Po aplaidaus tyrimo — gluminantys Telšių policijos „teisiniai atradimai“

Įdomių Šiaulių prokurorų „teisinių atradimų“ buvome aptikę, rašydami apie skandalingas „Telšių autobusų parko“ nekilnojamojo turto pardavimo ir turistinio autobuso nuomos istorijas. Apibendrinant galima manyti, kad nutarimus rašė ne prokurorai, o advokatai. Šiame straipsnyje nekartosime šių „Kalvotosios Žemaitijos“ skaitytojams žinomų istorijų, bet pratęsime tyrimą dėl dviejų sklypų, esančių Luokės gatvėje, priešais dabar statomą prekybos centrą „LIDL“.

Alvydas Ivoncius

To paties „plano“ tąsa
2013 metų balandžio mėnesį Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) Telšių skyriaus vedėjas priėmė sprendimą dėl dviejų žemės sklypų, esančių Luokės gatvėje, netoli „Telšių autobusų parko“ teritorijos, pardavimo aukciono būdu. Atkreipkite dėmesį: tų pačių metų vasario ir kovo mėnesių sprendimais Telšių rajono savivaldybė nutarė parduoti UAB „Telšių autobusų parkas“ nekilnojamąjį turtą Luokės gatvėje. Turtas buvo parduotas kaip tariamam viso turto bendraturčiui Gintarui Sankauskui. Šis įsigytą „Telšių autobusų parko“ turtą perpardavė UAB „LIDL“, tik, aišku, gerokai brangiau. Remiantis Šiaulių apygardos prokuratūros surinkta medžiaga, nesunku nustatyti, kaip intensyviai ir kryptingai buvo ruošiamasi įmonės turtą parduoti G.Sankauskui, kuris jau buvo sudaręs preliminarią sutartį su UAB „LIDL“. Savivaldybės vadovai uoliai stengėsi sudaryti kuo palankesnes sąlygas G.Sankauskui įsigyti valdiškos įmonės turtą.
NŽT Telšių skyriaus sprendimas parduoti aukcione du sklypus, manytume, taipogi buvo susijęs su „LIDL“ prekybos centro reikalais. Mat tarp vietos statyti prekybos centrui ir Luokės gatvėje buvo ilgoka, tačiau siaura juosta nuo šaligatvio link būsimos statybos vietos. O per vieną tų sklypų reikėjo įsirengti įvažiavimą prie prekybos centro ir automobilių aikštelę.
Taigi NŽT nusprendė surengti aukcioną. Jame pageidavo dalyvauti tas pats skaitytojams jau gerai žinomas G.Sankauskas, UAB „LIDL“, dar vienas fizinis asmuo. Matyt, nesitikėta, kad aukcione dalyvaus UAB „Versuva“.

Aukcione „nukirto kozirius“
Tiesą sakant, tie sklypai mažai kam naudingi. Juk jie įsiterpę tarp Luokės gatvės ir gretimų teritorijų bei pastatų labai siaura juosta: čia tikrai naujų namų nestatysi. Tinka nebent aikštelėms. Gali būti, siekta, kad G.Sankauskas ar „LIDL“ įsigytų šiuos ne itin paklausius sklypus, o kaina neturėjo būti didelė. Visas kortas sumaišė aukcione pageidavusi dalyvauti UAB „Versuva“. Dėl antrojo sklypo, esančio toliau link „Statoil“ degalinės, arši kova nevirė: nesunkiai laimėjo „Versuva“. Tačiau štai sklypas priešais tuo metu numatomo statyti „LIDL“ prekybos centrą buvo visai kas kita. Ilgokai aukcione grūmėsi G.Sankauskas ir UAB „LIDL“. Už 20 arų sklypą kaina bent jau Telšių mastais pakilo vos ne iki kosminių aukštumų, G.Sankauskas nebesiūlė daugiau ir laimėjo „Versuva“, pasiūliusi 571 tūkst. litų.
Įdomu tai, kad vienas svarbiausių „Telšių autobusų parko“ nekilnojamojo turto pardavimo „herojų“ G.Sankauskas dar 2013 metų gegužės 17 dieną kreipėsi į Telšių rajono savivaldybės administraciją dėl šio aukciono sustabdymo. Šiaip jau vangoka Savivaldybės administracija šįsyk reagavo labai operatyviai. Tą pačią dieną buvo parengtas raštas NŽT Telšių skyriui dėl aukciono sustabdymo. Bet Savivaldybės administracijos raštą NŽT gavo tik gegužės 20 dieną. Juk įdomu: kaip tik aukciono dieną! Ne mažiau įdomu ir tai, kad 2013 metų balandžio 10 dienos raštu Savivaldybės administracija raštu kreipėsi į NŽT Telšių skyrių dėl tų dviejų sklypų … pardavimo aukciono būdu. Taigi Savivaldybės administracija ir G.Sankauskas rūpinosi, kad abu skypai būtų parduoti aukcionų būdu. Pareiškus norą aukcione dalyvauti „Versuvai“, G.Sankauskas ir Savivaldybės administracija sukruto rūpintis, kad aukcionas neįvyktų. Be to, G.Sankauskas, tačiau tik aukciono dieną, pateikė NŽT Telšių skyriui prašymą dėl servitutų parduodamame sklype nustatymo. Tarsi anksčiau buvo neaišku, kad servitutai reikalingi norint įrengti įvažiavimą iš Luokės gatvės prie būsimo prekybos centro. Tie servitutai, manytume, būtų nerūpėję, jei ne dar vienas aukciono dalyvis — „Versuva“. O kas bus, jei ji laimės aukcioną?

