūkis“ prizas, taip pat „Žemaitijos pieno“ padėkos raštas Lukošių pienininkystės ūkiui, padariusiam didžiausią pažangą pagal visus vertinimo kriterijus.
Šiuo metu šeima melžia 100 piendavių ir kasdien „Žemaitijos pieno“ bendrovei parduoda po 1500 kg natūralaus pieno. Jo kokybė gera: riebumas — 4,6 proc., baltymingumas — 3,4 proc., SLS piene — iki 200 tūkst./ml, BBS — 10 tūkst./ml. Šeima dalyvauja kasdienėje pieno mėginių paėmimo tvarkoje ir yra patenkinta šia tvarka bei „Žemaitijos pieno“ skatinimu už kokybišką pieną.
„Prie darbų daugiausiai su tėvu pluša sūnūs Aurimas ir Edgaras. Žinoma, turime ir pagalbininkų“,— sakė sodybos šeimininkė Audronė.  Lukošiai pasidžiaugė puikiomis ilgametėmis melžėjomis, ūkyje dirbančiomis 12-13 metų. Nuo jų sąžiningo darbo labai priklauso pieno kokybiniai rodikliai. Rūpinantis karvučių sveikatingumu ir gerove, labai praverčia kompetentingo veterinarijos gydytojo Viktoro Stonkaus paslaugos.
Audronė užsiminė, jog likimas taip susiklostė, kad ne tik ji, bet ir dvi seserys ištekėjo už ūkininkų, bendradarbiaujančių su „Žemaitijos pienu“. Visos gyvena netoliese, todėl įvairiomis progomis susitinka ir maloniai pabendrauja.
O šeimininkės didžiausias hobis — medelių sodinimas ir aplinkos tvarkymas. Gražu prie sodybos, tačiau niekuo nenusileidžia išpuoselėta aplinka ir prie gyvulininkystės fermos, kuri gražiai nudažyta. Tuo ypač žavėjosi ūkininkus aplankiusios „Žemaitijos pieno“ Žaliavos pirkimo vadybininkė Liudvina Skurdelienė ir Lietuvos pieno ūkių asociacijos administracijos direktorė Kristina Katinienė.