Savivaldybės skandalo vertė — 7 eurai

Įdomi politika Telšių rajono savivaldybėje — pirma duoda, o paskui nori atimti. Į skandalą valdininkai su privatininkais įsivėlė po to, kai baigėsi sutartis su UAB „Telšių sveikata“ dėl patalpų, esančių Kalno gatvėje 40. Buvo paskelbtas viešas patalpų nuomos konkursas. Jį laimėjo, akivaizdu, ne tie, kam reikia. Tad valdininkai nusprendė anuliuoti konkurso rezultatus ir atsikratyti neparankiais nuomininkais. Tiesa, nesėkmingai — sprendimas nepriimtas.

Donata Kazlauskienė

Neplanuotos užgaidos
Telšių rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytas klausimas dėl patalpų, esančių Kalno gatvėje 40, nuomos. Spalio mėnesį Taryba nustatė aukštesnę — 2,5 eurų — nuomojamų patalpų pradinę vieno kvadratinio metro nuomos kainą. Nutarta išnuomoti negyvenamąsias medicininės paskirties patalpas. 2015 m. lapkričio 20 d. įvyko šių patalpų viešas nuomos konkursas, o jį laimėjo kauniečių įmonė UAB „MediCa klinika“, pasiūliusi 7 eurus už kvadratinį metrą. Kauno įmonei išsinuomojus 992,11 kvadratinių metrų patalpas, Telšių rajono savivaldybės biudžetas kas mėnesį papilnėtų beveik 7 tūkst. eurų.
Su UAB „MediCa klinika“ turėjo būti pasirašyta patalpų nuomos sutartis lapkričio 30 d. Įdomu tai, kad, paskelbus konkurso nugalėtoją, į dalį patalpų pretenduoti panūdo ir VšĮ Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras (PSPC) bei Telšių rajono visuomenės sveikatos biuras. Abiem Savivaldybės įmonėms vadovauja socialdemokratai Antanas Gudauskas bei Aurelijus Laurinavičius.

„2015 m. lapkričio 23 d. Telšių rajono savivaldybės administracija gavo Telšių rajono PSPC prašymą dėl šešių kabinetų suteikimo Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos centrui, nes turimos patalpos neatitinka higieninių reikalavimų bei Telšių rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro prašymą dėl patalpų skyrimo biuro veiklai vykdyti“,— rašoma Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendime.
Prasilenkiama su logika: „MediCa klinika“ laimi konkursą, po kelių dienų atsiranda dvi įmonės, prašydamos patalpų ir viską metę puola gelbėti saviškių, nepaisant sumos, papildančios skylėtą biudžetą.

Suspendavo konkurso rezultatus
Gruodžio mėnesį Viešo nuomos konkurso organizavimo komisija (Birutė Každailevičiūtė, Daiva Vaitkuvienė, Violeta Janulienė, Edmundas Vaitkevičius, Neringa Staponkienė) praneša Tarybos nariams, kad atsisakė išnuomoti turtą kauniečiams, kol politikai priims sprendimą dėl patalpų reikalingumo savivaldybės įstaigoms. Sprendimas vis dėlto priimtas UAB „MediCA klinika“ naudai.
Natūralus klausimas: kur minėtos Savivaldybės įstaigos buvo prieš paskelbiant konkursą? Galiausiai, kur buvo tie „gerieji valdininkai“, kad net nepasiūlė patalpų saviems?
Parengtame Tarybai dokumente rašoma, kad vadovaujantis Telšių rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo 72 punktu, atsiradus naujoms aplinkybėms, Komisija atsisakė išnuomoti turtą, kol Savivaldybės taryba priims sprendimą dėl patalpų reikalingumo savivaldybės įstaigoms, Savivaldybės funkcijoms įgyvendinti. Atsisakoma remiantis 72-uoju aprašo punktu: „Jeigu nuomos konkurso laimėtojas arba jo atstovas neatvyko pasirašyti nuomos sutarties per 10 kalendorinių dienų nuo protokolo pasirašymo dienos, konkurso rezultatai Komisijos sprendimu anuliuojami ir konkursas laikomas neįvykusiu“. Tarybai siūlomame sprendime minimas ir naujų aplinkybių atsiradimas. Tačiau punkte, kuriuo remiamasi, apie tai nerašoma. Patys valdininkai nepasirašo sutarties ir dar kone kaltina laimėtoją jos nepasirašymu.

