Ieškant mus supančios gilybės

Baigiantis 2014-iesiems metams, 12-ąjį kartą į Žemaitijos sostinę rinkosi Telšių apskrities kūrybinis jaunimas, dalyvaujantis unikaliame Lietuvoje literatūriniame konkurse „Septintoji kalva“. Konkursą organizavo Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka. Jį finansavo Telšių rajono savivaldybė.

Algirdas Dačkevičius

Kur padėti tašką?
Visus tuos metus vertinimo komisijai vadovavo Lietuvos rašytojų sąjungos narys, poetas, Salomėjos Nėries ir Dionizo Poškos premijų laureatas Vytautas Stulpinas. Ir šiemet jis kūrybinėje laboratorijoje dalinosi savo įžvalgomis apie jaunųjų poetų ir prozininkų konkursui pateiktus darbus.
V.Stulpinui giliai įsiminė šviesios atminties poetų Marcelijaus Martinaičio ir Antano Masionio patariantis bei padrąsinantis žodis, tebelydintis jį nuo tuometės Žemaitės vidurinės mokyklos (dabar — gimnazijos) suolo, kai tapo moksleivių respublikinio poezijos konkurso laureatu. Tarsi pratęsdamas anų literatūrinių laboratorijų pamokas, V.Stulpinas linkėjo jauniesiems kūrėjams eiti savo keliu, ieškoti giluminių dalykų ir jų rasti, vengti poezijoje „šokio per brukį“. Ypač svarbu pajusti kūrinyje laiku padėti tašką…

Komisija diskutavo… ir nusprendė
Poeziją ir prozą taip pat vertino Lietuvos rašytojų sąjungos nariai: prozininkas Algirdas Kuklys, poetai Gvidas Latakas, šių eilučių autorius bei Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vyr. specialistė Irena Daubarienė.
Po diskusijų pirmoji vieta už poeziją skirta varniškei, besimokančiai Žemaitės gimnazijoje, Indrei Pabijonavičiūtei. Dvi antrąsias vietas pasidalino irgi Žemaitės gimnazistės — Julija Pronckutė ir Monika Sudintaitė. Mažeikiškėms Giedrei Pranauskytei ir Monikai Štalytei atiteko trečiosios vietos.
Telšiškiai prozos kūriniais nenustebino, tad komisija be didesnio vargo pirmąją vietą skyrė mažeikiškei Agnei Lazickytei. Bernadeta Griciūtė iš Plungės „Saulės“ gimnazijos užėmė antrąją vietą, o Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos moksleivė Viktorija Vaserytė — trečiąją.

Telšiai — menų miestas
Rajono savivaldybėje meras Vytautas Kleiva kartu su kūrybinio projekto iniciatore ir organizatore Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja Vida Urnikiene įteikė laureatams padėkos raštus ir pinigines premijas. Jas skyrė Telšių rajono savivaldybė iš kultūrinės programos.
Meras, sveikindamas jaunuosius literatus, pasidžiaugė jų kūrybiškumu. „Kuo daugiau meno — tuo mažiau smurto“,— pastebėjo V.Kleiva. Jis Telšius pavadino menų miestu, kadangi čia netrūksta kūrybinės inteligentijos, Žemaitijos sostinę puošia mažoji architektūra, kyla paminklas Durbės mūšio istorinei sukakčiai. 2016-aisiais metais, kai Telšiai bus paskelbti Lietuvos kultūros sostine, šalia Žemaitės gimnazijos turėtų iškilti paminklas didžiam Žemaičių žemės poetui Vytautui Mačerniui.
Konkurso organizatoriams, taip pat visiems konkursantams padėkojo Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos direktorė Virginija Černiauskienė. Ji už dalyvavimą konkurse padėkos raštus įteikė Vincento Borisevičiaus gimnazijos moksleivei Austei Janušauskaitei, Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos auklėtiniui Teodorui Juciui ir Lietuvos edukologijos universiteto studentei Katrei Lungytei.
Jaunimo literatūrinių kūrinių konkurso „Septintoji kalva“ organizatoriai ir vertinimo komisija nuoširdžiai dėkoja Plungės, Mažeikių, Varnių ir Telšių lituanistams, padrąsinantiems moksleivius kūrybinei minčiai reikšti bei paraginantiems dalyvauti ne tik šiame, bet ir respublikiniuose moksleivių kūrybos konkursuose.