Tvarkiečių akmenys į valdančiųjų daržą

Savivaldybės tarybos partijos Tvarka ir teisingumas frakcijos nariai  surengė savo pirmąją žurnalistams spaudos konferenciją. Frakciją  sudaro keturi nariai: Almantas Lukavičius, Irena Skernevičiūtė, Danielius  Rupšys, Valdemaras Ramšas. A.Lukavičius nėra šios partijos narys,  tačiau pagal jos sąrašą buvo išrinktas į Savivaldybės tarybą.

Alvydas Ivoncius

Bijo veiklios Antikorupcijos komisijos
Spaudos konferenciją pradėjęs frakcijos pirmininkas D.Rupšys sakė, kad  tvarkiečiai nori apžvelgti valdančiųjų veiklą pastaraisiais mėnesiais.  Pasak D.Rupšio, valdantieji nesugeba atsakyti net į paprasčiausius  klausimus, kokie iškilo paskutiniajame Savivaldybės tarybos posėdyje.  Mat buvo pateikti sprendimai dėl mero ir jo pavaduotojo atostogų.  Tačiau Tarybos nariams nesugebėta paaiškinti, kiek dienų atostogų turi  meras ir jo pavaduotojas.
Valdantieji norėjo sudaryti Antikorupcijos komisiją iš frakcijų, o ne  partijų atstovų. Tokiu būdu komisijos nariais nebūtų galėję tapti  Liberalų sąjūdžio atstovai bei Algirdas Bacevičius.
Vis tik Taryboje  galiausiai priimtas kitoks sprendimas: neužkertantis kelio  liberalams ir A.Bacevičiui tapti komisijos nariais.
Pasak D.Rupšio, į Antikorupcijos komisiją įtraukti seniūnaičiai.  Tačiau visuomenės atstovai šiai komisijai nebuvo renkami apklausos  būdu. Tiesiog rajono seniūnaičiai nusprendė, kas iš jų turėtų  atstovauti komisijoje. Tokiu būdu valdantiesiems pavyko į komisiją  „prastumti“ savo partijų atstovus.

Priedai — gausūs, investicijos — menkos
A.Lukavičius priminė, kad valdantieji vienbalsiai patvirtino priedus  nė nepradėjusiems naujoje kadencijoje dirbti Savivaldybės  administracijos vadovams, stipriai išaugo mero ir jo pavaduotojo alga.  Tačiau nesugebama spręsti aktualių rajono problemų, tokių, kaip miesto  šilumos ūkio reikalai. Valdantieji nusprendė, kad miesto šilumos ūkį  reikėtų išnuomoti. Pasak V.Ramšo, tai neteisingas sprendimas. Tarybos  nario manymu, Savivaldybė turėjo pirma susigrąžinti šilumos ūkį, o  paskui spręsti, ką toliau daryti. A.Lukavičius pastebėjo, kad  Savivaldybės įstaigos, veikiančios mieste, daugiausia įsiskolinusios  kaip tik šilumos energijos tiekėjui, o tai komplikavo galimybę  perimti šilumos ūkį. I.Skernevičiūtė sakė, kad Regioninėje Telšių  ligoninėje vadovams mažinami atlyginimai, jei auga skolos. Tačiau  tokios sistemos nėra kitose Savivaldybės įstaigose.
A.Lukavičiaus teigimu, stambesnius projektus investicijoms gauti  suskaičiuoti pakanka vienos rankos pirštų. Investicijų srityje  dabartinių rajono vadovų veikla — vangi. Štai seniai kalbama apie  vaistų laboratorijos statybą, tačiau kol kas nieko nevyksta. „Nėra nė  vieno stambesnio investuotojo“,— pareiškė A.Lukavičius.

Klaidas nustatė teismas
A.Lukavičius negailėjo kritikos Savivaldybės administracijai dėl  organizuojamų viešųjų pirkimų konkursų. Viešųjų pirkimų tarnyba bei  teismas pripažino, kad Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazijos pastato  rekonstrukcijos statybos darbų konkurso sąlygos buvo netinkamos. Pasak  A.Lukavičiaus, panašios ir „Ateities“ pagrindinės mokyklos pastato  rekonstrukcijos konkurso sąlygos. Tarybos narys spėjo, kad taip  Savivaldybės administracija padarė dėl nesugebėjimo ar kitokių tikslų.  Tačiau tai ne vieninteliai Savivaldybės administracijos nesugebėjimo  tinkamai surengti konkursus atvejai. Štai pusę metų perkamos  projektavimo paslaugos. Net keturis kartus Viešųjų pirkimų tarnyba  nurodė taisyti konkurso sąlygas.
Tarybos nariams pateiktas klausimas apie žmonių įdarbinimą  Savivaldybės įstaigose. Sklinda kalbos, kad įstaigų vadovai be  valdančiosios koalicijos palaiminimo net valytojų priimti negali.  D.Rupšio manymu, tokiose kalbose gali būti tiesos. O A.Lukavičius  valdančiąją koaliciją įvardijo „partine įdarbinimo agentūra“.
A.Lukavičius sakė, kad valdantieji kiek daugiau nei per šimtą savo  veiklos dienų net nesugebėjo parengti valdančiosios koalicijos  programos. Kitaip sakant, valdančioji koalicija veikia neprisiėmusi  įsipareigojimų rajono visuomenei.