Paminėta Lietuvos teismų diena

Telšių rajono apylinkės teismo teisėjai Judita Staševičienė, Stefanija Sakalauskienė, pirmininkė Vitalija Liauzginienė, teisėjai Kristina Sušinskaitė, Audronė Alčauskienė, Tomas Pukšmys.

Gruodžio 15-oji paskelbta Lietuvos teismų diena. Tądien Telšių rajono apylinkės teisme žurnalistams pristatyti 2016 metų darbo rezultatai,  apžvelgta vykstanti teismų reforma. Susitikime dalyvavo Telšių rajono apylinkės teismo pirmininkė Vitalija Liauzginienė, teisėjai Audronė Alčauskienė, Tomas Pukšmys, Stefanija Sakalauskienė, Judita Staševičienė, Kristina Sušinskaitė, teisėjo padėjėja, taip pat atsakinga už ryšius su visuomene Aida Stulpinienė.

Giedra Akavickienė

Reforma paspartins bylų nagrinėjimą
„Savo gimtadienį nepriklausomos Lietuvos teismai skaičiuoja nuo 1918 m. gruodžio 15 d., kai pirmajam Nepriklausomos Lietuvos teisingumo ministrui Petrui Leonui pasirašius įsakymą, buvo įsteigti Nepriklausomos Lietuvos teismai. Lietuvos teismuose gruodžio 15 d. kasmet buvo minima 1918-1940 m. Š.m. gruodžio 8 d. pritarus Seimui, gruodžio 15 d. paskelbta atmintina — Lietuvos teismų — diena. Šios dienos įteisinimas — reikšmingas įvykis teismų bendruomenei, todėl tikimasi, kad teismų dienos įteisinimas skatins teisėjus ir teismo darbuotojus dar atsakingiau dirbti teisingumo labui“,— kalbėjo Telšių rajono apylinkės teismo pirmininkė V.Liauzginienė.
Pasak V.Liauzginienės, per 98–rius metus teismų sistema nuėjo sudėtingą reformų, pokyčių, vystymosi ir klaidų kelią, tačiau vis dar turi ką patobulinti. Šiuo metu sparčiai vyksta teismų reforma. Pirmame reformos etape — 2013 m. sausio 1 d. buvo sujungti visi Vilniaus miesto apylinkių teismai į vieną Vilniaus miesto apylinkės teismą, Kauno miesto ir rajono apylinkių teismai — į Kauno apylinkės teismą, Šiaulių miesto ir rajono apylinkių teismai — į Šiaulių apylinkės teismą.
Dabar žengiamas antrasis žingsnis — nuo 2018 m. sausio 1 d. iš dabar veikiančių 49 apylinkių teismų liks tik 12. Po antrojo reformos etapo įgyvendinimo veiks Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Plungės, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos, Vilniaus regiono ir Vilniaus miesto apylinkių teismai. Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio apygardų administracinius teismus sujungus liks vienas — Regionų administracinis teismas.
Iš viso po antrojo reformos etapo Lietuvoje veiks du apygardų administraciniai teismai — Vilniaus apygardos administracinis teismas ir Regionų apygardos administracinis teismas.
Prie Telšių rajono apylinkės teismo bus prijungti Mažeikių ir Akmenės rajonų apylinkių teismai. Tačiau, kaip paaiškino V.Liauzginienė, tai nereiškia, kad Mažeikiuose ir Akmenėje neliks teismų. Sujungus teismus, teismo rūmų šalyje liks tiek pat, kiek yra dabar. Teismai ir toliau veiks tose pačiose vietovėse, tačiau jų administravimas bus vykdomas iš keliolikos pagrindinių centrų. Po reformos Telšių centriniuose teismo rūmuose dirbs 18 teisėjų (Telšiuose — 6, Akmenėje — 4, Mažeikiuose — 8), taip pat 45 valstybės darbuotojai (Telšiuose — 15, Akmenėje — 11, Mažeikiuose — 19) ir 34 darbuotojai pagal darbo sutartis.
„Teismų reorganizavimu siekiama žmonėms sudaryti geresnes sąlygas kreiptis į teismą. Nauja struktūra paspartins bylų nagrinėjimą, sudarys sąlygas specializuotis teisėjams, suvienodinti teisėjų darbo krūvį bei efektyviau panaudoti teismų žmogiškuosius ir materialinius išteklius“,— teigiamas reformos pasekmes vardijo Telšių rajono apylinkės teismo pirmininkė V.Liauzginienė. Be to, pasak jos kolegų, reforma skatina darbuotojus pasitempti, geriau atlikti darbus.

Vienam teisėjui teko 830 bylų
Šiemet Telšių rajono apylinkės teisme dirbo 30 darbuotojų, iš jų 6 — teisėjai. Dėl nedidelio teisėjų skaičiaus Telšių rajono apylinkės teisme specializacijų nėra, todėl teisėjai nagrinėja visų kategorijų bylas: baudžiamąsias, civilines ir administracinių teisės pažeidimų.
Šiais metais Telšių rajono apylinkės teisme baudžiamųjų bylų gauta 494 (2015 m. — 531), t.y. 37 mažiau negu pernai; civilinių bylų — 3139 (2015 m. — 2824), t.y. 315 daugiau negu pernai; administracinių teisės pažeidimų bylų — 1351 (2015 m. — 1602), t.y. 251 mažiau negu pernai; ikiteisminio tyrimo veiksmų atlikta 631 (2015 m. — 710), t.y. 79 mažiau negu pernai. Manoma, kad nusikaltimų, pažeidimų sumažėjo dėl gyventojų emigracijos.
Vienam teisėjui vidutiniškai baudžiamųjų bylų teko 82, civilinių bylų — 523, administracinių teisės pažeidimų bylų — 225, ikiteisminio tyrimo veiksmų atliko 105. Vienam teisėjui vidutiniškai teko 830 visų kategorijų bylų ir 105 ikiteisminio tyrimo veiksmai.
„Kaip matote, teisėjų darbo krūviai labai dideli, tačiau darbo rezultatai tikrai geri. Šiais metais baudžiamosiose bylose priimtų nuosprendžių stabilumas yra 97,40 proc., civilinėse bylose priimtų sprendimų stabilumas — 99,86 proc. Tokie darbo rezultatai pasiekti ne tik teisėjų, bet ir visų teismo darbuotojų nuoširdžiu, sąžiningu darbu“,— džiaugėsi V.Liauzginienė.
Tačiau, pasak teismo pirmininkės, teisėjai kreipia didelį dėmesį ne tik į bylų nagrinėjimo kokybę, jiems rūpi ir asmenų aptarnavimo teisme kokybė. Kiekvieną dieną žmonių likimus sprendžiantys teisėjai pabrėžė, kad  kiekviena byla yra svarbi ir jiems aktualu priimti teisingą sprendimą.
Susitikimo pabaigoje Telšių rajono apylinkės teismo pirmininkė V.Liauzginienė kolektyvo vardu artėjančių šv.Kalėdų ir Naujųjų metų proga gyventojams palinkėjo santarvės, pagarbos vienas kitam, supratimo ir kad nereikėtų varstyti teismo ir kitų teisėsaugos institucijų duris, o mūsų teismo darbuotojai pasižada ir toliau sąžiningai bei nuoširdžiai dirbti vykdant teisingumą.