Darbą baigė pastaruosius ketverius metus rajoną valdžiusi Taryba

Prieš savaitę Telšių rajono savivaldybėje įvyko paskutinis praėjusios kadencijos Tarybos posėdis. Balandžio 16-ąją darbą pradės naujai išrinkti politikai.

Donata Kazlauskienė

Pėdsakai „gyvojoje istorijoje“
Paskutinis posėdis buvo darbingas. Svarstyta per 50 klausimų, pristatytos ir patvirtintos ataskaitos, liaupsių ir pagyrų nepagailėta kadenciją baigiantiems politikams, įteikti suvenyrai su ypač skambiu užrašu „Už pėdsaką gyvojoje Telšių istorijoje“. Žinia, jog pastarieji ketveri metai Telšiams paliko itin gilų pėdsaką: nuo paukštyno istorijos, intensyvaus Etikos komisijos darbo iki „Telšių autobusų parko“ „Santa Barbaros“. Apie tai rašyta ankstesniuose „Kalvotosios Žemaitijos“ laikraščiuose.

Šilumos ūkis — neišspręsta problema
Birželį baigiasi prieš 15 metų pasirašyta Telšių šilumos ūkio nuomos sutartis su UAB „Litesko“. Dar anksčiau spaudoje skelbta, kad advokatas Linas Songaila Verslo, ekonomikos ir finansų bei Vietos ūkio ir ekologijos komitetų jungtiniame posėdyje pristatė teisines sutarties nutraukimo pasekmes. Jos pakartotos ir kadenciją baigiančios Tarybos posėdyje. Galimi trys variantai: šilumos ūkį valdyti perims Savivaldybės įmonė „Telšių šilumos tinklai“; ūkiui išnuomoti skelbs konkursą; pratęs sutartį su UAB „Litesko“.

Valdantieji oponavo… valdantiesiems
Tarybos posėdyje svarstytas klausimas dėl rajono 2015 metų vietinės reikšmės kelių (gatvių) priežiūros ir plėtros objektų sąrašo patvirtinimo. Sprendimo projektą pristatė Verslo, ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas Rimantas Adomaitis. Jis pastebėjo, kad nėra tinkamos metodikos ir neaišku, kaip sąrašas atsiranda ir kas jį sudaro. Siūlyta numatyti perspektyvas bent jau penkeriems metams.  Meras Vytautas Kleiva oponavo pirmininkui ir patikino, kad yra metodika, pagal kurią kasmet sudaromas sąrašas, yra gyventojų prašymai.
Valdemaras Ramšas sakė intensyviai ieškojęs Kalnėnų gatvės, kurią žadama tvarkyti, tačiau jos neradęs. Politikas klausė, kas atsitiko, kodėl „tokį nemažą pinigą“ ten reikia dėti? V.Kleiva aiškino, kad gatvę tvarkyti būtina norint pritraukti investitorių.
Valdantiesiems priklausantis socialdemokratas Sigitas Motuzas „persimetė“ opozicijos pusėn ir išrėžė: „Praėjusiais metais buvo iškilę ginčai, šiemet praktiškai nieko nepakeitėme. Aš turėčiau daug klausimų, tačiau, kaip Tarybos narys, neturėjau jokios progos pasisakyti. Komisiją sudarė? Atsisėdo du direktoriai ir sutvarkė. Kaip žmogui pasakyti, kada bus tvarkoma Žarėnų gatvė? Jau dešimt metų —  dvi Tarybos kadencijos — praėjo, kaip žadama išasfaltuoti, bet kaip buvo žvyras — taip ir tebėra. Gyventojai sako: „Ai, čia negyvena įtakingų žmonių — tai niekas mūsų gatvės ir netvarkys“. Aš balsuosiu prieš, nes sąrašas, manau, labai subjektyvus. Vieną kartą numatykime bent jau kadenciją į priekį dešimt gatvių, tada žmogus žinos, ko tikėtis, nes dabar jokio plano — susėdo trijulė ir sutvarkė“. Tvarkietis Danielius Rupšys pasidžiaugė, kad S.Motuzas supranta gyventojų lūkesčius ir prisideda prie opozicijos.

Meras sutaupė 10 eurų
Atsisveikindami politikai „dosniai“ apdovanojo seniūnaičius — už jų triūsą bus kas ketvirtį atseikėta po 20 eurų kanceliarinėms prekėms, telefono išlaidoms apmokėti ir panašiai. Liūdna žinia Pavandenės  mokyklai — daugumos Tarybos narių sprendimu ji nuo šių metų rugsėjo 1-osios bus likviduota. Sprendimui nepritarė vienintelis  Egidijus Kaubrys.
Patvirtinta mero ataskaita. Iš jo veiklai skirtų 10 tūkst. 426 eurų nepanaudoti liko net 10 eurų! Visa kita išleista svečiams priimti, dovanoms, gėlėms ir apdovanojimams. Savivaldybės administracijos direktoriaus Sauliaus Urbono veikla taip pat patvirtinta, jai pritarė visi posėdyje dalyvavę tarybos nariai, išskyrus D.Rupšį, kuris pasišalino po pertraukos, paliko balsavimo kortelę ir iki posėdžio pabaigos nebepasirodė.