Pagerbti kultūros, meno, muzikos bei šokio sričių Respublikinio lygio konkursų, projektų, festivalių prizininkai ir juos ruošę vadovai

Vasariškai šiltą ketvirtadienį Savivaldybės meras į susitikimą pakvietė rajono moksleivius, kuriems padėkojo už kultūros, meno, muzikos ir šokio srities Respublikinio lygio konkursuose iškovotas prizines vietas arba pasiektus išskirtinius rezultatus. Už profesionalų darbą ruošiant moksleivius pagerbti ir moksleivius ruošę mokytojai.

„Šiemet Jūsų toks gausus būrys. Susitinkame simbolinėje vietoje — renginių salėje, kuri Jums, kultūros, meno, muzikos bei šokio atstovams, neatsiejama gyvenimo dalis. Džiaugiuosi turėdamas galimybę kiekvienam asmeniškai padėkoti ir Jumis pasidžiaugti. Esate tikro žemaitiško užsispyrimo ir drąsos pavyzdys, nes ir sudėtingu pandeminiu laikotarpiu pasiekėte puikių rezultatų. Galiu Jus drąsiai vadinti Telšių ambasadoriais, nes, dalyvaudami respublikiniuose ar tarptautiniuose konkursuose, festivaliuose ar įvairiuose projektuose, atstovaujate Telšiams ir garsinate Žemaitijos sostinės vardą. Žinoma, tokių rezultatų neturėtumėme be mokytojų pagalbos bei profesionalaus jų darbo ir moksleivių šeimų bei artimųjų palaikymo. Dėkoju, kad esate šalia mažųjų rajono talentų“,— į pagerbiman susirinkusius rajono moksleivius, jų tėvelius bei mokytojus kreipėsi Savivaldybės meras Kęstutis Gusarovas.
Vardiniais padėkos raštais, simbolinėmis atminimo dovanomis už puikius pasiekimus konkursuose ir festivaliuose Telšių rajono savivaldybės meras K.Gusarovas apdovanojo moksleivius: Laurą Andruškaitę, Aleksą Baublį, Danielę Baublytę, Aušrinę Beržytę, Jokūbą Beržinį, Ugnę Bukantaitę, Ugnių Čirvinską, Tadą Dargužį, Mariją Daubarytę, Gabiją Domarkaitę, Gustą Domarką, Austėją Gedmantaitę, Kotryną Jogminaitę, Luką Jogminą, Matą Jogminą, Domą Joniką, Arijų Vaclovą Jonušą, Elijų Kaniavą, Aironą Kazlauską, Neilą Kazlauskaitę, Augustę Vaivą Klingerytę, Edviną Kumžą, Julių Kungį, Agilę Maciūtę, Evą Mažrimaitę, Jokūbą Mickevičių, Gretą Mikuckytę, Igną Narvydą, Vytenį Navicką, Smiltę Ameliją Petroškaitę, Aleksą Pocių, Viltę Riepšaitę, Kristijoną Sabaliauską, Augustę Šapalaitę, Kamilę Šiaulytę, Titą Tumėną, Mykolą Ulkštiną, Gvidą Vaitkų, Gytį Varkalį, Adriją Varpučianskytę, Vilių Vasiliauskį, Saulių Vaškį, Gritą Urbonaitę, Rusnę Zakaitę, Saulenę Žaronskytę. Taip pat apdovanojo Telšių meno mokyklos merginų chorą ir Varnių kultūros centro šokio kolektyvą „Naktigonė“.
Savivaldybės meras vardinėmis padėkomis už nuoseklų, įkvepiantį ir profesionalų darbą, ruošiant rajono moksleivius 2021 metų konkursams ir festivaliams, pagerbė Telšių meno mokyklos mokytojus, koncertmeisterius, Telšių bei Varnių kultūros centrų kolektyvų vadovus: Romeną Bernotienę, Astą Bielskutę, Rimą Bomblauskienę, Dianą Budginienę, Viliją Grigutienę, Vilmą Jokubaitienę, Darių Jurgutį, Raimondą Kasparavičiutę, Ingridą Kelvešienę, Ritą Macijauskienę, Rimantę Mockaitienę, Viliją Opulskytę, Algimantą Pleškį, Astą Radzienę, Moniką Rupeikaitę, Violetą Udelcovienę, Sabiną Vaurienę, Rositą Vitkevičienę bei Daivą Živatkauskienę.
Vasariškai šiltą šventinį pagerbimo rytą, skirtą rajono moksleiviams ir mokytojams, baigė Savivaldybės mero dovanojami ledai ir palinkėjimai toliau nestokoti užsispyrimo, drąsos ir kūrybinio polėkio. (Telšių r. sav. inf.)