Išlydėti Telšių abiturientai

Praėjusią savaitę visos trys Telšių miesto gimnazijos atsisveikino su savo abiturientais. Praeityje liko mokyklos suolas, kreiduota lenta, ateityje — nauji lūkesčiai ir viltys, karjeros galimybės, daugeliui ir nepamirštami nuotykių kupini studijų metai.

Donata Kazlauskienė

Pirmoji mokyklos brandos atestatus įteikė „Džiugo“ gimnazija, antrieji — Vincento Borisevičiaus gimnazijos bendruomenė, sėkmės gyvenimo kelyje praėjusią savaitę savo ugdytiniams palinkėjo ir Žemaitės gimnazija.
Už „Džiugo“ ir Vincento Borisevičiaus gimnazijų mokinius skirtingomis dienomis aukotos šv.Mišios. Ten pat baigusiems įteikti ir brandos atestatai. Jaunuolius sveikino ir gero gyvenimo kelio linkėjo gimnazijų direktoriai Mindaugas Sabaliauskas bei Robertas Ežerskis. Savo mokyklos abiturientus taip pat pasveikino ir „Džiugo“ gimnazijos prezidentas Justas Meškys.
Už Vincento Borisevičiaus gimnazistus šv.Mišias aukojęs prelatas Juozas Šiurys linkėjo: „Statykite gyvenimo pagrindą ant tvirtų pamatų, padedami Kristaus. Statykite ne ant garbės, ne ant pinigų. Prašome Dievo, kad Jūs būtumėt laimingi ir tegul Dievas stiprina Jūsų laimės namą statyboje“. Abiturientai J.Šiuriui iškilmingai įteikė simbolinę gėlių puokštę, degančią žvakę, duonos kepalą, Naująjį testamentą, atnešė brandos atestatus.
Sveikinimo kalbą mokiniams sakė Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Daiva Mizgerienė. Šiemet išleista jubiliejinė — 25-oji abiturientų laida. „Džiugo“ gimnazija atsisveikino su 41-ąja laida.
Žemaitės gimnazijos abiturientai rinkosi savo mokyklos salėje. Mokyklos bendruomenė kartu su mokytojais ir tėveliais išlydėjo 94-ąją gimnazistų laidą. Nuo abiturientų veido neišnyko šypsena, visi džiaugėsi baigtu svarbiausiu gyvenimo etapu ir netrukus žengs pirmuosius savarankiško gyvenimo žingsnius.
Šiemet iš 11 laikytų valstybinių brandos egzaminų Telšių rajono bendrojo ugdymo mokyklų abiturientų aštuonių egzaminų išlaikymo procentas didesnis negu Lietuvoje. Telšių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vyr.specialistė Irena Petrauskienė žurnalistams sakė, kad tiek  praėjusiais, tiek šiais metais rajono abiturientai visus mokyklinius egzaminus (lietuvių kalbą ir literatūrą, menus ir technologijas) išlaikė geriau negu vidutiniškai Lietuvoje.
Telšių rajono abiturientai gavo 17 šimto balų įvertinimų iš valstybinių brandos egzaminų, iš jų 13 — Žemaitės gimnazijos mokiniai. 2014-aisiais pelnyta 18 „šimtukų“, 2013-aisiais — taip pat 17.
Keturi abiturientai 100 balu įvertinti iš dviejų egzaminų: Domantas Lekavičius, Saimonas Vaičkus, Rimvydas Rubavičius, Ernestas Šimonauskas. Po vieną „šimtuką“ gavo Vincento Borisevičiaus auklėtinė  Rugilė Mikalčiutė, „Džiugo“ gimnazijos abiturientai Viktorija Stupelytė ir Tomas Lileikis, Žemaitės gimnazistai Gabrielė Puplauskaitė, Vytautas Kondratas, Agnė Andriuškaitė, Tomas Trijonis, Augustė Matuzaitė, Varnių Motiejaus Valančiaus mokinė Reda Ivansevičiūtė.

Nuotraukoje: Abiturientai prelatui Juozui Šiuriui įteikė dovanų.