2023 metų Tolerancijos žmogumi paskelbta istorikė Janina Bucevičė

2023 metų Tolerancijos žmogumi išrinkta Janina Bucevičė.

Kovo 11-osios išvakarėse Sugiharos fondas „Diplomatai už gyvybę“ apdovanojo 2023 metų Tolerancijos žmogų ir įteikė jau septintąją Leonido Donskio premiją. 2023 metų Tolerancijos žmogumi išrinkta Telšių muziejaus „Alka“ muziejininkė, istorikė Janina Bucevičė. Leonido Donskio premija šiemet paskirta Lenkijos poetui, visuomenininkui, „Pogranicze“ fondo steigėjui Krzysztof‘ui Czyżewski‘ui.
„Dar niekada nerengėme metų Tolerancijos Žmogaus iškilmių Kovo 11-osios išvakarėse, – apdovanojimų renginio metu sakė Sugiharos fondo „Diplomatai už gyvybę“ valdybos pirmininkas ir vienas iš steigėjų Ramūnas Garbaravičius. – Trečiaisiais rusijos karo Ukrainoje metais kažkaip sunku džiaugtis kuo nors kitu nei ukrainiečių pergalėmis. Bet ar šios dienos šviesa ir kuklaus mūsų sambūrio idealizmas negali būti regimas it kokia vilties, kad gėris gali nugalėti, žymė?“.
Tradiciškai 2023 m. Tolerancijos žmogus – Janina Bucevičė – apdovanota skulptoriaus Edmundo Frėjaus (1949-2009) sukurtu atminimo medaliu ir diplomu, o Leonido Donskio premijos laureatui Krzysztof‘ui Czyżewski‘ui įteiktas diplomas ir 1000 eurų premija.
Kasmetė Tolerancijos žmogaus nominacija skiriama asmeniui savo veiksmais, viešu pavyzdžiu ar atviru žodžiu stojusiam prieš ksenofobijos bei antisemitizmo, kitaminčių, kitatikių bei kitataučių persekiojimą, pasisakiusiam prieš smurto, prievartos ir radikalizmo apraiškas visuomeniniame Lietuvos gyvenime.  Leonido Donskio premija teikiama už ilgametes pastangas stiprinti pilietinį sąmoningumą, pakantą ir toleranciją, taip pat už žmogaus teisių gynimą, dialogo mezgimą ir palaikymą tarp skirtingai mąstančių, už pamokas ir pastangas kalbėti be pykčio ir šališkumo, už kitokios nuomonės išklausymą ir jos gerbimą, už nuolatinį priminimą, jog lavinimasis ir apšvieta yra nuolat mus lydintys reiškiniai, stiprinantys abipusį supratimą ir empatiją.
Janina Bucevičė aktyviai prisideda prie daugiakultūrės Telšių praeities tyrinėjimo ir pristatymo, aktyviai veikia ne tik savo darbinėje aplinkoje, bet yra aktyvi visuomenininkė, politinių procesų dalyvė. J. Bucevičės veiklų dėka Telšiuose grįžta Holokausto sunaikinta žydiškoji miesto tapatybė. Kartu su Telšių muziejaus „Alka“ kolegomis J. Bucevičė aktyviai prisidėjo, kad muziejui perduotas Telšių ješivos pastatas taptų ne dar viena parodų erdve, bet aiškiai atskleistų Telšių ješivos vietinę ir tarptautinę reikšmę, lankytojams pristatytų dar mažai pažįstamą aukštųjų žydų teologinių studijų tradiciją.
„Šis apdovanojimas mane ir nustebino, ir pradžiugino, ir įpareigojo. Esu dėkinga Č. Sugiharos fondui „Diplomatai už gyvybę“ už šį garbingą apdovanojimą. Tačiau vienas lauke ne karys. Tai taip pat įvertinimas Telšių kaip tolerantiško, multikultūrinio miesto, Žemaičių muziejaus „Alka“ muziejininkų, po kruopelytę renkančių ir saugančių daugiatautės Žemaitijos istoriją, puoselėjančių Ješivą, prof. R. Inčirausko ir kitų menininkų, meno ženkluose įamžinančių atmintį ir žydiškuosius Telšius, tai taip pat įvertinimas Telšių kultūros, švietimo, savivaldos, mero ir Tarybos narių, siekiančių puoselėti ne tik dabartinį miestą, bet ir saugoti jo įvairialypę praeitį ateičiai. Dėkoju kolegoms istorikams – mokslininkams iš visos Lietuvos, padedantiems atrasti ir pažinti Telšių ir Žemaitijos istoriją. Tik būdami drauge, esame stiprūs, stovėdami gėrio, teisingumo, tiesos pusėje“,– sakė Janina Bucevičė.
Metų Tolerancijos žmogaus nominacija yra kasmetė Sugiharos fondo „Diplomatai už gyvybę“ tradicija. Fondo tikslas yra ne tik saugoti garsių Japonijos diplomato Čijunės Sugiharos ir Nyderlandų garbės konsulo Jano Zwartendijko atminimą, bet ir skleisti pilietinės visuomenės bei tolerancijos idėjas. (Šaltinis: www.DELFI.lt)