Valdininkų ir policijos „Operacija „Aštuonios tonos“

Teisinėje ir demokratinėje valstybėje turėtų viešpatauti vertybių lygiateisiškumas. Pavyzdžiui, paprasto piliečio teisės negali būti didesnės ar mažesnės nei, sakykim, lietuviško milijardieriaus. Niekam negali būti sudaromos išskirtinės sąlygos arba jos kam nors išskirtinai ribojamos. Kaip šie esminiai principai pažeidinėjami Telšių rajone, kaip politikai kerštauja, o šiose apgailėtinose akcijose įsivelia net policija, skaitykite šiame straipsnyje.

Alvydas Ivoncius

„Pagerino saugų eismą“
Rašėme, kad nuimti Rainių Mastupio gatvėje stovėję kelio ženklai 314, riboję sunkesnio nei aštuonios tonos transporto eismą. Gatvė daugiausia išasfaltuota pačių gyventojų lėšomis. Čia gyvena žinomas rajono verslininkas Vytautas Banys. Tikriausiai jis daugiausiai skyrė pinigų gatvei išasfaltuoti.
Gatve pradėjo zuiti sunkvežimiai, vežantys juodžemį, žvyrą, ekskavatorius. Kadangi buvo pažeidinėjamos Kelių eismo taisyklės, kreiptasi į Telšių apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą. Netrukus sunkiasvorio transporto eismą riboję ženklai nuimti. Viešvėnų seniūnas Petras Varnelis su Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnu Pauliumi Zaramba nutarė, kad šiuos ženklus reikia nuimti siekiant „užtikrinti saugų eismą“. Tokia frazė įrašyta kelių apžiūros akte. „Kalvotoji Žemaitija“ Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato paklausė, kaip kelio ženklų pašalinimas užtikrins saugų eismą, tačiau į klausimą nebuvo atsakyta. P.Varnelis mums aiškino esą neturėjęs kito pasirinkimo, kaip nuimti kelio ženklus, kadangi tai įpareigojo padaryti policija. Vis dėlto kelių apžiūros aktas nėra įpareigojantis dokumentas. Antra vertus, nuimti kelio ženklus 314 nutarė pats P.Varnelis kartu su P.Zaramba.

K.Gusarovas ir policija apsijuokė
Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Kęstutis Gusarovas vienam Rainių gyventojui raštu pranešė štai ką: „Informuojame, kad kelio ženklas, draudžiantis transporto priemonių, kurių masė viršija 8 tonas Rainių kaime, Mastupio gatvėje, buvo įrengtas nesuderinus su Telšių apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu, todėl buvo pašalintas“. Taigi, anot K.Gusarovo, kelio ženklas buvo pastatytas nelegaliai. Tas pats aiškinta Saugaus eismo komisijoje, kai buvo svarstomas Mastupio gatvės gyventojų prašymas grąžinti minėtus kelio ženklus. Komisijoje Savivaldybės administracijos Kaimo plėtros skyriaus vedėjas Albinas Slavinskas įrodinėjo, kad šis kelio ženklas trukdo ūkininkams. Viena Rainių seniūnaitė V.Baniui atrėžė esą gal šis jau nori ir gatvę privatizuoti. Rainių bendruomenės pirmininkė Rūta Jonušienė irgi numojo ranka į Mastupio gatvės žmonių prašymą bei pritarė, kad kelio ženklas nereikalingas. P.Varnelis, aišku, antrino: tokio kelio ženklo Mastupio gatvėje nereikia. Saugaus eismo komisija taip pat nepritarė Mastupio gatvės gyventojų prašymui pastyti gyvenamosios zonos kelio ženklą.
„Kalvotojai Žemaitijai“ Telšių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas pranešė štai ką: „Informuojame, kad Rainiuose, Mastupio g., kelio ženklas buvo nuimtas ne todėl, kad taip nusprendė Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyriaus veiklos organizavimo ir prevencijos grupės vyresnysis specialistas P. Zaramba ar Viešvėnų seniūnas P.Varnelis, o todėl, kad minėtas kelio ženklas buvo įrengtas nesuderinus su Kelių policija, kaip to reikalauja Lietuvos kelių įstatymo 13 str. 1 d. Už techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimą, nesuderinus su policija, yra numatyta atsakomybė pagal LR ATPK 1451 str. 2 d.“
Telšių rajono savivaldybės administracija bei Telšių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas — valstybės institucijos, o ne šiaip kokie diskusijų klubai. Jei teigia, kad kelio ženklas buvo nuimtas, kadangi nesuderintas su policija, matyt, žino, ką sako.
O štai „Kalvotoji Žemaitija“ gavo dokumentą, įrodantį kad kelio ženklas 314, stovėjęs Mastupio gatvėje, Rainiuose, buvo suderintas su Telšių rajono policijos komisariato VP Eismo priežiūros poskyrio AAVG specialistu-inspektoriumi Jonu Siebu 2007 metų gegužės 5 dieną.
Vadinasi, pasitvirtino ankstesnis mūsų spėjimas, kad galbūt suderinimo dokumentų kažkodėl nelabai ieškota. Mes turime schemą, kurioje įrašyti pageidaujamų pastatyti Mastupio gatvėje ženklų numeriai 329 (riboja greitį), 314 (riboja transporto priemonių masę su kroviniu ar be jo). Schema patvirtinta antspaudu: „Suderinta. Telšių r. PK VP Eismo priežiūros poskyrio AAVG specialistas-inspektorius Jonas Siebas“. Įrašyta data, ranka pasirašęs J.Siebas. Dar yra prierašas: „Ženklus įrengti laikantis Lietuvos Respublikos standarto“.

