Privertė perasfaltuoti gatvę

2019 4 birželio 0

Štai neseniai toks vaizdelis buvo Liudo Giros gatvėje. „Nugraužtas asfaltas“ stebino žmones. Vadinasi, ruošiamasi gatvę asfaltuoti. Tačiau ji pernai buvo išasfaltuota. Šįsyk jokio Savivaldybės pinigų [toliau]

DŽIUGIADIENIS-2019

2019 11 gegužės 0

Telšiuose jau daugelį metų tradicinėje „Žemaitijos pieno“ rengiamoje sūrio DŽIUGAS šventėje, vadinamoje DŽIUGIADIENIU, kaip nepriklausomi kietojo sūrio DŽIUGAS vertintojai, dalyvauja svečiai iš užsienio šalių. Algirdas [toliau]

Teismas: sutartis nutraukta nepagrįstai

2019 11 gegužės 0

Rašėme, kad Savivaldybės administracija ir UAB „Telšių vandenys“ nutraukė sutartį su UAB „Techsis“ dėl Respublikos gatvės rekonstrukcijos. Minėta statybų bendrovė jau žinoma mūsų skaitytojams, tačiau [toliau]

Gruo­džio 20-22 die­no­mis Tel­šiuo­se, Tur­gaus aikš­tė­je, kvie­čia­me vi­sus į ka­lė­di­nę mu­gę!

2018 15 gruodžio 0

Mies­to eg­lu­tę ap­sups ori­gi­na­liau­si meist­rai iš vi­sos Lie­tu­vos ir kai­my­ni­nų ša­lių. Pui­ki pro­ga pa­si­rū­pin­ti išs­kir­ti­nė­mis do­va­no­mis ar­ti­mie­siems, ka­lė­di­niais su­ve­ny­rais ir gar­du­my­nais vai­šių sta­lui!  Ta­len­tin­gie­ji tau­to­dai­li­nin­kai [toliau]