Dviejų metų melagystė virto tiesa

2015 5 spalio 0

Nepaliaujamų skundų atakos ir raštų siuntinėjimai atitinkamiems asmenims davė naudos: Sedos gatvės gyventojai ir visi telšiškiai pagaliau galės džiaugtis naujais laiptais į Malūnų (Cerkvės) kalvą. [toliau]

No Image

Šiuolaikinės Telšių pasakos

2015 5 spalio 0

Valdoviukai propagandiniame mūšyje Apgulė neprieteliai valdoviukus savivaldovybės rūmuose. Rausiasi po jų reikalus B.Acevičius, Lukas ir Jolanta Liberalė. Aiman, anksčiau kaip gera ir smagu buvo: niekas [toliau]

No Image

Šiuolaikinės Telšių pasakos

2015 28 rugsėjo 0

Kitų valdoviukų nuotykiai pasakose Et, žmogeliai prašo papasakot, ar tik pasiklydusios kregždutės po kitas pasakas skrajojo. Teisingai nujaučiat, broliukai ir sesikės, įsiuto ant mūsų pasakaičių [toliau]

No Image

Šiuolaikinės Telšių pasakos

2015 21 rugsėjo 0

Kregždutės keliauja po pasakas Telšių pasiklydusių kregždučių patriarchei Alfredai Šventajai baisiai nepatinka mūsų pasakaitės, bo gryna, plika, karti teisybė anose porinama. Tataigi susikrovė mantą Alfreda [toliau]

No Image

Šiuolaikinės Telšių pasakos

2015 14 rugsėjo 0

Jurgio Nešventojo vargai Gyveno kartą Telšių kunigaikštystėje Jurgis Nešventasis, Davatkų partijos narys. Jon sugužėjo visi griešninkai. Netikėjo žmogeliai Davatkų partija, ką daryt? Tėškė davatkos po [toliau]