Valstybei nereikia pinigų?
Panašu, iš anksto valdiškose kontorose palaimintas su prekybos centru susijęs sklypų pardavimo planas susidūrė su nenumatyta aplinkybe — „Versuvos“ dalyvavimu. Planas galėjo žlugti. Laimėjus „Versuvai“, NŽT Telšių skyrius 2013 metų birželio 6 dieną priėmė keistą sprendimą: pranešė aukciono laimėtojui, kad sutartys nebus pasirašomos. Užtat skyriaus vedėjas netrukus priėmė sprendimą dėl servitutų parduotuose sklypuose įregistravimo. Keistoka: valstybei nereikia beveik 600 tūkst. litų už du vos ne trisdešimties arų sklypelius? Valdininkai nėrėsi iš kailio, kad valstybė šių pinigų negautų. O kodėl?
Juk matome tokią tendenciją: aktyviai ir palankiai dirbta G.Sankausko ir „LIDL“ naudai. Beje, kaip ir „Telšių autobusų parko“ nekilnojamojo turto pardavimo atveju. Tačiau „Versuva“ nebuvo linkusi pasiduoti. Bendrovė kreipėsi į teismą. Šiaulių apygardos teismas jos ieškinio netenkino. Bendrovė prašė įpareigoti NŽT Telšių skyrių pasirašyti sutartį dėl sklypų pardavimo. Lietuvos apeliacinis teismas priėmė visai priešingą sprendimą, reaguodamas į „Versuvos“ apeliacinį skundą. Teismas panaikino NŽT Telšių skyriaus vedėjo įsakymą dėl sklypų nepardavimo aukciono būdu. Beje, NŽT teismui aiškino esą aukciono, kurį pati surengė, rezultatus būtina panaikinti dėl viešojo intereso. O iš tikrųjų, manytume, tai „LIDL“ ir G.Sankausko interesas, kurį patenkinti stengėsi NŽT Telšių skyrius bei Telšių rajono savivaldybės administracija. Apeliacinis teismas pareiškė: „Viešasis interesas minėtoje situacijoje lemia ekonomišką ir racionalų valstybės turto naudojimą. Turto perdavimas neatlygintinai juo naudotis nėra tinkamiausias turto panaudojimo būdas esant galimybei sudaryti atlygintiną sandorį“.
G.Sankauskas (ne „LIDL“) Apeliacinio teismo nutarimą apskundė Lietuvos Aukščiausiajam Teismui. Byla bus nagrinėjama šio mėnesio pabaigoje.

Areštuotame sklype klesti savivalė
„Versuva“ teisme pasiekė, kad sklypai parduoti aukciono būdu Luokės gatvėje būtų areštuoti ir taikomos laikinosios apsaugos priemonės. Tačiau teismo sprendimas nebuvo vykdomas, nes sklypuose vyko statybos darbai: buvo tiesiamos požeminės komunikacijos, įrenginėjama aikštelė. Pažeidimus fiksavo antstolis.

(Bus daugiau)

Nuotraukoje: Ginčas verda dėl sklypo, esančio priešais statomą „LIDL“ prekybos centrą. Už sklypą buvo pasiūlyta daugiau nei pusė milijono litų, bet valdininkai nusprendė … valstybei pinigų nereikia. Valdininkai veržiasi šį sklypą atiduoti už dyka.