Šalia „auksinio“ stogo — „auksiniai“ suolai ir šiukšliadėžės (tęsinys)

(Pabaiga. Pradžia Nr. 69 (9882))
Ankstesnėje straipsnio dalyje rašėme apie nekokybiškai atliktus darbus, brangokus lauko suolelius ir šiukšliadėžes. Tačiau panagrinėję sąmatą ir pasižvalgę Žemaitės gimnazijos stadione, aptikome kai ką įdomaus ir keisto.

Meras pažadėjo kreiptis į prokurorus
Meras P.Kuizinas dėl „auksinio“ Civilinės metrikacijos pastato stogo mums žadėjo kreiptis į teisėsaugos institucijas. Nesikreipė. Taigi „Kalvotoji Žemaitija“ sudarė dar vieną progą kreiptis į teisėsaugos pareigūnus. Domėjomės, kodėl Žemaitės gimnazijos stadione vietoje cinkuotos vielos uždėta sintetinės medžiagos tvora.
Statybos ir urbanistikos skyriaus Statybos poskyrio vedėjas Adomas Žvirzdinas paaiškino, kad pagal projektą turėjo būti vielos, apgaubtos plastiku, tinklo tvora. Bet kai lankėmės su A.Bacevičiumi, čiupinėjome tą tinklą, jis atrodė regztas vien iš sintetinės medžiagos virvelių. Kartu su A.Bacevičiumi trečią kartą nuvykome į gimnazijos stadioną. Ankstesnį kartą, kai lankėmės, pastebėjome, jog tinklas vienoje vietoje sudraskytas: kažkas pasidarė sau „vartelius“ patekti tiesiai į stadioną ar kitą miesto dalį. Gimnazijos direktorius Žydrūnas Želnys paaiškino, kad tinklo virvelės buvo nudegintos. O kaip nudeginti plastiko viduje esančią vielą? Gal nukirpo? Tai kurių galų degino, paskui karpinėjo? Šie klausimėliai mums labai rūpėjo. Apžiūrėjome tvorą su A.Bacevičiumi dar kartą. Įsitikinome: tinklas sunertas iš paprastų sintetinės medžiagos virvelių, be jokio metalinio įtvaro.
„Kalvotoji Žemaitija“ pranešė apie tai merui P.Kuizinui ir šis pažadėjo kreiptis į prokurorus. Pas merą nuvyko A.Bacevičius, ragindamas sudaryti komisiją, kuri užfiksuotų galimą vagystę ar sukčiavimą. P.Kuizinas nematė reikalo sudaryti tokią komisiją, esą pats kreipsis į teisėsaugos pareigūnus.
Pagyvensim, pamatysim. Neretai pradinis P.Kuzino įkarštis vėliau išgaruoja.

Negi vėl bandys „išskalbti“?
P.Kuizinas nepanoro sudaryti komisijos galimam sukčiavimui ar vagystei užfiksuoti.
Apie ne tokią tvorą, kokia turėjo būti, pranešėme ir Savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriui. Netrukus „Kalvotąją Žemaitiją“ į Žemaitės gimnazijos stadioną pakvietė atvykti Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Kęstutis Anglickas. Kartu su juo atvyko A.Žvirzdinas, Statybos ir urbanistikos skyriaus darbuotojas Petras Donelavičius bei gimnazijos direktorius Žydrūnas Želnys.
Savivaldybės administracijos vyrai ramiausiai įrodinėjo: dabar pakabintas tinklas yra gerokai brangesnis nei numatytas techniniame projekte — plastiku aptrauktos cinkuotos vielos. Esą tokio tinklo vieno kvadratinio metro kaina turėtų sudaryti per 20 eurų. Dar sužinojome, kad UAB „Techsis“ nėra pateikęs Savivaldybės administracijai tinklo sertifikato.
UAB „Techsis“ direktorius Algirdas Birkantas tvirtino, kad visi  sertifikatai Savivaldybės administracijai pateikti. Negana to, leido  suprasti, kad pati Savivaldybės administracija tokio tinklo norėjusi.  A.Birkanto teigimu, pakabinto ir dengtos plastiko vielos tinklų kainos nelabai skiriasi.
Paskambinus kitą dieną, A.Žvirzdinas mums jau nurodė kuklesnes kainas: esą internete pasižiūrėję ir įsitikinę — dabar kabantis tinklas tikrai brangesnis nei plastiku dengtos cinkuotos vielos, bet neva kvadratinis metras gali kainuoti nuo 5 iki 10 eurų.
Internete palandžiojome ir mes. Panašų tinklą gali nusipirkti, mokėdamas nuo 2,30 iki 3,76 euro už kvadratinį metrą. Gal rastume ir brangesnių, bet vargiai kainuojančių 20 ar 10 eurų už kvadratinį metrą. Vėlgi čia reikia tiksliai žinoti, kokio modelio tinklas dabar kabo.  Bet šiuo atveju turime savo nuomonę. O gal neva brangesnis todėl, kad nereikėtų nustatinėti, ar nebuvo sukčiauta? Kad nereikėtų klausti: ar padaryta ir kokia dydžio žala? O sertifikato tikras ar tariamas nepateikimas Savivaldybės administracijai leidžia išvengti viso šio  reikaliuko ištyrimo. Manytume, Savivaldybės administracijos vyrai buvo nusiteikę klaidinti „Kalvotąją Žemaitiją“.

