Šiuolaikinės Telšių pasakos

Maršalka Saulė Pirmasis išdykauja

Laksto kaip vapsvos įgeltas raudonoji roželė Bočius. Ko zylioja? Maža jam saujelės auksinų, taip sakant, kanceliarinėms išlaidoms. Nu, popieriui, rašalui, žąsų plunksnoms, arklių pašarui ir rėkavimui nuo bačkos (ryšio paslaugoms). Je, reikia auksinų oriam gyvenimui ir oriai senatvei, kaip pasakytų pasiklydusi kregždutė Juozapas Darbininkas.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 97 (9910)