Karalius mirė. Tegyvuoja karalius! Laikinasis meras — Petras Kuizinas

Šiurpinantis Telšių rajono savivaldybės administracijos ir Tarybos elgesys — vos palaidoję šviesaus atminimo merą Vytautą Kleivą ir tik pakilę nuo gedulingų pietų stalo, toje pačioje salėje, kur velionis  buvo pašarvotas, politikai suskubo rinkti naują  rajono vadovą. Telšių rajono savivaldybės juristo  Edmundo Vaitkevičiaus teigimu, taip esą privalėjo pasielgti dėl Tarybos nustatyto reglamento.

Donata Kazlauskienė

Alvydas Ivoncius

Posėdyje klestėjo painiava
Neeiliniame Tarybos posėdyje dalyvavo 23 nariai, Seimo narys Valentinas Bukauskas, Vyriausybės atstovas Remigijus Macas, kiti garbūs svečiai. Posėdis sušauktas dėl staiga mirusio Telšių rajono mero V.Kleivos. Svarstyti du klausimai: sudaryti balsų skaičiavimo komisiją ir atšaukti Petrą Kuiziną iš kasmečių atostogų bei pavesti jam laikinai eiti Telšių rajono savivaldybės mero pareigas.
Posėdžiui pirmininkavo vyriausias Tarybos narys Kajatonas Šliogeris. Neplanuotas politikų susitikimas labiau priminė šurmulį ir darbinę netvarką negu sistemingą procesą. Pradėjęs posėdį, K.Šliogeris apie V.Kleivą pasakė daug gerų žodžių, minėjo, kad jis nusipelnė ne tik išskirtinio dėmesio, šilumos ir jautrumo, bet ir didelės pagarbos. Pirmininkas paprašė kolegų Tylos minute pagerbti velionį. Tačiau K.Šliogeriui nelabai sekėsi vadovauti posėdžiui ir jam „sufleravo“  Savivaldybės administracijos direktorius Saulius Urbonas. Taigi kas kam vadovauja: Taryba S.Urbonui ar S.Urbonas Tarybai?
Neaišku, kodėl Tarybos posėdyje kilo painiava net renkant balsų skaičiavimo komisiją, tačiau per vargus į ją galiausiai išrinko socialdemokratą Sigitą Mikalauską, darbietį Rimantą Adomaitį ir tvarkietį Valdemarą Ramšą.
Prieš svarstant antrąjį klausimą, Tarybos narys Algirdas Bacevičius pasiūlė jį išskaidyti: pirmojoje dalyje balsuoti už tai, kad būtų atšauktas vicemeras P.Kuizinas iš kasmečių atostogų, o antrojoje — pavesti laikinai eiti rajono mero pareigas, bet nebūtinai P.Kuizinui. A.Bacevičiaus  pasiūlymo politikai nepaisė.

Neišmanėliai politikai patys apsijuokė
Tuomet nenurimo ir kita Tarybos narė — liberalė Jolanta Rupeikienė. Ji, nors ir neužtikrintai, tačiau priminė kolegoms politikams, jog laikinuoju meru gali būti bet kuris Tarybos narys. „Visur taip rašė, ir laikraščiuose skaičiau“,— pasakė ji. Politikės pasakymą palydėjo neišmanėlių Tarybos narių juokas, nors liberalė buvo teisi.  
„Kalvotajai Žemaitijai“ Savivaldybės administracijos Juridinio,  personalo ir dokumentų valdymo skyriaus vedėjas Edmundas Vaitkevičius  sakė, kad Tarybos nariai laikinuoju meru galėjo paskirti bet kurį  Tarybos narį, o ne vien P.Kuiziną. Savivaldybės administracija pateikė  pasiūlymą dėl pavedimo P.Kuizinui eiti mero pareigas, tačiau  politikams niekas nedraudė priimti kitokį sprendimą.  
Pasak P.Vaitkevičiaus, posėdis paskirti laikinajam merui turėjo būti  sušauktas pirmąją darbo dieną po to, kai dėl nuo jo nepriklausančių  priežasčių tiesiogiai išrinktas meras nebegalėjo eiti savo pareigų.  E.Vaitkevičiaus manymu, posėdžio sušaukimas ne pirmadienį, o  antradienį būtų nustatytos tvarkos pažeidimas, tačiau ne esminis:  vargiai kas dėl to priekaištautų. O mums belieka pridurti: Tarybos  nariai būtų turėję laiko rimčiau pamąstyti, kas galėtų tapti  laikinuoju meru.
Kita vertus, valdantieji, kai itin nori, nelabai paiso formalumų.
O kodėl nerinko laikinojo mero iš likusių 26 Tarybos narių, atsakymas,  matyt, gali būti šitoks: laikinasis meras negali turėti pavaduotojo.  Tokiu atveju P.Kuizinas galėjo likti be darbo ir tapti Darbo biržos  klientu. Greičiausiai valdantieji, norėdami P.Kuiziną apsaugoti nuo  bedarbio dalios, nusprendė jam pavesti eiti mero pareigas. Tačiau  įmanoma ir kitokia versija: socialdemokratai, nors jų Taryboje net  devyni, neturi tinkamo asmens mero pareigoms.
Beje, kas nutiktų, jei P.Kuizinas sunegaluotų? Pasak E.Vaitkevičiaus,  kol laikinasis meras sirgtų, Tarybos nariai privalėtų išsirinkti …  kitą laikinąjį merą.
E.Vaitkevičiaus manymu, teisės aktuose ne viskas numatyta. Juk  P.Kuizinas turės atlikti mero pareigas, tačiau jam nepadės  pavaduotojas, nes jo paprasčiausiai tokioje situacijoje būti negali. Pasirodo, P.Kuizinas negalės turėti ir patarėjų. V.Kleivos komandoje  dirbo dvi patarėjos. Taigi P.Kuizinui teks pačiam užsiimti gausybe organizacinių smulkmenų, kurias anksčiau merui tvarkydavo patarėjos.