Keistoki valdininkų aiškinimai
Mus konsultavęs statybininkas pareiškė, kad plastiku aptrauktas cinkuotos vielos tinklas būtų kaip tik brangesnis už dabar kabantį Žemaitės gimnazijos stadione. Tuo ir mes įsitikinome, internete paieškoję informacijos. Žinoma, nežinant, kokio modelio kabo tinklas, neįmanoma nustatyti skirtumų, tačiau jis neturėtų būti toks brangus, kaip bando įrodinėti K.Anglickas, A.Žvirzdinas.  
K.Anglickas ir A.Žvirzdinas mums įrodinėjo priversiantys UAB „Techsis“ pakeisti tvorą. Įdomi logika: jei dabar esanti tvora brangesnė ir geresnė nei numatyta techniniame projekte, kam ją keisti?
Dabartinė tvora, sprendžiant iš sąmatos, be PVM kainavo: 5148 eurai —  už metalinius stulpus, 6906 eurai — už tinklą. Kaip minėjome anksčiau, kažkodėl sąmatoje buvo numatyta tvora iš cinkuotos vielos, nors techniniame projekte nurodytas cinkuotos padengtos plastiku vielos tinklas. UAB „Techsis“ direktorius pripažino: techniniame projekte  reikalauta kitokio tinklo. A.Birkantas sakė, kad tinklas bus  pakeistas. Direktorius nenori spekuliacijų šia tema. Todėl ir pakeis.  Bet yra ir kita priežastis: „Techsis“ neturi raštiško Savivaldybės  administracijos sutikimo sumontuoti kitokį tvoros tinklą nei buvo  numatyta techniniame projekte. Negi „prisegsi“ tikrą ar tariamą  valdininkų pageidavimą pakabinti virvelių tinklą?

Pateiks Antikorupcijos komisijai skundą
Savivaldybės tarybos nario Algirdo Bacevičiaus manymu, Žemaitės gimnazijos stadiono reikalai turi būti narpliojami Antikorupcijos komisijoje. „Pats parašysiu skundą, ir tirsime. Ką jie čia, durniais visus laiko?“ — piktinosi A.Bacevičius. Beje, jis yra Antikorupcijos komisijos narys ir dažniausiai jai „parūpina“ darbo.
K.Anglickas ir A.Žvirdinas, kai kartu lankėmės stadione, tikino: UAB „Techsis“ privalo tinkamai išlyginti futbolo aikštės veją, užpildamas papildomai juodžemio kartu su žolės sėklomis. Parodėme jiems ir plotelį už krepšinio aikštelės. Tame plotelyje apstu smulkaus statybinio laužo, o žolė vienur sužėlusi, kitur — ne. K.Anglickas ir A.Žvirzdinas pažadėjo, kad privers „Techsį“ sutvarkti ir tą vietą.
UAB „Techsis“ direktorius, mūsų kalbintas, nesutiko su tokiais  priekaištais. A.Birkanto manymu, futbolo aikštė yra ganėtinai lygi,  sportuoti galima. „Mes kelis kartus nupjovėme žolę, nors tai ne mūsų  darbas. Taip pat žolę atsėjome nesudygusiuose ploteliuose“, — sakė  A.Birkantas.

Ragino pašalinti trūkumus
Savivaldybės administracija ne kartą ragino „Techsį“ pašalinti trūkumus. „Su jais kalbėtis sunkiai sekasi“, — pastebėjo K.Anglickas. Šiais metais Savivaldybės administracija kelis kartus raštais kreipėsi į „Techsį“. Bendrovės direktorius atsakė, kad „defektai yra pašalinti: sportinė veja yra atsėta, patręšta, nupjauta ir tinkama eksploatuoti“.  
Savivaldybės administracija netgi pagrąsino, kad įtrauks UAB „Techsis“ į Nepatikimų tiekėjų sąrašą.