Visi kratosi kaltės
Paklausėme K.Gusarovo, ar Savivaldybės administracija turi policijos raštišką patvirtinimą, kad ženklas nebuvo suderintas. K.Gusarovas tiksliai neatsakė, mat jo raštą Rainių gyventojui ruošė valdininkas Laimonas Vėlavičius. Paskambinom ir jam, tačiau atsiliepė valdininko kolega Artūras Stirbys ir maloniai pasisiūlė padėti. Pasirodo, raštiško patvirtinimo Savivaldybės administracija neturi, tačiau, kad ženklas nebuvo suderintas su policija, žodžiu pranešė jau minėtas pareigūnas P.Zaramba. O šis „Kalvotajai Žemaitijai“ pareiškė esą nieko panašaus Savivaldybės administracijos valdininkams nesakęs. Dar daugiau: jie policijos nė neklausę, ar ženklas suderintas. Pasirodo, P.Zaramba pats paklausęs P.Varnelio apie šį ženklą. P.Varnelis pasakęs, kad seniūnija jokių suderinimo dokumentų neturi.
Taigi Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas K.Gusarovas kuo ramiausiai savo rašte teigė, kad ženklas nebuvo suderintas su policija, todėl nuimtas. „Kalvotajai Žemaitijai“ Telšių apskrities vyriasiasis policijos komisariatas pranešė tą patį. O kuo rėmėsi valdininkai ir policininkai, nustatydami ženklo nesuderinimo faktą? Pasirodo, niekuo. Tiesiog nusprendė: ženklas nebuvo suderintas su policija.
P.Zaramba mums aiškino esą policijoje kelio ženklų suderinimo dokumentai saugomi tik penkerius metus. Jei taip, policija negalėtų nei patvirtinti, nei paneigti, kad su ja buvo suderinti maždaug 98 procentai visų rajone esančių kelio ženklų: juk dauguma jų pastatyti senokai. Vadovaujantis tokia dokumentų nesaugojimo „logika“, nesunku būtų įrodyti, kad daugybė kelio ženklų nėra suderinti.

Kyšo kerštautojų ausys
Visgi esama įtarimo, kad šis transporto priemonių svorį ribojęs ženklas nuimtas ne todėl, kad neva „ne vietoje“ stovėjo. Verslininko V.Banio įmonės sukūrė rūpesčių neskaidrią veiklą pamėgusiems Savivaldybės vadovams. Būtent „Versina“ kreipėsi į teismą dėl neskaidrių Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazijos pastato rekon-strukcijos konkurso sąlygų. Teismas pripažino, kad konkurso sąlygos buvo diskriminacinės. Kita įmonė „Versuva“, kaip rašėme, dalyvavo dviejų sklypų, esančių Luokės gatvėje, pardavimo aukcione ir tai neleido „suinteresuotiems asmenims“ valdiško turto įsigyti pusvelčiui.
Gali būti, kelio ženklo Mastupio gatvėje pašalinimas yra kerštas V.Baniui.
Kita vertus, negali būti vienai žmonių grupei sudaromos vienokios, kitai — kitokios sąlygos. Transporto priemonių eismą ribojančių ženklų pilni keliai Telšių prieigose. Kažkodėl nuo sunkiasvorio eismo miesto gatves saugome, o kaimų — ne. O juk miesto asfaltuotų gatvių pagrindai kur kas tvirtesni nei miestelių.
Viešvėnų seniūno P.Varnelio dviveidystę įrodo štai toks faktas. Viešvėnų Viešvės gatvėje stūkso kelio ženklas „Gyvenamoji zona“. O kuo ši gatvė skiriasi nuo rainiškės Mastupio? Niekuo.
Telšiuose Aukštosios gatvės pradžioje bei Žaliojoje gatvėje ties architekto Algirdo Žebrausko namu taipogi pastatytas kelio ženklas „Gyvenamoji zona“. Kodėl: gal ten yra mokykla, vaikų darželiai, daugiabučiai? Ne. Tiesiog ten yra įsikūrę minėtas architektas bei nuomojamose patalpose renkasi rajono darbiečiai. Toks pat ženklas yra ir Varniuose niekuo ypatingu neišsiskiriančioje gatvelėje.
Aiškiai matome, kad pažeidžiami lygiateisiškumo principai. Ir šį teiginį galima papildyti daugybe kitų faktų. Pavyzdžiui, prie visų į Degaičius vedančių kelių pastatyti sunkesnio nei aštuonios tonos transporto priemonių eismą draudžiantys ženklai. O kodėl? Paklausėme Degaičių seniūno Antano Kontrimo. Jis paaiškino paprastai: sunkioji technika niokojo gatvių dangą, kadangi jos asfaltuotos seniai, neįrengus tvirtų pagrindų. A.Kontrimo iniciatyva apsaugoti gatvių dangą pagirtina: taip turi elgtis tikras savo seniūnijos šeimininkas. P.Varnelį tokiu vargu ar pavadinsi: juk Rainių Mastupio gatvės gyventojai bijo, kad bus suniokotas asfaltas.
Štai tegu K.Gusarovas su savo vadovaujama Saugaus eismo komisija viešai atsako, kodėl vienur gali būti tokie ženklai, o kitur — ne.

Nuotraukoje: Rainių Mastupio gatve vežami net sunkiasvoriai ekskavatoriai. Asfalto danga ilgai netvers.