Tvarkiečiai puolė į valdančiųjų glėbį
Savivaldybės administracija, kaip visada, akivaizdu, pergudravo „etatinius rankų kilnotojus“ Tarybos narius ir pateikė svarstyti tik vieną klausimą iš dviejų dalių: atšaukti vicemerą iš atostogų ir paskirti jį laikinuoju meru. Kilus sumaiščiai ir tarp Tarybos narių, ir tarp žurnalistų, Vyriausybės atstovas R.Macas žurnalistams pašnibždomis patvirtino, jog teisiškai Administracija nenusižengė pateikdama tokį siūlymą, tačiau, nenorėdami P.Kuizino matyti laikinuoju meru, Tarybos nariai turėjo parodyti savo galią ir paprieštarauti.
Iš 23 Tarybos narių už P.Kuizino kandidatūrą pasisakė 20 politikų, vienas A.Bacevičius prieštaravo, J.Rupeikienė susilaikė, o pats P.Kuizinas nusišalino. Vicemerą palaikė ir tvarkiečiai, pasiskelbę  esantys opozicijoje.
Kukliais aplodismentais pasveikintas naujasis meras. „Norėčiau išlaikyti tai, ką sukūrė velionis V.Kleiva ir toliau tęsti pradėtus darbus, kurie buvo iki tam tikrų aplinkybių“,— pasakė P.Kuizinas.  
Opozicijoje esančio Tarybos nario tvarkiečio Valdemaro Ramšo pasiteirauta, kaip jis vertina Tarybos sprendimą eksvicemerą paskirti laikinuoju meru? „Tai vertinu kaip būtinybę, apspręstą Vietos savivaldos įstatymo. Po visų įvykių, manau, tai buvo logiškiausias sprendimas. Vietos savivaldos įstatymą galima interpretuoti įvairiai. Mano interpretacija tokia: kadangi meras buvo išrinktas žmonių, o vicemeras Tarybos jau anksčiau išrinktas slaptu balsavimu, tai nieko blogo nematau paskirti jį laikinuoju meru. Jeigu būtume anksčiau vicemero neišsirinkę, tuomet jau galėtų sakyti, kad sprendimas turėjo būti kitoks. O šiuo atveju skuba buvo reikalinga. Kalbant apie laikinojo mero darbą, norisi tikėti, kad jis išlaikys tęstinumą, kaip pats sakė. O kiek tinkamas tas tęstinumas bus — žiūrėsim, jei reikės, užaštrinsime vietas, kurios ne visai geros“, — sakė V.Ramšas.  Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) vadovas Zenonas Vaigauskas pranešė, kad nauji savivaldos vadovo rinkimai Telšiuose vėliausiai gali įvykti   2016 metų pradžioje. Nauji mero rinkimai turi būti surengti per pusę metų nuo laiko, kada nutrūksta buvusio mero įgaliojimai. Z.Vaigausko teigimu, preliminariai mero rinkimai Telšiuose galėtų vykti sausio 10 arba sausio 17 dienomis. Vis dėlto po posėdžio kalbintas V.Bukauskas vylėsi, jog Žemaitijos sostinė naują vadovą jau turės iki šv.Kalėdų. „Norėčiau, kad būtų įmanoma spėti rinkimus suruošti dar lapkritį, o didžiąsias metų šventes pasitiktume su nauju vadu“,— sakė Seimo narys.