Ant septynių kalvų

Prieverpstės ir rankšluostinės Žemaičių muziejuje „Alka“

(Pabaiga. Pradžia Nr.97)

Kita gausiai paplitusi interjero detalė — rankšluostinės. Jos žinomos nuo XIX a. To meto rankšluostinės — siauros, pritaikytos siauriems rankšluosčiams.
Žemaičių muziejaus „Alka“ kolekcijoje saugomos 109 rankšluostinės. Dauguma jų medinės, kelios pintos iš šiaudų, viena išlankstyta iš vielos ir puošta siūlų mezginiais. Pirmoji rankšluostinė gauta 1938 m. iš Ubiškės. Muziejaus kolekcijoje yra 47 rankšluostinės iš Telšių rajono, 32 iš Plungės rajono, po dvi iš Skuodo, Akmenės, Mažeikių ir Kelmės rajonų, dvylikos radimo vieta nežinoma.
Žinomos 53 rankšluostinių dirbėjų pavardės, bet išsamesnės informacijos apie juos nėra. Paminėtini žymesni meistrai, kaip Kazimieras Mockus (1870-1944), Justinas Kazonas (1892-1983), Jonas Paulauskas (1912-2008).
Trylika rankšluostinių — datuotos. Seniausia rankšluostinė — 1865 m. Rankšluostinių puošyba stebina kūrybinės fantazijos turtingumu, sugebėjimu mažoje plokštumoje panaudoti įvairius drožybos būdus bei tapybą. Kai kurios rankšluostinės puoštos gyvūniniais ornamentais, dvi žmonių figūromis, o viena rankšluostinė sukurta naudojant kelias technikas ir kelis siužetus. Rankšluostinių puošybai naudojami ir architektūriniai elementai — tekintos kolonėlės, puskolonės, išsiskiriančios masyvumu, sunkumu.
XX a. pirmoje pusėje pradėtos naudoti rankšluostinės, pintos iš šiaudų. Muziejuje saugomos devynios 1958-1998 m. liaudies medžio meistrų sukurtos rankšluostinės: telšiškių Jono Paulausko, Jono Ignoto (1921-1997), Vytauto Konstantino Savickio (g. 1936), Albino Zdaniausko, Povilo Katkaus. Meistrų rankšluostinės yra natūralaus medžio, lakuotos, puoštos geometriniais ir augaliniais ornamentais bei zoomorfiniais motyvais. Kai kurios rankšluostinės inkrustuotos veidrodėliais. Meistrų rankšluostinės buvo eksponuojamos bendrose parodose, buitiniai paskirčiai jos naudotos mažai.
2015-uosius — Etnografinių regionų metus — Žemaičių muziejus „Alka“ baigė skambiu metų akordu. Gruodį išspausdintas „Alkos“ muziejaus katalogas „Prieverpstės ir rankšluostinės“. Sudarytojos Elvyra Spudytė ir Vida Rimkuvienė. Fotografai Kęstutis Stoškus ir Romualdas Eitkevičius. Katalogas spalvotas, spausdino spaustuvė „Druka“. Leidinio rėmėjai — Lietuvos kultūros taryba, Telšių rajono savivaldybė. Šiuo leidiniu tęsiamas muziejaus rinkinių pristatymas ir sklaida Lietuvos visuomenei.