Vokiečių vizitas Telšiuose: parama vargstantiems, vaikams ir pabėgėliams iš Ukrainos

Geradariai iš Vokietijos su J.E. Telšių vyskupu Algirdu Jurevičiumi.

Grupė Katalikų verslininkų draugijos narių iš Cloppenburgo miesto (Vokietijos) praėjusią savaitę lankėsi Telšių vyskupijoje. Reinhold Wulfers, Georg Kotter ir Rainer Strattmann atgabeno 50-ąjį labdaros krovinį į Telšius: maisto „Caritas“ valgyklai, rūbų ir daiktų vargstantiems bei pabėgėliams iš Ukrainos.

Justina Lukošienė

Kaip pažymėjo Telšių vyskupijos „Carito“ vadovė Jūratė Damanskienė, Katalikų verslininkų draugijos nariai iš Cloppenburgo, veždami labdarą, jau daugiau nei 20 metų atvyksta į Lietuvą, o Žemaitijos sostinėje lankosi jau nuo 2006 m. „Jų prioritetas yra Telšių „Carito“ valgykla. Šįkart, kaip ir visada, pirmiausia atvežė valgyklai maisto produktų, vargstantiems — daiktų ir rūbų. Kadangi pas mus Telšiuose yra nemažai pabėgėlių iš Ukrainos, dalis tos labdaros ir daiktų bus skirta ukrainiečiams, o, jei konkrečiau kalbant, prie Vyskupų rūmų yra įrenginėjamas namas, kuriame gyvens ukrainiečių šeimos, tad dalis daiktų atiteks tam namui. Taip pat galime pasidžiaugti, jog iš vokiečių rėmėjų paramos atnaujinome „Carito“ valgyklą“,— pasakojo J.Damanskienė.
Šįkart 50-ąjį labdaros krovinį atlydėjo 3 draugijos nariai — Reinhold Wulfers, Georg Kotter ir Rainer Strattmann, Werner Busse dėl sveikatos problemų atvykti negalėjo. Telšių Šv. Antano Paduviečio parapijos pastoracinės tarybos atstovai ir Telšių vyskupijos „Carito“ vadovė Jūratė Damanskienė pasitiko svečius Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje. Vėliau „Caritas“ rėmėjai apsilankė Žemaičių Kalvarijos vaikų dienos centre ir globos namuose, susitiko su Telšių vyskupu Algirdu Jurevičiumi, aprodžiusiu namą, kuriame jau vasarą ketinama apgyvendinti apie 30 pabėgėlių iš Ukrainos, taip pat vedė ekskursiją po Vyskupų rūmus.
Kitos dienos vizitas — Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijoje, kadangi draugija su šia ugdymo įstaiga turi projektą — remia gerai besimokančius vaikus iš socialiai remtinų šeimų. „Šie vaikai kas mėnesį gauna 50 eurų stipendiją, bet ji skirta ne rūbams, daiktams ar maistui, o jų lavinimuisi, pomėgiams. Kai vyko gimnazijoje susitikimas su šiais mokiniais, jie labai gražiai pristatė savo hobį, kuriam panaudoja gaunamą stipendiją. Džiugina tai, jog kitais mokslo metais bus remiami papildomai 3 mokiniai, mokyklos taryba nuspręs, kam bus skiriama stipendija. Šiuo metu ją gauna 8 gimnazijos mokiniai“,— pasidžiaugė J.Damanskienė.
Svečiai taip pat apsilankė Varnių vaikų dienos centre, kur juos svetingai sutiko parapijos klebonas Domas Gatautas. Vakarais vykdavo neformalūs susitikimai, viename iš jų dalyvavo Telšių rajono savivaldybės meras Kęstutis Gusarovas, Telšių vyskupo generalvikaras Vilius Viktoravičius ir Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonas Juozas Šiurys, linkėję, kad ryšys su šia draugija nenutrūktų taip pat dėkoję nariams už jų kilnią misiją ir pagalbą vargstantiems bei Telšių vyskupijos „Carito“ organizacijai.