Rūstybė kažkodėl išgaravo
Konkursas dėl Žemaitės gimnazijos stadiono rekonstrukcijos surengtas apklausos būdu, kviečiant tris bendroves. „Kalvotoji Žemaitija“ paklausė, ar ir ateityje į tokius konkursus bus kviečiamas „Techsis“. Na, ir prasidėjo pateisinimai ir pasiteisinimai. Esą gal „Techsis“ neturi profesionalių darbų stadionams statyti ir rekonstruoti, tarsi mums tai turėtų rūpėti. Esą kituose objektuose dirba gerai, suprask, — kvies į konkursus, nepaisydami, jog neištaisomi Savivaldybės amdinistracijos nurodyti trūkumai Žemaitės gimnazijos stadione.
A.Birkantas sakė, kad įrengiant panašius objektus „Techsis“ turi  pakankamai patirties: tvarkė Luokės miestelio skverą, Degaičių parką,  Mažeikių stadioną ir sporto aikštyną bei panašiai. Pasak A.Birkanto,  niekur priekaištų nebūta. A.Birkantas pripažino, kad Žemaitės stadione  buvo nustatyta defektų, bet jie jau senokai ištaisyti.

Sumanė suklaidinti?
Mus Savivaldybės vyrai tikino, kad nėra pasirašyta šio objekto baigimo  deklaracija. Tačiau jau 2015 metų  lapkričio 16 dieną Savivaldybės  administracijos direktorius Saulius Urbonas pasirašė baigtų darbų  priėmimo/perdavimo aktą, kurį parengė A.Žvirzdinas su P.Donelavičiumi.  Tais pačiais metais bendrovei sumokėti pinigai. Akte teigiama:  „Užsakovas pažymi, kad atlikti atnaujinimo (modernizavimo) darbai  tenkina projekto ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus ir  pretenzijų dėl darbų atlikimo neturi“.
Pasak A.Birkanto, tvoros tinklas jau kabojo tada, kai aktas buvo  pasirašytas. Pašnekovo teigimu, vėlai pasėta žolė  ne visa sudygo,  todėl buvo atsėta šiais metais, prieš tai išnaikinus piktžoles. A.Birkantas sutiko, kad visgi kai kuriose vietose (šlaitelyje prie  krepšinio aikštelės) dirvožemį išplovė lietus ir ten žolė nesudygo,  tačiau pažadėjo šį trūkumą ištaisyti. Jis pažadėjo sutvarkyti ir  plotelį tarp krepšinio aikštelės bei liepų.
Įdomu: pernai valdininkai neturėję priekaištų, šiemet rugpjūčio mėnesį  ėmė aiškinti, jog futbolo aikštę reikia papildomai lyginti. Be abejo,  UAB „Techsis“ yra įsipareigojęs dėl garantinio laikotarpio.  
Iš viso Žemaitės gimnazijos stadiono rekonstrukcija Lietuvos valstybės piliečiams kainavo 144 tūkst. 637 eurus kartu su techninio/darbo projekto parengimu. O iš viso buvo skirta 150 tūkst. eurų iš valstybės  (ne Savivaldybės) biudžeto.
Šioje istorijoje svarbiausia tai, kad Savivaldybės administracija  patvirtino darbų baigimo aktą, nepaisydama, jog tvora įrengta ne  pagal techninį projektą. Kas jau kas, bet ne tokia, kaip techniniame  projekte numatyta, tvora iš visų trūkumų (jei tai galima pavadinti  vien trūkumu) buvo aiškiausiai matoma. Ir štai koks klausimas: jei ne  A.Bacevičiaus iniciatyva dėl leidimo žaisti vaikams krepšinio  aikštelėje ir „Kalvotosios Žemaitijos“ platesnis žurnalistinis  tyrimas, ar būtų tvoros tinklas keičiamas? Tikriausiai ne, kadangi  darbų priėmimo akte Savivaldybės administracija  konstatavo, jog  viskas gerai.

Suolai brangūs, bet …
A.Birkantas paaiškino, kodėl brangoki suolai ir šiukšliadėžės. Jis  sutiko, kad tie daiktai kiek per brangūs, tačiau tarp krepšinio  aikštelės ir suolų nutiestas trinkelių takas, esą nenumatytas  projektavimo užduotyje. Vadinasi, kaip kompensacija už brangesnius suolus ir šiukšliadėžes?  
Pasak A.Birkanto, mažesni ir kai kurių kitų darbų įkainiai nei  valstybiniai ar paprastai taikomi tokiems darbams. Tačiau nesumažinęs  įkainių nuo valstybinių įkainių lygmens, kaip laimėsi konkursą?

Nuotraukoje: Kažkas pradegino tvoros tinklą ir pasidarė skylę landžioti. Pabandykite taip nudeginti cinkuotos plastiku padengtos vielos tinklą.