Informacija rajono gyventojams

Sausio 20 d. Telšių rajono savivaldybės saugaus eismo komisijos posėdžio metu buvo svarstomas UAB „Telšių keliai“ pasiūlymas riboti eismą dėl tinkamo pusiau požeminių ir požeminių konteinerių aptarnavimo.

UAB „Telšių keliai“ atstovai parengė automobilių stovėjimo ribojimo schemą prie įrengtų pusiau požeminių ir rengiamų požeminių konteinerių aikštelių. Siūlyta prie 17 atliekų surinkimo aikštelių pastatyti draudžiamuosius sustoti (stovėti) kelio ženklus Nr. 332, kad atliekų surinkėjai be kliūčių galėtų ištuštinti konteinerius.
Įgyvendinant siūlymą, Telšiuose reikėtų pastatyti 38 kelio ženklus su papildoma informacine lentele, nurodant stovėjimo laiką. Tokių ženklų įrengimas Savivaldybei kainuotų apie 6 tūkst. eurų. Eismo saugumo komisijos narių manymu, toks didelis ženklų skaičius vizualiai terštų miestą.
Komisijos narių siūlymu, nuspręsta kreiptis į gyventojus su prašymu, kad pusiau požeminių ir požeminių konteinerių aptarnavimo vietose darbo metu automobiliai nebūtų statomi.
Labai prašome visų gyventojų supratimo ir geranoriškumo. Primename, kad atliekos išvežamos 4 kartus per savaitę. (Telšių r. sav. inf.)