Savivaldybės administracija Tarybos nariams „sukalė narvelį“

Daugybę metų Telšių rajono savivaldybės administracija garsėja išradingumu išsisukinėjant žurnalistams ir net Tarybos nariams teikti informaciją. Labai „kūrybiškai“, o sykiu ir keliant nuostabą bei suglumimą, net prisidengiama teisės aktais. Štai šiais metais Savivaldybės tarybos nariams, kaip sakoma, Savivaldybės administracija parodė vietą — „narvelį“.

Alvydas Ivoncius

„Kūrybingai“ pritaikė įstatymą
Savivaldybės tarybos narys Algirdas Bacevičius kreipėsi į Savivaldybės administraciją, prašydamas šiais metais sudarytos taikos sutarties su UAB „Ecocost“ kopijos. Mat Tarybos narys sužinojo, kad taikos sutartis buvo sudaryta Savivaldybės administracijai teisiškai kaip reikiant „prisidirbus“.
Tokia taikos sutartis nebuvo konfidenciali. Todėl Savivaldybės administracija, kaip įpratusi, šį sykį savo klaidų nebandė pridengti konfidencialumu, nors anksčiau ta priežastis ne kartą, net ir nepagrįstai, naudota.
Į A.Bacevičiaus prašymą atsakė Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, Darbo partijos narys, buvęs Savivaldybės tarybos narys Rimantas Adomaitis. Vaizdžiai sakant, jis pasiuntė A.Bacevičių „po velnių“.
Atsisakydamas pateikti dokumento kopiją, R.Adomaitis savo rašte samprotavo esą pagal Vietos savivaldos įstatymą Tarybos narys turi teisę gauti informaciją, susijusią su Savivaldybės taryboje nagrinėjamais ar rengiamais nagrinėti klausimais. Ir štai R.Adomaitis, tiksliau ne jis, o atsakymą ruošiusi teisininkė Nida Audinytė, randa išeitį neteikti informacijos. R.Adomaitis A.Bacevičiui paaiškino: „Įstatymas, suteikdamas plačias teises gauti informaciją, nustato ir šios teisės ribas — informacijos turinio kriterijų: gautina informacija turi būti susijusi su Savivaldybės taryboje nagrinėjamais ar rengiamais nagrinėti klausimais“. O kadangi taikos sutartis nesusijusi su Taryboje nagrinėjamais klausimais, tai jos ir neteiks.

Nori suvaržyti galimybes kontroliuoti Savivaldybės administraciją
Lyg ir būtų sunku patikėti tuo, ką savo rašte parašė R.Adomaitis, ne vieną kadenciją buvęs Savivaldybės tarybos nariu. Tokia pozicija reiškia, kad Tarybos nariams nebus teikiama jokia informacija, jei nėra susijusi su nagrinėjamais klausimais. Vadinasi, Tarybos nariai neturi teisės sužinoti, kokius sprendimus Savivaldybės administracijos atžvilgiu priėmė teismai, įvairios valstybės tarnybos, kaip naudojami Savivaldybės pinigai, kaip veikia Savivaldybės administracija ar kitos įstaigos, įmonės ir panašiai. Paprastai sakant, R.Adomaitis „sukalė narvelį“ Tarybos nariams: tupėkit ir čiulbėkit tiek, kiek valdininkija leis. Ir nekarksėkit: jokios kitos informacijos, jei ji nesusijusi su Taryboje nagrinėjamais klausimais, negausite.
Tokia Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pozicija taipogi reiškia, kad Tarybos nariams atimama galimybė kontroliuoti pavaldinio — Savivaldybės administracijos — veiklą.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 60 (10471)