Parapijos namams ir klebono butui – 200 tūkstančių, vaikams – pelėsis

Ar įsivaizduojate, kad taip atrodančios patalpos galėtų būti Savivaldybės administracijoje ar kitoje valdiškoje kontoroje? Matome, kad pirmiausia pasirūpinama „ponais“, o vaikams ir seneliams – pelėsis.

Kol vietos politikai veržiasi skirti pinigų parapijos namams su penkių kambarių butu klebonui statyti, privačiam krepšinio klubui išlaikyti ir panašioms reikmėms, daugybę metų švietimo įstaigose nepadaroma to, kas sudarytų geresnes sąlygas vaikams mokytis.
Alvydas Ivoncius

Liepė pašalinti trūkumus
Rašėme, kad ne vienoje mokykloje kabojo sovietiniai – senesni nei trisdešimties metų – vaikų ir mokytojų akis gadinantys, čirškiantys, elektrą ryjantys šviestuvai. Daugiau nei trisdešimties metų neužteko jiems pakeisti moderniais, taupesniais. Tik pernai, viešai apie tai pradėjus kalbėti Savivaldybės tarybos nariui Algirdui Bacevičiui, Savivaldybės administracija pradėjo „antikvarinius“ šviestuvus keisti į naujesnius.
Lygiai taip pat „Kranto“ progimnazijoje ilgą laiką vietoje klozetų tebebuvo „tupyklos“.
Visuomenės sveikatos centras, pasirodo, praėjusių metų lapkričio mėnesį patikrino „Kranto“ progimnaziją ir nustatė, kad būtinas kosmetinis remontas. Mat, keičiant šviestuvus, lubose liko skylės, kai kurių kabinetų durys senos, suskilinėjusios, koridorių sienose matomi plyšiai, laiptų turėklai seni, išsilankstę, todėl galima susižeisti. Koridorių, laiptinių danga sudriskusi, todėl kas nors gali užkliūti ir pargriūti.
Visuomenės sveikatos centras pareiškė, kad mokykloje bendrojo ugdymo veikla neatitinka kai kurių higienos normų ir pareikalavo iki vasario 16 dienos pašalinti nustatytus trūkumus. Jei tai nebus padaryta, gali būti priimtas sprendimas sustabdyti leidimo – higienos paso galiojimą. Tai reiškia, kad mokykla neturėtų teisės veikti.
Tokios problemos, kaip ne kartą rašėme, vargina ne vien „Kranto“ progimnaziją.

Pinigus yra kur ir dėl ko išleisti
Primename, kad mokyklas, ir ne tik jas, mėgstantis vizituoti A.Bacevičius ne kartą pateikė informacijos, kokia padėtis „Nykštuko“, „Saulutės“ darželiuose, Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijoje, Luokės vaikų muzikos ir dailės mokykloje bei kai kuriuose kituose objektuose.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ (Nr.8)