Varniuose vyksta Žemaičių vyskupystės 600 metų jubiliejaus renginiai

Šiais, Garbingojo Dievo tarno Teofiliaus Matulionio metais, Telšių vyskupijoje rugpjūčio 19-20 dienomis Varniuose tikinčiųjų bendruomenės laukia labai svarbus įvykis — minimi Žemaičių vyskupystės įkūrimo 600 metų jubiliejaus ir Telšių vyskupijos penktojo Eucharistinio kongreso renginiai.

Dėmesys  tikintiesiems
Tai paskutinis jubiliejaus minėjimo etapas. Per visą Žemaičių krikšto ir Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejaus minėjimo programos laikotarpį surengta daug renginių ir įsimintinų parodų, išleista mokslinių ir informacinių leidinių, sutvarkyta nemažai šventovių.Telšių vyskupijos vyskupas Jonas Boruta SJ akcentuoja, kad šis įvykis mums primena, jog, nepaisant dažnai mūsų tautos atžvilgiu skelbiamų pesimistinių ateities prognozių, vis dėlto galima tikėtis ir šviesesnės ateities. „Viskas priklauso nuo kiekvieno iš mūsų ištikimybės tam Dievui, kuriam meilę ir ištikimybę, priimdami krikštą, prižadėjo mūsų protėviai, seneliai ir tėvai. Krikštu priimtas tikėjimas per 600 metų davė jėgų išlaikyti širdyje gyvą artimo meilę, padėjo išvengti didelių klaidų bei susipriešinimų. Labai norėtume, kad šio Jubiliejaus minėjimas padėtų ir vėl atrasti tą tikėjimą, kuris buvo atrama per 600 metų mūsų protėviams santykiuose su kaimynais“,— kalbėdamas apie reikšmingo įvykio prasmę, pabrėžė J.Boruta SJ.
Šventinį rugpjūčio savaitgalį visos šalies tikinčiųjų bendruomenei bus aukojamos šv. Mišios, vyks Švč. Sakramento Adoracija. Pirmąjį renginio vakarą koncertuos grupė „Thundertale“.
Sekmadienio rytą visi kviečiami dalyvauti vargonų muzikos koncerte (vargonuoja Balys Vaitkus), stebėti meninę programą „Palaimingoji Krikšto šviesa“, pasirodys berniukų ir jaunuolių choras „Dagilėlis“, renginį ves Marijus Budraitis, aktorės Nomeda Bėčiūtė bei Valda Bičkutė, iškilmingų šv. Mišių metu giedos jungtinis Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės ir Šv. Kazimiero, Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų, Mažeikių Šv. Pranciškaus, Skuodo Švč. Trejybės ir Gargždų Šv. Arkangelo Mykolo parapijų choras, šventinį minėjimą papuoš grupės „Quorum“ pasirodymas.
Svarbus istorinis įvykis
„Šiuo Žemaičių vyskupystės jubiliejumi prisimename ir krikščioniško tikėjimo, ir mūsų krašto vakarietiškos kultūros šaknis. Turime didžiuotis, kad mūsų protėviai Žemaitijoje apsvarstę krikščioniško tikėjimo esmę siekė, kad ir jo priėmimas būtų laisvas ir sąmoningas. Prieš 600 metų Žemaičių pateiktas prašymas Bažnyčios visuotiniame susirinkime Konstancoje aiškiai paliudijo apie laisvą tautų apsisprendimo teisę ir tarptautinių sutarčių sampratos stiprėjimą“,— sakė Telšių vyskupijos vyskupas koadjutorius Kęstutis Kėvalas.
Šventinį minėjimą inicijuoja Telšių vyskupija ir Telšių rajono savivaldybė, renginius organizuoja Telšių kultūros centras, Telšių Žemaitės dramos teatras, Varnių seniūnija, Varnių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapija. (Telšių kultūros centro inf.)