Kauniečiai grasino teismu
Tarybos posėdyje dalyvavo Vytautas Jokubauskas, UAB „MediCa klinika“ atstovas. „Džiaugėmės, kad galėsime pradėti veiklą Telšiuose, bet po konkurso paaiškėjo kažkokie niuansai. Atsirado norinčių išsinuomoti dar dalį patalpų. Tai pirmas toks atvejis Lietuvoje, kai laimėtas konkursas, pasirodo, dar gali būti nelaimėtas. Mes ginsimės. Kreipėmės į Seimo kontrolierius, Savivaldybės kontrolierių ir toliau kreipsimės į teismą, jei reikės. Man atrodo, kad čia slypi „neskanus kvapas“, kai po laimėjimo atsiranda nauji faktai. Jūs sakote, kad trūksta pinigų. Mes siūlome 7 tūkst. eurų per mėnesį, beveik milijoną eurų per 10 metų. Nereikia?“,— klausė jis.
V.Jokubauskas tikina eisiantis į kompromisą ir reikalingus Telšių PSPC 160 kvadratinių metrų išnuomotų už simbolinę kainą. Anot jo, jei Taryba būtų pasielgusi ne jų įmonės naudai, atrodytų, jog vyksta kažkas „nešvaraus“. Net svetimas žmogus mato, jog čia — „chebros“ darbeliai. „Lydinčiuosiuose aktuose rašoma, jog priimti sprendimai jokių neigiamų pasekmių neturės. Milijonas eurų — neturės neigiamų pasekmių?“,— klausė konkurso nugalėtojas.

Gėdinga istorija
Tarybos narys Algirdas Bacevičius, išgirdęs UAB „MediCa klinika“ atstovo poziciją, pripažino, jog istorija gėdinga. „Kai nustatinėjom pradinę kainą, kilo didžiulis ažiotažas. Daugelis norėjo išnuomoti už „kapeikas“ — vos 70 euro centų. Mano siūloma kaina buvo 5 eurai, tačiau nusileista iki 2,5 euro. Kas du mėnesius iš surinktų nuompinigių mes galime nupirkti socialinį būstą.  Direktorius galėjo kreiptis iš anksto, bet, aišku, jis neturėjo laiko ar dar kažkas. Aš galvoju, kad čia yra bandymas sužlugdyti kauniečių verslą“,— sakė A.Bacevičius.
Tarybos narė Jolanta Rupeikienė kalbėjo apie skaidrumą šiuose reikaluose. „Suprantame, kad galimai laimėjo ne tie, kas turėjo. Norėčiau pakviesti prisiimti atsakomybę Telšių rajono PSPC direktorių A.Gudauską“,— sakė politikė. Ji tikino, kad yra įvairiausių patalpų, kurios Telšių rajono PSPC gali būti suteiktos. Anot J.Rupeikienės, Telšių rajono savivaldybė nuskambės Lietuvoje kaip nesilaikanti įstatymų įstaiga.
Tarybos narys Rimantas Adomaitis teiravosi V.Jokubausko, ar nenukentės šiuo metu UAB „Telšių sveikatoje“ dirbantys medikai, ar nenukentės gyventojai? „Kaip gali nukentėti paslauga, jei atsiranda nauja įstaiga su naujais gydytojais, naujomis idėjomis. Mes turime visą gydymo įstaigų tinklą, aš joms visoms vadovauju, diegiame naujoves. Nemanau, kad kuris nors gydytojas liks bedarbis“,— sakė UAB „MediCa klinika“ atstovas.

„Pakišo“ savi?
Žurnalistai išsiaiškino, jog prašymą skirti reikalingas patalpas pasirašė ne A.Gudauskas, o laikinai einanti pareigas gydytoja Violeta Šilinskienė. Pokalbio su A.Gudausku metu sužinota, kad gydytoja pasirašyti prašymą galimai buvo verčiama. „Man įdomu, kaip galima sakyti, jog Gudauskas nesirūpina, jei nuo 2005 metų prie ataskaitų visuomet pridedu prašymus, investicines programas, jog patalpas reikia tvarkyti. Triukšmas sukeltas man nebūnant ir aš likau kaltas, kad nesirūpinu. Nė vienas Tarybos narys neatėjo pas mane ir nepaklausė, kaip yra iš tiesų“,— sakė A.Gudauskas.
Priminta jam, kad jau pavėluota. „Niekas nepavėluota. Atvažiavo berniukas, pagąsdino. Reikėjo jam pasakyti — antrinio lygio paslaugas (konsultantų-specialistų,— Red.) teikia ligoninė. O kaip tada bus su ligonine? Ar tas žmogus jau toks galingas, kad jis gali sužlugdyti mediciną Telšių rajone? Jis inovacijas naujas atneša? Nieko jis neatneša. Aš pasižiūrėjau internete. Nejau ruošdami sąlygas nė vienas nežinojo, kad man reikalingos tos patalpos? Projektai sudėti, su Sauliumi Urbonu šnekėta, su visais šnekėta. Ir dar įvėlė mus. Gydytoja V.Šilinskienė manęs klausė, ar blogai padarė. Sakau, negerai, bet yra kaip yra. Jei gausime patalpas, bus labai gerai. Bijau, kad nebūtų taip, jog tik triukšmą sukėlėme. Atėjo Tarybos narė Stefa Naujokienė, pasisodino kabinete ir liepė rašyti. Bet reikia įstatymus išmanyti, nes po konkurso pagaliais nebesimojuojama. Sugalvojo kažką daryti po laiko, bet kur jie buvo prieš mėnesį?“— išvirkščiu valdininkų darbų piktinosi A.Gudauskas.

Nuotraukoje: Valdininkai nebenori atiduoti šių patalpų, esančių Kalno g.40, viešo nuomos konkurso nugalėtojui.