Dėl Etikos komisijos vėl kreiptasi į teismą

Rašėme, kad Savivaldybės tarybos narys Kęstutis Trečiokas Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą išvadino teroristine organizacija. Minėta tarnyba ir jos Varnių regioniniame parke dirbantis Savivaldybės tarybos narys Linas Šedvilas kreipėsi į Savivaldybės tarybos Etikos komisiją, tačiau buvo nuspręsta nepradėti tyrimo, bet įpareigoti K.Trečioką viešai atsiprašyti. Komisijos sprendimą L.Šedvilas apskundė Regionų administracinio teismo Šiaulių rūmams.

Alvydas Ivoncius

Išvadino teroristine organizacija
Skunde teismui L.Šedvilas rašo, kad kovo 22 dieną įvykusiame Savivaldybės tarybos Etikos komisijos posėdyje buvo priimtas protokolinis sprendimas dėl K.Trečioko pasakytų žodžių tyrimo nepradėti, bet rekomenduoti viešai atsiprašyti. K.Trečiokas Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą teroristine organizacija išvadino kovo 15 dieną įvykusiame Savivaldybės tarybos kolegijos posėdyje, pareikšdamas „Išduosiu jums paslaptį — Saugomų teritorijų tarnyba tai yra teroristinė organizacija“. Posėdyje buvo svarstoma, ar verta steigti Germanto regioninį parką kaip dar vieną įstaigą.
L.Šedvilas skunde rašo, kad komisijos sprendimas nepradėti tyrimo turėjo būtų pagrįstas motyvais, išdėstytas aiškiai.
Etikos komisija posėdyje vien konstatavo, kad komisija nutaria nepradėti tyrimo, tačiau šis sprendimas nebuvo tinkamai argumentuotas ir motyvuotas. Anot L.Šedvilo, pagal teisinį reglamentavimą, komisija privalėjo pradėti tyrimą, o tik jį atlikusi, nuspręsti, ar K.Trečiokas pažeidė Valstybės politikų elgesio kodeksą. Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą įžeidžianti pastaba buvo pasakyta oficialiame posėdyje. Vadinasi, L.Šedvilo ir Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos skunduose buvo nurodyta konkreti ir objektyvi priežastis, dėl kurios kreiptasi į Etikos komisiją.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 39 (10450)